Zoeken

Roofs 2016-07-68 Werken op hoogte: Voorkomen is beter dan genezen

Project Preventie Diefstal Steigermateriaal

Het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal, waarin de sectie Steigerbouw van de VSB samenwerkt met Hoffmann Bedrijfsrecherche, werpt zijn vruchten af. Van de diefstallen die in het project werden gemeld, wordt een groot aantal opgelost. Voorkomen is en blijft echter hoofdzaak.

Diefstal van steigermateriaal is al jaren een probleem. De diefstal leidt niet alleen tot directe schade bij de steigerbedrijven, het zorgt ook voor vertraging van het bouwproces en daarmee tot onnodige kostenstijgingen. Bovendien kan het leiden tot onveilige werksituaties als gevolg van incomplete steigers. Reden voor grote zorg is de stijgende frequentie van diefstal en het steeds grotere aantal dadergroepen. Naar schatting bedraagt de schade als gevolg van de diefstal alleen al bij leden van de VSB tussen de 10 en 15 miljoen euro.

Om de diefstal te bestrijden startte VSB sa­men met Hoffmann Bedrijfsrecherche het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal. Belangrijk in het project is informatieoverdracht. In voorlichtende zin, maar ook als het gaat om incidenten. Een snelle melding en afhandeling van een diefstal vergroot de pakkans. Voor deze meldingen wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld formulier en het speciaal gelanceerde e-mailadres steigerdiefstal@hoffmannBV.nl. Na de melding wordt gesproken met getuigen, bedrijven, metaalrecyclingbedrijven die zijn aangesloten bij MRF (Metaal Recycling Federatie), politie en justitie.

Om dit proces verder te verbeteren is een website ontwikkeld met een centraal meldpunt voor incidenten. Met de nieuwe website www.meldpuntdiefstal.nl zet VSB een volgende stap in de strijd tegen diefstal van steigermateriaal. De site informeert de bezoeker over tips om het risico op diefstal te beperken en waarschuwt aan de hand van alerts. Deelnemende partijen kunnen daarnaast rechtstreeks melding doen van diefstal of verdachte situaties. Ook anoniem kan melding worden gemaakt. Deelnemen aan het initiatief kan via de aanmeldfunctie op de website.

Preventie

Hoewel het project vanaf het begin meteen resulteerde in het oplossen van diefstallen, blijft het voorkomen van de diefstal hoofdzaak. De aandacht die het project in media heeft gekregen, heeft er onder andere toe bijgedragen dat mensen en bedrijven alert zijn. En dat heeft een afschrikwekkend effect. Als de pakkans groter wordt, neemt de verleiding om te gaan stelen af. Daarnaast blijft het vanzelfsprekend belangrijk dat bedrijven ook voorzorgsmaatregelen nemen op de bouwplaats ter voorkoming van diefstal.

Het succes van het Project Preventie ­Diefstal Steigermateriaal is deels afhankelijk van het draagvlak onder deelnemende leden. Een onderzoek begint vaak met een tip van een getuige of lidbedrijf. Van de resultaten van zo’n onderzoek profiteert niet alleen het individuele, deelnemende bedrijf maar ook alle andere partners in het project. Voor de komende periode staat uitbreiding van het onderzoek naar België gepland en worden de contacten met de MRF verder uitgebouwd.

Duidelijk is gebleken dat de snelheid van incidentmelding van uitermate groot belang is. Snelle melding draagt bij aan de oplossing van het incident. Ook is duidelijk dat rechercheren succes heeft. Door de locatie feitelijk te bezoeken en op basis daarvan onderzoek te doen, kunnen betere resultaten worden geboekt.

Succesvolle aanpak

Dat snel werken en teamwork essentieel zijn, werd duidelijk toen drie verdachten op heterdaad werden betrapt in Delft. Zij waren steigermateriaal van Post Steigers, lid van VSB en actief deelnemer aan het project, aan het ontvreemden toen ze in de boeien werden geslagen. Enkele uren daarvoor had het drietal het steigermateriaal te koop aangeboden aan een steigerbouwer.

De verkopers omschreven de partij die ze wilden aanbieden voor ongeveer 1/8 van de daadwerkelijke waarde en stuurden enkele foto’s van het materiaal via social media. Mede aan de hand daarvan werd het materiaal herkend en werd eigenaar Tim Post op de hoogte gebracht. “Wij hebben hierover meteen Hoffmann in kennis gesteld en vervolgens hebben zij in korte tijd gezorgd voor een observatieteam op de betreffende locatie. Toen de verdachten vervolgens op kwamen dagen om de spullen mee te nemen, zijn ze door dat team op heterdaad betrapt en overgedragen aan de politie.”

Post is erg enthousiast over het project. “Als individueel bedrijf is diefstal moeilijk te bestrijden. Door de gezamenlijke aanpak van de steigerbedrijven en Hoffmann Bedrijfsrecherche kunnen we een vuist maken.”

Na de arrestaties in Delft werd wederom resultaat geboekt na een tip door een branchegenoot over een partij steigermateriaal die op Marktplaats te koop werd aangeboden. Ook nu weer werd Hoffmann Bedrijfsrecherche ingeschakeld, die na bestudering van de advertentiefoto’s concludeerde dat het materiaal van KAEFER betrof.

Twee dagen na de tip brachten twee rechercheurs van Hoffmann een bezoek aan de aanbieder. Deze zegde uiteindelijk toe dat hij medewerking zou verlenen aan teruggave van de ontvreemde partij. Drie dagen na het verkrijgen van de tip haalde personeel van KAEFER het ontvreemde materiaal op bij de aanbieder. Zoals afgesproken gaf deze alle gevraagde medewerking. Daarmee werd alweer een zaak opgelost die tot stand kwam door een tip uit de branche en een goede samenwerking tussen de betrokken partijen.