Zoeken

Roofs 2016-07-06 Steil Dak is nieuw vakblad voor hellende dakenbranche

Per september 2016 zal Lindeman Uitgevers, uitgever van vakblad Roofs, ­ het nieuwe vakblad op de markt brengen: Steil Dak. Het vakblad zal geheel gewijd zijn aan de onderwerpen die zijn gerelateerd aan de hellende ­dakenbranche. Het vakblad wordt opgericht op vraag van de markt.

Hoewel vakblad Roofs al sinds jaar en dag voor de gehele dakenbranche schrijft, dus ook voor de hellende dakenbranche, bleef binnen de hellende dakenbranche behoefte bestaan aan een eigen platform. In het nieuwe vakblad, waarvan de eerste editie op 20 september 2016 zal verschijnen, zullen alle relevante onderwerpen m.b.t. het hellende dak worden behandeld. Denk daarbij aan onderwerpen als regelgeving en normering, luchtdicht bouwen, veilig werken, kwaliteitsborging, etc. Alle disciplines binnen de hellende ­dakenbranche en alle materialen (dakpannen, riet, leien, zink en andere metalen) komen daarbij aan bod. Vanzelfsprekend zullen bijzondere projecten met bijzondere hellende daken uitgebreid worden belicht.

Steil Dak wordt een kwartaalblad en zal steeds verschijnen in september, december, maart en juni. Tevens zullen de ­artikelen op termijn digitaal beschikbaar worden gemaakt. De redactionele inhoud zal worden geïnitieerd door een breed samengestelde en deskundige redactieraad.

Will Verwer van Stichting Dakmeester maakt onderdeel uit van de redactieraad. Hij vertelt: “Omdat de hellende daken­branche niet over een eigen vakblad beschikte, was het relevante nieuws over verschillende andere bladen verspreid. Daardoor werd de informatie versnipperd, wat een nadelig effect had op de verspreiding van nieuws en informatie.”

“Dit is het juiste moment om het blad op te richten. De woningbouw trekt immers aan en daarmee komen er meer, en ook weer bijzondere, ontwerpen voor hellende daken. Ook worden er nog veel hellende daken gerenoveerd. Hierdoor groeit de behoefte aan kennis over hellende daken. Denk ook aan groeiende markten als de solarbranche en asbestsanering. Voor fabrikanten en leveranciers kan het blad fungeren als medium om (product)ontwikkelingen te communiceren. Met Steil Dak is er nu een centrale plaats waar kennis en informatie over alle typen hellende daken kan worden uitgewisseld. Met name de digitale versie zal uiteindelijk moeten uitgroeien tot een naslagwerk waar allerhande informatie over het hellende dak te vinden is.”

“Het nieuwe blad kan natuurlijk ook fungeren als inspiratiebron via de beschrijvingen van mooie praktijkvoorbeelden en technieken. En via de beschrijvingen van bouwfouten kan men leren van fouten die in de praktijk worden gemaakt, zodat die fouten niet opnieuw zullen plaatsvinden. Het nieuwe blad is ook de plek waar, indien nodig, de discussie kan worden gevoerd over de meest uiteenlopende onderwerpen. Natuurlijk moeten de discussies op een zuivere en correcte manier worden gevoerd, want voorkomen moet worden dat marktpartijen worden beschadigd. Het zou mooi zijn als het blad uitgroeit tot een centraal platform voor de hellende dakenbranche.”

Met de oprichting van Steil Dak zal Roofs zich logischerwijs meer gaan concentreren op het nieuws voor de platte daken­branche. Maar omdat er ook enige overlap tussen beide branches is en de doelgroepen van Roofs niet worden aangepast, zal ook Roofs incidenteel – bijvoorbeeld wanneer de actualiteit daarom vraagt - nieuws voor de hellende dakenbranche blijven brengen. ?

De volgende personen hebben zitting in de redactieraad van Steil Dak:

  • Christian van Gils (Unilin)
  • Willem den Hartog (Vakfederatie Rietdekkers)
  • John Kouwenberg (A&T Dakadvies)
  • Jan van Leeuwen (Monier)
  • Will Verwer (Stichting Dakmeester)
  • Marcel Vreeken (Velux Nederland)

N.B.: Dit is een voorlopige lijst. De redactie is nog met verschillende andere (branche)partijen in gesprek. In het eerste nummer van Steil Dak zal de volledige redactieraad bekend worden gemaakt.