Zoeken

Roofs 2016-11-32 De verzekering van dakdekkersbusjes (premium)

Alle dakdekkersbedrijven hebben dakdekkersbusjes en die moeten ­worden verzekerd. Waar moet men op letten?

Bij de verzekering van bedrijfswagens geldt voor dakdekkersbedrijven geen aparte categorie. Wel is er een aantal aandachtspunten waar op gelet moet worden bij de verzekering van de dakdekkersbusjes. Dat zijn met name het vervoer van brandbare gassen en materialen, klimmaterieel, het vervoer van doorgaans meerdere personen en, in veel gevallen ook jonge en relatief onervaren bestuurders. Roofs informeerde bij Ruud van Baast, productmanager bij verzekeraar Allianz naar de bijzonderheden.

Vervoer van materieel en personen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals gasflessen, is zo’n aandachtspunt. Dit vervoer is standaard mee­verzekerd zolang de stoffen volgens de wettelijke bepalingen worden vervoerd. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). Dat betekent ondermeer dat de bestuurder van de bedrijfswagen op de hoogte is van het risico van het vervoer en daar conform de (wettelijke en branchespecifieke) regelgeving naar handelt. Daar hoort o.a. bij dat alleen gasflessen worden vervoerd die voldoen aan NEN 1078, dat de gasflessen goed in de laadruimte zijn vastgemaakt, dat er niet wordt gerookt in de nabijheid van de gasflessen, de cabine is gescheiden van de laadruimte, dat er brandblussers in de bus aanwezig zijn, etc.

Hetzelfde geldt voor klimmaterieel. Ook dit is standaard meeverzekerd als het voldoet aan de wettelijke bepalingen. Ladders mogen bijvoorbeeld niet te veel uitsteken. Algemeen geldt dat lading in de breedte niet meer dan 20 cm aan weerszijden van de auto uitsteekt, spiegels tellen niet mee bij het berekenen van de breedte. Deelbare lading mag in lengte niet meer uitsteken dan 5 meter achter de as en 1 meter achter de auto. Ondeelbare lading mag in de lengte niet meer uitsteken dan 3,5 meter voor het stuurwiel, 1 meter voor het voertuig en
5 meter achter de achterste as. Lading die meer dan 1 meter uitsteekt, moet voorzien zijn van een vierkant bord (50 cm x 50 cm) met rood en witte strepen (7,5 cm breed).

Een ander aandachtspunt is het personenvervoer. Het maakt daarbij niet uit of er meerdere personen in een dakdekkersbusje zitten, als zij maar op een zitplaats zitten. Ook de leeftijd van de bestuurder vormt geen probleem. Als de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt, worden hier geen extra eisen aan gesteld. Aanhangers kunnen eenvoudig worden meeverzekerd, evenals het vervoer van een aanhangkraan. Het werk met een aanhangkraan dient vanzelfsprekend apart te worden verzekerd omdat dat niet meer onder het vervoer valt en er ook andere risico’s mee gemoeid zijn.

“Additioneel kan men bij ons een ladingdekking aanvragen voor het vervoer van kostbare materialen en/of gereedschappen,’ aldus Van Baast. “Denk daarbij aan luxe dakbedekkingsmaterialen, maar ook aan specialistische apparatuur die nodig is bij het waterdicht maken van het dak, of de inspectie van een dakconstructie. ”

Gevolgschade

Allianz richt haar activiteiten ook steeds meer op het in kaart brengen en meeverzekeren van gevolgschade als gevolg van een ongeluk met, of diefstal van de bedrijfswagen. Van Baast: “Zo leveren wij bijvoorbeeld direct vervangend vervoer bij diefstal of een total loss, zodat ook in geval van dit type calamiteiten de werkzaamheden wel gewoon kunnen worden uitgevoerd. Indien de bedrijfswagen wordt gerepareerd bij één van de garages die bij onze verzekeringsmaatschappij zijn aangesloten, hoeft onze klant geen eigen risico te betalen.”

In grote lijnen komt de verzekering van dakdekkersbusjes dus overeen met die van andere typen bedrijfswagens. Maar de werkzaamheden binnen de dakenbranche hebben wel hun eigen aandachtspunten die het type verzekering en de hoogte van de premie bepalen. Daarom is een goede oriëntatie op welke specifieke regelingen de verzekeringsmaatschappij kan bieden geen overbodige luxe.

Van Baast: “Standaard hanteren wij tot een wagenpark van vier auto’s een basisverzekering die voor alle typen bedrijven geldt, van groot tot klein. Via de website kan men een rechtstreekse premieberekening maken, waarna men direct een offerte kan aanvragen. Bij de verzekering van meer dan vier auto’s moet maatwerk worden geboden. Dan wordt het gebruik en de risico’s daarvan gedetailleerd in kaart gebracht aan de hand waarvan de premie wordt vastgesteld. Bij een verzekering wordt doorgaans uitgegaan van een postcodegebied, leeftijd van de regelmatige bestuurder, het aantal verzekerde kilometers is onbeperkt.