Zoeken

Roofs 2016-11-12 Beoordelingsrichtlijn is een levend document (premium)

Certificering

De afgelopen periode heeft KOMO zeer regelmatig aandacht in de media gekregen, zowel positief als negatief. Negatief als het gaat om de relatie met CE-markering en positief als het gaat om de relatie met de Wet kwaliteitsborging in de bouw. Het begrip “KOMO” kent een hele hoge bekendheidsgraad, maar weet de Nederlandse bouwwereld ook wat er zich allemaal afspeelt achter het KOMO apparaat? Hier volgt een tweede globale uiteenzetting.

Marco de Kok

In het vorige artikel is de totstandkoming van een ­Beoordelingsrichtlijn voor het komen tot een KOMO ­certificaat toegelicht en daarbij is ook de rol van het College van Deskundigen aangestipt. In dit artikel wordt deze rol verder uitgediept.

De rol van een College van Deskundigen is niet primair om heel inhoudelijk naar een Beoordelingsrichtlijn te kijken (dit is meer voor een begeleidings- of technische commissie), maar meer om te bewaken dat de juiste procedures zijn gevolgd bij het tot stand komen van de Beoordelingsrichtlijn, of de kritiek die tijdens de kritiekperiode is binnengekomen goed verwerkt is en of de aansluiting met het Bouwbesluit correct en volledig is.

Experts in ISDA

Er zijn verschillende Colleges van Deskundigen met elk hun eigen scope behorende bij hun vakgebied en expertise. Het College van Deskundigen die voor de daken relevant is, is het College van Deskundigen ISDA. “ISDA” staat voor ISolatie en DAkbedekking. Dit College bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris, enkele adviseurs (certificatiedeskundigen van certificatie-instellingen) en vertegenwoordigers van brancheverenigingen. Zo zitten er in het College van Deskundigen ISDA vertegenwoordigers van brancheverenigingen van producenten van dakbedekking en isolatiematerialen, zoals Probasys Benelux (producenten van bitumineuze dakbedekkingmaterialen), VEKUDAK (producenten van kunststof dakbedekkingmaterialen), VESP (producenten van EPDM dakbedekkingmaterialen), NII (producenten van isolatiematerialen, met uitzondering van producenten van minerale wol en cellulairglas materialen) en MWA (producenten van minerale wol en cellulairglas isolatiematerialen). Maar ook de verwerkers van de materialen zijn vertegenwoordigd in de vorm van VEBIDAK. De vertegenwoordigers van deze brancheverenigingen hebben stuk voor stuk hun sporen in de dakbedekkingbranche en isolatiewereld ruimschoots verdiend en hebben veel ervaring op dat gebied. Elk nieuw lid van het College wordt hierop ook beoordeeld voordat hij of zij wordt toegelaten tot het College.

Het is trouwens zeker niet zo dat de leden van het ­College van Deskundigen een stel oude wijzen zijn die in een ivoren toren de scepter zwaaien. Het zijn allemaal mensen die veel met de praktijk te maken hebben en deze ervaring ook als input gebruiken in het College. Zo kan het College bijvoorbeeld signalen uit de markt omzetten in wijzigingen of aanvullingen in Beoordelingsrichtlijnen. Om een voorbeeld te geven: op daken worden tegenwoordig steeds meer installaties en andere vormen van permanente belasting geplaatst. Vooral bij producenten van isolatiematerialen komt dan ook steeds vaker de vraag binnen wat de maximale permanente belasting mag zijn bij hun isolatiemateriaal. Bij de nu onderhanden zijnde revisie van BRL1309 (platdakisolatie) wordt hier aandacht aan besteed, zodat in de toekomst in het attest-met-productcertificaat hier een onderbouwde en geverifieerde uitspraak over gedaan gaat worden.

Overige tools

Maar naast de signalen uit de markt heeft het College nog andere tools om te polsen of de inhoud van een Beoordelingsrichtlijn nog aansluit met de praktijk. Met een inventarisatie van klachten van o.a. verwerkers kan gekeken worden of de correlatie van een attesteringstest (systeemtest om praktijksituaties te simuleren) correct is. Daarnaast moeten de certificatie-instellingen met een jaarrapportage het College informeren over het aantal en type non-conformiteiten die bij audits en productverificaties aan het licht zijn gekomen. Bij gevallen die een structureel karakter blijken te hebben, kan het College besluiten om hier het controleregime voor aan te scherpen. Een voorbeeld hiervan is dat een aantal jaar geleden het College besloten heeft om naast de monstername van dakbedekkingsmaterialen voor verificatieonderzoek uit het magazijn van de producent tijdens een audit ook onaangekondigde monsternames uit te voeren bij verwerkers.

Op deze manier blijft een Beoordelingsrichtlijn een levend document dat constant aan nieuwe inzichten en regelgeving wordt aangepast. Alle leden van het College van Deskundigen ISDA hebben dan ook het bevlogen doel om alle Beoordelingsrichtlijnen die onder hun scope vallen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk en aan de bouwregelgeving.