Zoeken

Roofs 2016-10-06 Clubhuis HCS krijgt zadeldak met dubbel lessenaarsdak

De fusie tussen de twee Schiedamse ­hockeyverenigingen Spirit en ­Asvion heeft geleid tot de inrichting van een nieuw complex, sportpark Harga, en de bouw van een ­gloednieuw clubhuis. Het dak van het ­clubhuis is een echte blikvanger geworden.

De fusie van de twee rivaliserende hockeyverenigingen is onderdeel van het project ‘Schiedam in beweging’ van de gemeente Schiedam. Het project heeft o.a. tot doel de woonmilieus van Schiedam gevarieerder te maken, groene gebieden in de stad te creëren en in te zetten op sport en beweging. De gedachte achter de fusie tussen de twee verenigingen is dat met één sterke organisatie een betere kwaliteit kan worden bereikt. De fusie van de hockeyverenigingen is een jarenlang proces geweest dat inmiddels zijn beslag heeft gekregen met de aanleg van het sportpark Harga en de bouw van een nieuw clubhuis. Het clubhuis zal eind van dit jaar worden opgeleverd en begin 2017, na de winterstop, in gebruik worden genomen.

Het ontwerp van het nieuwe clubhuis kwam voor rekening van twee architectenbureaus: Architéma Architectuurstudio en ThijssenVerheijden Architecture & Management. Medewerkers van beide bureaus zijn lid van de respectievelijke oorspronkelijke hockeyverenigingen. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met het bestuur van de nieuwe vereniging, waar beide verenigingen in zijn vertegenwoordigd. Roofs sprak met Henk Magrijn en Ralph van de Donk van architectenbureau Architéma uit Rotterdam.

Velen wilden een clubhuis zoals men dat in de oude situatie ook had, anderen wilden juist een pand met een moderne uitstraling. De verschillende wensen zijn in het uiteindelijke ontwerp gecombineerd. “We wilden in ons ontwerp zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de verschillende betrokken partijen, maar we weten natuurlijk ook dat het nooit mogelijk is iedereen tevreden te stellen,” vertelt Magrijn. “Op een gegeven moment moeten duidelijke ­keuzes worden gemaakt.”

Ontwerp clubhuis

Uitgangspunt van het ontwerp was dat in het clubhuis een natuurlijke verbinding moest zijn tussen de verschillende ruimten, en tussen de binnen- en buitenkant van het gebouw. Het pand heeft een industriële uitstraling. Het is verdiept aangelegd waardoor de benedenverdieping grotendeels ondergronds ligt. Op deze verdieping bevinden zich de kleedruimtes en de opslag. Een verdieping hoger bevindt zich de clubruimte die splitsbaar is, zodat gezelligheid, feest, cursussen en besprekingen zonder overlast van elkaar plaats kunnen vinden. De ruimtes kunnen van elkaar worden gescheiden middels een flexibele schuifwand.

Het sportpark is aangelegd in een fraai, groen gebied en het clubhuis vormt hier het middelpunt van. Dichtbij het clubhuis is een parkeerplaats aangelegd en het gebouw is van alle kanten eenvoudig te benaderen. De entree is duidelijk gemarkeerd door het logo van de nieuwe hockeyvereniging. Vanuit het clubhuis heeft men via de glazen gevels zicht op alle zes omliggende velden. Het hoofdveld grenst direct aan het clubhuis, men loopt direct vanuit het gebouw de tribune op: deze is aan de westzijde van het gebouw gerealiseerd. Het dak van het clubhuis kraagt tot 6,5 meter boven de tribune uit.

Ontwerp dak

Het dak van het clubhuis is ontworpen als een zadeldak gecombineerd met de uitstraling van een dubbele lessenaarskap. De respectievelijke dakhellingen worden middels drie kniklijnen van elkaar gescheiden. Het geheel heeft een speels en modern uiterlijk.

