Zoeken

Roofs 2016-10-26 Zonneceldakpan voor esthetische zonnedaken

Zonne-energie

Het dorpsgezicht van Laag-Soeren is beschermd en daarom was het ­belangrijk dat de uitstraling van de monumentale Priesnitzhoeve uit 1870 na de ­dakrenovatie behouden zou blijven. Men wilde echter ook graag zonne-­energie opwekken. Daarom is gekozen voor de toepassing van een zonneceldakpan. Tijdens de feestelijke opening op 7 oktober 2016 werd tevens een rode variant gepresenteerd.

Het nieuwe dak van de Priesnitzhoeve werd in gebruik genomen met een druk op de knop door Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) en Petra van Wingerden (burgemeester van gemeente Rheden, waar Laag-Soeren onder valt). Laatstgenoemde vertelde dat de gemeente het behoud van het dorpsgezicht hoog in het vaandel heeft staan. Ze sloot daarbij aan op het verhaal dat Renée Koning, directeur van het Gelders Genootschap, even daarvoor had gehouden. Het Gelders Genootschap heeft zich tot doel gesteld de schoonheid van stad en land te behouden. Tegelijk is men zich ervan bewust dat maatregelen moeten worden genomen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Koning toonde zich dan ook bijzonder ingenomen met de gekozen oplossing.

Monumenten

Op het dak van de Priesnitzhoeve is namelijk een ZEP zonne­celdakpan toegepast, een zonnecel die is verwerkt op een keramische dakpan van fabrikant Nelskamp. Optisch is er nauwelijks verschil te zien met een gewone dakpan, maar in het oppervlak van de dakpan is een zonnecel verwerkt. De zonnecellen worden via de onderkant van de pan aan elkaar geschakeld en doorverbonden naar een omvormer. Vanzelfsprekend is de opbrengst minder dan die van een traditioneel zonnepaneel, maar de zonneceldakpan zal normaal gesproken worden toegepast in situaties waar helemaal geen zonne-energie kan worden toegepast. De Priesnitzhoeve is hier een goed voorbeeld van. Met deze zonneceldakpan is het mogelijk geworden om o.a. monumentale panden te voorzien van een energieopwekkende dakbedekking. De innovatie is tevens geschikt voor toepassing in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Tijdens de presentatie lichtte directeur Jan Bakker van ZEP bv uit Urk de toepassing nader toe. De ontwikkeling is tot stand gekomen in samenspraak met diverse bouwpartners. Het product heeft vele jaren van ontwikkeling achter de rug en is nu gereed om op grotere schaal te worden toegepast. Eén van de betrokken partners, dakpannenfabrikant Nelskamp, heeft zelf een ander systeem beschikbaar, dat meer uitgaat van de toepassing van zonnewarmte. Volgens Harold Kock van de fabrikant kunnen beide systemen prima naast elkaar op de markt aanwezig zijn. “Het gaat erom de toepassing van zonne-energie en zonnewarmte in dakpannen verder te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat dit type ­dakpannen op grotere schaal wordt toegepast dan momenteel het ­geval is. Als we op deze manier onze bijdrage kunnen leveren, is dat in ons gezamenlijk belang.”

Rode dakpan

Maxime Verhagen van Bouwend Nederland sprak even­eens zijn bewondering uit voor de gekozen oplossing en het ­eindresultaat. Hij gaf aan dat het aandeel duurzame energie ten opzichte van het totale energieaanbod moet groeien. Daar­om lichtte hij de strategische agenda van Bouwend Nederland op het gebied van duurzaamheid toe. Er ligt een forse uitdaging in de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving. Hij ging vervolgens in op het arsenaal aan initiatieven dat Bouwend Nederland ontplooit op het gebied van duurzaamheid. Zo legt de branche­vereniging o.a. een lijst aan van aanbieders van duurzame energie, waarmee het voor bijvoorbeeld woningcorporaties inzichtelijker wordt waar men terecht kan voor de verduur­zaming van het gebouwbestand.

Bij dit alles is een combinatie van duurzaamheid en esthetiek belangrijk omdat in veel gevallen zonne-energie op het dak als lelijk wordt ervaren. Daarom was men verheugd een belangrijke uitbreiding van het assortiment te kunnen presenteren. Naast de twee zwarte modellen (ZEP Blackline en ZEP Silverline) werd tijdens de presentatie tevens een rode zonneceldakpan onthuld. Architect Abel Blom heeft deze oplossing bedacht op vraag van o.a. de Deense markt, waar verhoudingsgewijs zeer veel rode pannendaken worden toegepast. De op de rode dakpan toegepaste zonnecel is transparant waardoor deze nauwelijks effect heeft op de uitstraling van het dak. Bakker stelde dan ook dat vanaf nu alle daken zonne-energie kunnen opwekken.