Zoeken

Roofs 2016-06-58 Asbestspecial: Praktische opzet opleiding asbestverwijdering

Opleidingen

In samenwerking hebben twee marktpartijen een nieuwe opleiding asbestverwijdering opgezet, die beter moet aansluiten op de praktijk.

BK ingenieurs uit IJmuiden en AMS-Visser uit Raamsdonksveer gaan samen praktijkcursussen asbestverwijdering verzorgen. Beide bedrijven vinden dat opleidingen op dit specifieke gebied een stuk ­praktischer kunnen worden ge­geven. In een nieuwe cursusruimte bij AMS-Visser in Raamsdonksveer wordt aansluitend op de theorie praktisch gewerkt met door dit bedrijf ontwikkelde appa­ratuur. BK ingenieurs verzorgt het theore­tische gedeelte.

Het ingenieursbureau is specialist in asbestinventarisatie- en verwijde­ring (inclusief advisering en opleiding). Het bedrijf telt mo­menteel 230 medewerkers in acht vesti­gingen in Nederland, Suriname en ­Curaçao. AMS-Visser heeft ­behalve in het Brabantse Raamsdonksveer nog zes vestigingen: vijf in Groot-Brittannië (waaronder een productiebedrijf in Wigan) en één in Frankrijk. Het productiebedrijf in Wigan is volgens directeur Peter Ploegaert van grote waarde voor het bedrijf: “We maken er onze eigen apparaten en spelen in op specifieke wensen van de klant voor wie allerlei aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.”

Peter Ploegaert is - deels in samenspraak met TNO - voortdurend op zoek naar nieuwe toepassingen en werkte onder meer twee jaar aan een succesvol gebleken volgelaatsmasker zónder slangen. Inmiddels buigt hij zich over de ontwikkeling van een grote asbeststofzuiger op aanhanger, specifiek voor calamiteiten.

Peter Ploegaert en BK-directeur Bert Zijl raakten tijdens de Asbestos 2015 met elkaar in gesprek. Zij kwamen volgens Bert Zijl tot de vaststelling dat opleidingen in asbestverwijdering praktijkgerichter zouden moeten zijn: “De uitdaging is om theorie en praktijk steviger te koppelen. In de cursusruimtes in Raamsdonksveer staan allerlei apparaten waarmee men aansluitend op het theoretische deel me­teen aan de slag kan.”

Het is in Raamsdonksveer tevens mogelijk om specifieke situaties die zich bij het ­verwijderen van asbest voor kunnen doen te simuleren. Gemikt wordt op cursisten van onder meer gemeenten, corporaties en asbestverwijderaars. De cursussen duren vanaf één dag tot en met vijf dagen. De groepsgrootte ligt naar verwachting rond de 12 mensen.