Zoeken

Roofs 2016-07-03 Column, De puntjes op de i

We hebben het goed voor elkaar: de dakaannemer die staat voor kwaliteit, ontwerpt met de Vakrichtlijn in de hand, is gecertificeerd en werkt volgens het KOMO procescertificaat BRL 4702.

Dat betekent dat het qua ontwerp en uitvoering op de platte daken goed is geregeld. Bij de controles op de kwaliteit wordt dan ook bevestigd dat we uitstekende daken kunnen samenstellen in Nederland.

We kunnen nog beter als we de puntjes op de i gaan zetten.

De hevige stortbuien hebben in mei en juni dit jaar de platte daken enorm beproefd op waterdichtheid en wateraccumulatie. Met de waterdichtheid is het goed op orde. Nieuwe daken, die door echte dakaannemers zijn samengesteld, blijken duurzaam waterdicht.

Gebleken is echter wel dat er nog steeds daken niet wateraccumulatie-bestendig zijn en de afgelopen maanden ten gevolge van een regenwater-overbelasting zijn ingestort. Het blijft een indrukwekkend, maar vooral triest gezicht als je ter plaatse een dakinstorting opneemt waarbij het dak op de vloer van de bedrijfshal ligt.

Gemeenten, overheden en overige gebouweigenaren blijken nog immer niet gereed met de controle en aanpassing van platte daken op het fenomeen wateraccumulatie. Het blijft zorgelijk dat de risico’s op een dakinstorting door wateraccumulatie ernstig worden onderschat. Eén ding is zeker: de kans dat het dak beproefd wordt door een uitzonderlijke regenwaterbelasting neemt alleen maar toe.

Naast mogelijk persoonlijk letsel leert de praktijk dat de schadebedragen zomaar naar de miljoen euro en meer oplopen - nog even los van de bijkomende bedrijfsgevolgschade. Gebouweigenaren realiseren zich niet dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn en dat verzekeringsmaatschappijen niet ­zomaar alle schade vergoeden. Door de enorme kosten­posten gaan er bedrijven aan ten onder.

In de kleine lettertjes van de verzekeringsvoorwaarden voor gebouwverzekeringen is nog steeds te lezen dat er geen dekking is wanneer de dakconstructie niet voldoet aan de Nederlandse bouwregelgeving. Hier moeten we klip en klaar in zijn: een dak dat instort voldoet niet aan de regelgeving.

Verzekeringsmaatschappijen pakken echter de handschoen ook niet op door vooraf actief vast te stellen of de verzekerde panden qua wateraccumulatie constructief voldoen.

We hebben het eerder gemeld in Roofs: daken die voldoen aan de bouwregelgeving kunnen niet instorten. Ook de instortingen die de afgelopen maanden zijn onderzocht, blijken onderhevig aan vermijdbare ontwerpfouten.

Fouten die mede te voorkomen te zijn door als dakaannemer de puntjes op de i te zetten.

Pak als dakaannemer de handschoen wél op en stel zeker dat er in het dak een functioneel, constructief doorgerekend noodoverloopsysteem aanwezig is. Stel bij twijfel de gebouw­eigenaar mondeling en schriftelijk op de hoogte.

Hiermee is de gebouweigenaar geholpen en wordt het dak en dakaannemersprofessie naar een nog hoger kwaliteitsniveau gebracht.

Nic-Jan Bruins