Zoeken

Roofs 2016-11-06 Duurzaamheid belangrijkste uitgangspunt dakrenovatie gemeentehuis Smallingerland

De daken van gemeentehuis Smallingerland in Drachten zijn een bijzonder geheel. Het pand is in fasen gebouwd en heeft verschillende dakafwerkingen. De daken van het oudste gedeelte (1876) waren aan vervanging toe. Het bovengelegen dak is voorzien van een groendaksysteem (gerenoveerd eind 2015). Het lager gelegen dak is een origineel koperen dak.

In de oorspronkelijke situatie had dit deel van het dak een bitumineus bovendak (627 m²) en een lager gelegen koperdak (527 m²). Beide daken waren na bijna 40 jaar aan vervanging toe: met name de oorspronkelijke koperen dakbedekking was zodanig verouderd dat dit op enkele plekken zorgde voor lekkageproblemen. Begin 2016 is het bovenste dak vervangen en voorzien van een groendaksysteem (sedum). Meijer Dakbedekking uit Ureterp was destijds betrokken bij het verwijderen van het bestaande dakbedekkingssysteem en het aanbrengen van het sedumdak. Daarom werd het bedrijf ook om advies gevraagd over de vervanging van het koperdak.

Het terugplaatsen van een originele koperen dakbedekking was voor de gemeente geen optie. De bestaande koperen dakbedekking was versleten en veroorzaakte lekkages. De uitstraling van koper werd wel erg gewaardeerd en daarom werd de dakdekker gevraagd of hij een dakbedekking met de uitstraling van koper kende. “Tijdens een beurs had ik kennisgemaakt met de nieuwe Copper Art van Soprema,” vertelt Oene Meijer van het dakdekkersbedrijf. “Er waren alleen geen Nederlandse referentieprojecten van, daarom hebben wij eerst een proefstuk uitgevoerd. Alle betrokken partijen hebben veel energie in dit project gestoken aangezien het de eerste keer is dat deze dakbedekking in Nederland wordt toegepast.” Overigens leverde Soprema de materialen voor de volledige dakopbouw.

Duurzame dakrenovatie

Lammert Bouwers van gemeente Smallingerland geeft aan dat de duurzaamheid van de dakrenovatie een belangrijk uitgangspunt was. “Het beleid van de gemeente is hierop ingericht. Zo zijn bij de renovatie van een ander gemeentegebouw oude zonnepanelen vervangen door nieuwere met een hoger rendement. Het is de bedoeling dat meer dakoppervlak van het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen op termijn worden uitgerust met zonnepanelen. De aanvragen hiervoor lopen nog.”

“De keuze van het dakbedekkingsmateriaal past in dezelfde strategie. Bij de keuze van de dakbedekking was naast de kleur van het materiaal ook de duurzaamheid belangrijk. Het gegeven dat deze dakbedekking volledig recyclebaar is, gaf voor ons de doorslag.” Desgevraagd legt Marcel Murris, commercieel technisch adviseur van Soprema, uit dat het materiaal inderdaad volledig recyclebaar is. “Het gerecyclede materiaal wordt vandaag de dag in de meeste gevallen hergebruikt in andere producten dan dakbedekking. De ontwikkelingen gaan echter snel. Wanneer de nieuwe dakbedekking van het gemeentehuis Smallingerland in de toekomst gerecycled wordt, wordt deze naar alle waarschijnlijkheid weer gebruikt voor nieuwe dakbedekkingsproducten.

“In het kader van de duurzaamheid van de dakrenovatie was tevens de isolatie van beide daken een belangrijk aandachtspunt,” vervolgt Bouwers. “In de bestaande situatie was een PIR isolatielaag van 3 cm toegepast, deze is vervangen door een nieuwe PIR L 80 (8 cm), zodat een Rc van 3,5 zou worden bereikt. Momenteel is de gemeente bezig het precieze effect hiervan te monitoren, maar nu al kan worden gesteld dat deze aanpassing een aanzienlijke energiebesparing in de verwarming en koeling van dit deel van het pand tot gevolg heeft.”

Uitstraling van koperen dak

De dikkere isolatielaag betekende voor de dakdekker een uitdaging omdat de dakdoorvoeren en opstanden moesten worden aangepast. Ook de toepassing van de Copper Art dakbedekking was een primeur voor het bedrijf en dus even wennen. “Het materiaal is wat stugger dan een gewone pvc,” vertelt Oene Meijer van het dakdekkersbedrijf. “Maar dat went snel genoeg. In de planning is vanzelfsprekend wat extra tijd ingeruimd voor de verwerking van het materiaal. De naden zijn afgewerkt met pvc ‘roeven’(felsprofielen) in ­dezelfde kleur als het dakvlak zodat het dak de uitstraling krijgt van een echt koperen dak.”

De dakopbouw (koperdak) was uiteindelijk als volgt:

De oorspronkelijke dakopbouw is tot op de onderconstructie verwijderd. Vanaf het houten dakbeschot is een nieuw systeem opgebouwd, bestaande uit:

  • Dampremmende laag (Sopralene Stick 30, zelfklevend, dikte 3 mm).
  • Isolatielaag: PIR L80
  • Dakbedekking: Copper Art (afgewerkt met felsprofielen)

De duurzame dakrenovatie zal in de loop van december 2016 worden afgerond. Nu al stelt Bouwers zeer tevreden te zijn met het verloop van het bouwproces en het resultaat. “Algemeen is de stemming dat het dak er heel mooi uitziet en we hebben er alle vertrouwen in dat het dak ook op de langere termijn zijn fraaie uitstraling blijft behouden.” ?

  • Opdrachtgever: gemeente Smallingerland te Drachten
  • Leverancier: SOPREMA BV te IJlst
  • Dakdekker: Meijer Dakbedekking te Ureterp