Zoeken

Roofs 2016-08-20 Tempo energietransitie moet omhoog

Vakbeurs Energie

Van 4-6 oktober 2016 vindt in de ­Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch een nieuwe editie van Vakbeurs ­Energie plaats.Roofs blikt vooruit.

Met recht kan de vakbeurs gezien worden als het belangrijkste B2B-platform voor de duurzame energieopwekking en energiebesparing. De beurs biedt de laatste ontwikkelingen op deze gebieden met naast de beurs ook lezingen en live demonstraties. Tevens is er een specifiek platform ingericht: Energie & Industrie, met een eigen inhoudelijk programma en aparte presentaties op de beursvloer.

Het tempo ligt te laag

Energiebesparing is een belangrijk item in de bouw en het dak speelt daar een belangrijke rol in. De gebouwde omgeving is goed voor circa 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Die energie wordt o.a. gebruikt voor verwarming, airconditioning en elektrische apparaten als computers, tv’s en wasmachines. Jaarlijks kost dat volgens ING circa 13 miljard euro. Dit betekent dat de gebouwde omgeving ook over een groot potentieel aan energiebesparing ­beschikt. In de periode 2000-2010 zijn bovendien de energie­prijzen aanzienlijk gestegen, terwijl (afgaande op de ­uitgegeven energielabels) in diezelfde periode de ener­getische kwaliteit van de gebouwvoorraad maar mondjesmaat is verbeterd.

De gebouwde omgeving kan met energiebesparing een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Partijen hebben in het Energieakkoord afgesproken om de gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal te maken. Dan moet er nog flink wat gebeuren. Het verbeteringstempo ligt momenteel veel te laag. Het grootste potentieel zit in de bestaande gebouwen en woningen, daarom moet elk renovatiemoment worden aangegrepen om gebouwen en woningen energetisch te verbeteren.

Om het tempo op te schroeven, zijn er grofweg twee sporen: optimalisatie en innovatie. Het eerste spoor volgen we in Nederland al geruime tijd, bijvoorbeeld door betere isolatie van daken en gevels en het efficiënter inregelen van energie-installaties. Dergelijke maatregelen zijn eenvoudig uit te voeren en financieel aantrekkelijk, maar aan de overlegtafel wordt volgens veel partijen te weinig tot deze maatregelen besloten. De Wet Milieubeheer verplicht organisaties om te investeren in energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, maar deze regels worden genegeerd.

Innovaties

Ook met innovatie is nog veel mogelijk. Er wordt veel kennis ontwikkeld op het gebied van schone of hernieuwbare energie, maar de toepassing ervan is nog onvoldoende ­verspreid. Innovatieve technologieën die wel zijn gerea­liseerd, springen in het oog. Zo worden gebouwen in ­Amsterdam-Zuidoost gekoeld met behulp van koud water in plaats van een airconditioning. Vaak struikelen dergelijke plannen echter over wet- en regelgeving.

Voor een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter-woning worden energiebesparende maatregelen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen zoals zonne­panelen, zonneboilers of warmtepompen. Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of ­nul-op-de-meter-woning renoveren, mogen hiervoor vanaf later dit jaar een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. Via de energieprestatievergoeding kan de verhuurder de forse investeringen in de huurwoning terugverdienen. De hoogte van de vergoeding moet in overleg tussen de verhuurder en de huurder tot stand komen.

De wettelijk vastgelegde energieprestatievergoeding geeft verhuurders meer zekerheid dat zij een deel van hun investeringen kunnen terugverdienen. Het biedt daarnaast voor de huurder duidelijkheid over de redelijkheid van de vergoedingen van de woonlasten na renovatie. De wet geeft gehoor aan een afspraak uit het energieakkoord. In het akkoord is afgesproken dat de sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties in Nederland in 2020 gemiddeld energielabel B zijn. Om dit te bereiken zijn grote renovaties van woningen nodig. De aangenomen wet is daarmee ook een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid in de bouw.

Congressen en seminars

Naast de vakbeurs, waar bedrijven uit de meest uiteen­lopende industrieën zich presenteren, worden tijdens Vakbeurs Energie diverse congressen en seminars georganiseerd. Onderwerpen zijn o.a. ‘Energie & ICT’, ‘Energietransitie in Nederland vanuit Duits perspectief’ en ‘Isoleren, gemak­kelijker gezegd dan gedaan in de industrie’. Daarnaast zijn de seminars ­‘Optimalisatie van ketensamenwerking’ en de ‘Energy Storage Day’ interessant. Tevens worden de Energie Awards uitgereikt voor respectievelijk de Energie Professional en het Energie Talent van het jaar 2016.

Zodoende toont Vakbeurs Energie het spectrum aan moge­lijkheden, van inkoop tot techniek en van regelgeving tot management. De beurs biedt de mogelijkheid de nieuwste oplossingen van dichtbij te bekijken en daarnaast deel te nemen aan interactieve lezingen en live demonstraties. Tevens kan men op deze beurs waardevolle contacten opdoen.