Zoeken

Roofs 2016-07-72 Werken op hoogte: Steil Dak is nieuw vakblad voor hellende dakenbranche

Per september 2016 zal Lindeman Uitgevers, uitgever van vakblad Roofs, ­ het nieuwe vakblad op de markt brengen: Steil Dak. Het vakblad zal geheel gewijd zijn aan de onderwerpen die zijn gerelateerd aan de hellende ­dakenbranche. Het vakblad wordt opgericht op vraag van de markt.

Hoewel vakblad Roofs al sinds jaar en dag voor de gehele dakenbranche schrijft, dus ook voor de hellende dakenbranche, bleef binnen de hellende dakenbranche behoefte bestaan aan een eigen platform. In het nieuwe vakblad, waarvan de eerste editie op 20 september 2016 zal verschijnen, zullen alle relevante onderwerpen m.b.t. het hellende dak worden behandeld. Denk daarbij aan onderwerpen als regelgeving en normering, luchtdicht bouwen, veilig werken, kwaliteitsborging, etc. Alle disciplines binnen de hellende ­ dakenbranche en alle materialen (dak­pannen, riet, leien, zink en andere metalen) komen daarbij aan bod. Vanzelfsprekend zullen bijzondere projecten met bijzondere hellende daken uitgebreid worden belicht.

Steil Dak wordt een kwartaalblad en zal steeds verschijnen in september, decem­ber, maart en juni. Tevens zullen de ­arti­kelen op termijn digitaal beschikbaar worden gemaakt. De redactionele inhoud zal worden geïnitieerd door een breed samengestelde en deskundige redactieraad.

De volgende personen hebben zitting in de redactieraad van Steil Dak:

  • Christian van Gils (Unilin)
  • Willem den Hartog (Vakfederatie Rietdekkers)
  • John Kouwenberg (A&T Dakadvies)
  • Jan van Leeuwen (Monier)
  • Will Verwer (Stichting Dakmeester)
  • Marcel Vreeken (Velux Nederland)

N.B.: Dit is een voorlopige lijst. De redactie is nog met verschillende andere (branche)partijen in gesprek. In het eerste nummer van Steil Dak zal de volledige redactieraad bekend worden gemaakt.