Zoeken

Roofs 2016-06-64 Asbestspecial: LAVS volgt asbest van identificatie tot en met de stort

Webapplicatie

Rijkswaterstaat is momenteel bezig met het ­opzetten van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dit is een webapplicatie waarmee de gegevens vanaf het moment van iden­­tificatie tot en met de stort van asbest wordt ­bijgehouden.

Het LAVS is voor alle bedrijven en partijen die betrokken zijn bij de verwijdering van asbest. Het systeem wordt verplicht gesteld voor de gecertificeerde partijen in de asbestketen, zoals asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven. Het gebruik van LAVS is echter nu al verplicht om in aanmerking te komen voor de subsidie op de verwijdering van asbestdaken. Laboratoria, toezichthouders bij gemeenten, certificerende instanties, de Inspectie SZW en Inspectie ILT hebben eveneens een rol in het systeem. De toezichthoudende partijen ontvangen automatisch meldingen gedurende het hele traject van asbestsanering.

Via www.asbestvolgsysteem.nl worden gegevens vanaf het moment van identificatie tot aan het transport en de stort van asbest door ketenpartijen bijgehouden. Hierdoor is het mogelijk snel en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie te verkrijgen.

Het LAVS helpt bovendien partijen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Via het LAVS worden verplichte meldingen (zoals o.a. de sloopmelding en de startmelding) automatisch verstuurd aan de betreffende instanties en het maakt de uitwisseling van informatie tussen partijen in de hele asbestketen eenvoudiger. Dit voorkomt incidenten door aanwezigheid van asbest en bevordert veilig werken.

Om gebruik te kunnen maken van het LAVS, dient men te beschikken over een eHerkenningsaccount met beveiligings­niveau 1. Dit kan men aanmaken via
www.eherkenning.nl. Voor de rol van­ ­inventariseerder, verwijderaar, eindinspectielab of toezichthouder dient men te ­worden geautoriseerd. Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij de helpdesk.

Voordelen van LAVS op een rijtje:

  • Beperking administratieve lasten;
  • Gegevens slechts eenmaal invoeren;
  • Snel en beter inzicht in asbestsituatie;
  • Informatie eenvoudig te delen met keten­partners;
  • Aan- en afmelden naar bevoegde instanties met één druk op de knop;
  • Koppeling met eigen systeem.

BRON: Rijkswaterstaat ­(Ministerie van Infrastructuur en Milieu)