Het betreft een dak dat is opgebouwd uit staalplaten die tussen HEA-liggers zijn aangebracht met als zichtbare randbalk een UNP 320. In het gebouw is geen enkele kolom aanwezig, het gehele dak wordt door de liggers en de gevel gedragen. Er zijn geen dakgoten of hemelwaterafvoeren aanwezig: het hemelwater wordt via de kniklijnen afgevoerd naar het laagste punt van het dak. De goten op de kniklijnen hebben een afschot van 70 cm
en daarom zal het water op het dak niet stilstaan en zullen er ook geen verstoppingen zijn. Het hemelwater wordt via een spuwer naar een rotstuin met vijver geleid. Magrijn: “We hebben de mogelijkheid bekeken om het hemelwater te gebruiken voor het grijs watercircuit maar dat bleek technisch en kostentechnisch geen gunstige oplossing. Daarom hebben we ervoor gekozen het hemelwater af te voeren naar oppervlaktewater.”

“Het dak is ontworpen met zo min mogelijk doorvoeren,” vertelt Van de Donk. “De ventilatie vindt via de gevel plaats middels zelfregelende roosters en een centraal CO2-gestuurd afzuigsysteem. Op deze manier wordt de ventilatie geregeld naar de behoefte: wanneer men met veel mensen in de ruimte aanwezig is, of als er in de keuken bijvoorbeeld wordt gefrituurd, zal het systeem meer lucht afzuigen en schone lucht aanvoeren dan wanneer er maar een beperkt aantal mensen in de ruimte aanwezig is. De rookgas van de in het pand aanwezige palletkachel moet wel bovendaks worden afgevoerd, daarom is er ter plaatse van deze kachel een rookgasafvoer in de kleur van het dak aangebracht.”

Op het staaldakprofiel is een PIR-isolatie (140 mm) aangebracht en het geheel is waterdicht gemaakt met behulp van een PVC dakbedekking. De dakranden zijn zonder boeideel uitgevoerd, de isolatie loopt namelijk naar de randen af zodat het dak vanaf het maaiveld zeer dun oogt. De aflopende isolatie heeft geen nadelige invloed op de isolatiewaarde van het dak omdat het de uitkragende delen van het dak betreft, die dus geen isolerende functie hebben. Op het dak is een verzekerde garantie van 10 jaar afgegeven.

Binnenruimte

Het gebouw heeft een zuid-west-oriëntatie waardoor de ­gehele dag het daglicht in de binnenruimte kan komen. ­Tegelijk is ervoor gezorgd dat het licht niet te diep in
de ­ruimte valt. Te veel daglicht zou volgens de betrokkenen namelijk ten koste gaan van de gezellige sfeer in de ­binnenruimte van het clubhuis.

Het plafond is afgewerkt met houten latten, die doorlopen in het uitkragende gedeelte zodat een fraaie verbinding tussen binnen en buiten wordt gecreëerd. Langs de kniklijnen wordt aan de binnenkant ledverlichting aangebracht die naar wens van kleur kan veranderen. Op deze manier wordt de bijzondere vormgeving van het dak in de binnenruimte geaccentueerd.

Ondanks de relatief beperkte omvang heeft het nieuwe clubhuis een fraai ruimtelijk effect op de omgeving en een identiteitsdrager voor de nieuwe club. Ondanks het relatief bescheiden budget is een pand met een bijzondere uitstraling gerealiseerd. “Het is een kwestie van slimme oplossingen bedenken,” besluit Magrijn. “Mooi hoeft niet altijd duur te zijn. Het nieuwe clubhuis van HCS te Schiedam laat zien dat je op een relatief eenvoudige manier een bijzonder fraai resultaat kunt bereiken.”

Nieuwbouw Clubhuis HCS te Schiedam

  • Opdrachtgever: Gemeente Schiedam / HC Schiedam
  • Ontwerp: Architéma Architectuurstudio te Rotterdam en Thijssen Verheijden Architecture & management te Rotterdam
  • Hoofdaannemer: De Vries en Verburg te Stolwijk
  • Dakdekker: Hollanddak te Waalwijk
  • Staalconstructie: Stalent te Bergambacht
  • Stalen dakplaten: Metal Bouwkonsort te Lopik
  • Leverancier isolatie: Kingspan Insulation bv te Tiel
  • Plafond: Van Wijngaarden + co b.v. te Rotterdam