Zoeken

Roofs 2016-06-54 Asbestspecial: Wat zijn de financiële consequenties van het Asbestdakenverbod?

Financiën

Wanneer een gebouweigenaar in zijn budget nog geen rekening heeft gehouden met het vervangen van zijn dak voor 2024, dan kan dit leiden tot een flinke financiële tegenvaller. Er zijn weliswaar subsidieregelingen beschikbaar voor de asbestsanering, maar het grootste deel van de kosten zit in het nieuwe dak. En wanneer de wens bestaat om ook nog eens verbeteringen ten opzichte van bijvoorbeeld dakisolatie aan te brengen (in het kader van de Europese energie-eisen), dan lopen de kosten voor het nieuwe dak nog verder op. Gevolg: een mogelijke flinke financiële strop voor de gebouweigenaar.

Jasper Kosters, Oesterbaai

Asbestdaken uitdaging in cijfers

De doelstelling van het Asbestdakenver­bod liegt er niet om. Ca. 200.000.000 m² asbestdaken in totaal waaronder: golfplatendaken (50%), dakleien (30%) en bitumen dakbedekking (20%). Iedere gebouweigenaar dient zijn eigen bezit in kaart te brengen om zodoende een goed beeld te kunnen krijgen van de uitdaging die hem de komende jaren, zowel in praktische zin, maar zeker ook in financiële zin, te wachten staat (zie ook Roofs april 2016: ‘Wat is essentieel bij uitvoering van het Asbestdakenverbod’)

Beschikbare subsidieregelingen

Landelijke subsidieregeling

De landelijke subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Deze regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. De subsidie bedraagt €4,50 per m2  verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000,- per adres. Hierbij geldt tevens een minimum oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak van 35 m2. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling. Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020. De subsidie kan enkel worden aangevraagd door diegene die de factuur ook heeft voldaan van de sanering. Combinatieaanvraag is mogelijk met de provinciale regeling voor de eigenaren van (voormalig) agrarische bouwwerken “Asbest eraf, zonnepanelen erop”.

Provinciale subsidieregeling

De provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ richt zich op (voormalig) agrarische bedrijven. Iedere provincie heeft een verschillend budget en/of aanvullende regelingen
en/of bepaling hiervoor opgesteld. De subsidie bedraagt €4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €15.000,- per adres. Hierbij dient de sanering in alle gevallen gepaard te gaan met de terugplaatsing van zonnepanelen en het asbestdak dient een minimale oppervlakte te bedragen van 250 m2. De plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag, op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt. Deze subsidie dient voorafgaand aan de asbestsanering en het plaatsen van de zonne­panelen aangevraagd te worden. Let wel: Niet in alle provincies is er nog budget beschikbaar voor deze regeling.

Nieuw dak

De kosten voor een nieuw dak lopen sterk uiteen. Dit hangt uiteraard sterk af van de wensen en verplichtingen van de gebouweigenaar. Het dak kan voorzien worden van vergelijkbaar materiaal van een vergelijkbare samenstelling, maar ook van vergelijkbaar materiaal met een volledig ander dragermateriaal. Ook kan gekozen worden voor een geheel nieuwe dakopbouw waarbij een veel hoogwaardiger dak verkregen wordt. En er kan zelfs gekozen worden voor een volledig nieuwe uitstraling waarbij ook een volledig ander soort dakbedekking word gekozen. Hierdoor zijn deze kosten op grote schaal slechts met grote marges in kaart te brengen. Wel is duidelijk dat ruim tweederde van de totale kosten de kosten betreffen van het nieuwe dak.

Rekensom: subsidie versus kosten

Uitgaande van 200.000.000 m² asbesthoudende dakbedekkingen zijn de kosten:

 • Ca. €2.000.000.000,- voor verwijderen van de asbesthoudende golfplaten
 • Ca. €6.500.000.000,- voor het aanbrengen van nieuwe dakbedekking
 • Stel dat 1/3 voorzien wordt van zonnepanelen:
  • €75.000.000,- subsidie over 2016-2020
  • €8.500.000,- subsidie AEZE
  • €8.416.500.000,- te betalen door de eigenaren

Een rekenvoorbeeld van project A: een golfplaten dak van ca. 1550 m² van een agrarische schuur vervangen door nieuwe golfplaten en zonnepanelen plaatsen.

 • Totale kosten ca. €50.000,-
 • Subsidie asbest daken €6.975,-
 • Subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop €6.975,-
 • Te betalen door de eigenaren: €36.050,-

Een rekenvoorbeeld van een project B: een golfplaten dak van ca. 300 m² van een bedrijfsloods vervangen door nieuwe golfplaten en zonnepanelen plaatsen.

 • Totale kosten ca. €15.000,-
 • Subsidie asbest daken €1.350,-
 • Subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop €0,-
 • Te betalen door de eigenaren: €13.650,-

Een rekenvoorbeeld van een project C: een golfplaten dak van ca. 30 m² van een particuliere woning vervangen door nieuwe cement leien.

 • Totale kosten ca. €10.000,-
 • Subsidie asbest daken €0,-
 • Subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop €0,-
 • Te betalen door de eigenaren: €10.000,-

Al met al aanzienlijke kosten waar een eigenaar van een bouwwerk rekening mee dient te houden. Kosten die hij in het kader van het Asbestdakenverbod hoe dan ook op de een of andere manier zal moeten dragen. Om minder kapitaalkrachtige personen en organisaties daarin tegemoet te komen, wordt er reeds door enkele provincies, gemeenten en financieringsinstellingen nagedacht hoe hier passende regelingen voor kunnen worden getroffen. Want één ding is een feit: In 2024 zal heel Nederland vrij moeten zijn van asbesthoudende dakbedekking!