Zoeken

Roofs 2016-11-36 Tectum Group op de Nederlandse markt

De Belgische Tectum Group maakte de afgelopen vijf jaar een sterke groei door. In Nederland is die groei met name te danken aan de ontwikkeling van Mawipex, dat sinds 2012 onderdeel uitmaakt van de groep. Hoe ziet de toekomst eruit? Roofs sprak op het hoofdkantoor in Genk met Rudy Evens (CEO Tectum Group), directeur Geert-Jan Vogels en verkoopleider Alfred Vermeulen.

Het begin van de Tectum Group dateert uit 1981, toen Jean Biesmans begon met het dakdekkersbedrijf VHB in ­Hasselt. Hij zette tegelijk het handelsbedrijf CPE op voor de in- en verkoop van dakbedekkingsmaterialen. Nog steeds zijn het uitvoeren van dakwerkzaamheden en de distributie van dakmaterialen de twee pijlers waar het bedrijf op drijft. Met name vanaf de jaren negentig en sinds de overname van het dakdekkersbedrijf Dekkers (met meerdere vestigingen in België) in 2000 werd een gestage groei ingezet.

Momenteel telt de groep 16 bedrijven met in totaal 23 vesti­gingen en heeft het 360 medewerkers in dienst. In België en Nederland zijn vijf handelsbedrijven actief, die opereren vanuit negen vestigingen. De overige vestigingen staan in Polen, Hongarije, Marokko en Nigeria.

Vlaamse aanpak

Ook in de magere jaren die achter ons liggen wist de groep fors te groeien. Maar de ambitie voor de toekomst reikt verder. De groep heeft momenteel een jaaromzet van ongeveer 115 miljoen euro en de verwachting is dat dit in een tijdsbestek van een jaar of zeven zal groeien naar zo’n 200 miljoen euro. Deze groei zal deels van de expansie op de Nederlandse markt moeten komen en dat betekent dat Tectum Group in Nederland verder zal investeren.

In Nederland is de groep actief via Mawipex uit Rilland. Hoe wil men op deze markt een verdere groei bewerkstelligen? “Ons handelsbedrijf CPE is in België succesvol,” vertelt
Rudy Evens. “Wij zien mogelijkheden om het zogeheten CPE-model in Nederland te implementeren, in die zin dat we dichter bij de klant willen staan met ons assortiment. Die ambitie hebben we intern uitgesproken en zullen we vanaf 2017 gaan uitvoeren. De Belgische markt is een andere dan de Nederlandse, toch denken we dat we ook in Nederland succesvol kunnen zijn met het zogeheten CPE-concept. Wij denken dat we een aantal USP’s hebben, vergeleken met de concurrentie. Met onze Vlaamse aanpak en de expertise van Mawipex kunnen wij echt iets toevoegen aan de ­Nederlandse markt.”

“We zijn onderdeel van een familiebedrijf,” vervolgt Evens. “Met de ‘Vlaamse aanpak’ bedoel ik dat we opereren op basis van een langetermijnvisie en langetermijn relaties. Die visie draait natuurlijk om de kwaliteit van onze producten en service, maar minstens zo belangrijk is dat we de klant centraal stellen in alles wat we doen. Dat betekent dat we ons altijd flexibel opstellen en onze klanten waar mogelijk tegemoet willen komen: bij eventuele problemen stellen we ons altijd probleemoplossend op. Geduld is daarbij een belangrijk kernwoord. De cijfers hoeven niet op elk moment geweldig te zijn, het gaat om de langetermijnvisie: waar wil je naartoe en hoe gaan we dit met onze klanten bereiken?”

Alfred Vermeulen voegt toe: “Dat we een familiebedrijf zijn, betekent ook dat de verschillende onderdelen binnen de groep een grote onderlinge solidariteit hebben. Bij veel groepen zie je dat het bedrijf dat minder presteert, al snel wordt afgestoten. Dat zal bij de Tectum Group niet zomaar gebeuren. Eenzelfde solidaire houding hebben we ten opzichte van ons personeel. Dagelijks zijn we bezig onze medewerkers te motiveren, te begeleiden en te steunen. We geven iedereen een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, wat bijdraagt aan het ondernemerschap en betrokkenheid bij het bedrijf. Gelukkige medewerkers renderen zo’n 20% beter en dat maakt het verschil.”

“In die zin past Mawipex goed binnen de Tectum Group,” vult Geert-Jan Vogels aan. “Wij hebben na de overname in 2012 géén cultuurschok gehad. Onze bedrijfscultuur sluit goed aan op die van de groep en onze marktbenadering was al heel vergelijkbaar. De klantgerichte marktbenadering en positieve bedrijfscultuur waren altijd al belangrijke factoren van ons succes op de Nederlandse markt. De overname door Tectum Group heeft synergie gebracht op alle vlakken van onze bedrijfsvoering en daardoor is onze positie alleen maar sterker geworden. Dat is ook de reden dat we er vertrouwen in hebben dat de zogeheten ‘Vlaamse aanpak’ zal zorgen voor succes op de Nederlandse markt.”

Nieuwe filialen

Wat houdt deze ambitie in voor de manier waarop de groep op de Nederlandse markt zal acteren? Evens: “Vanaf 2017 willen wij onze regionale positie versterken door nieuwe filialen te openen. We kunnen nog weinig concreets zeggen over hoe we daar in de praktijk handen en voeten aan gaan geven, maar de strategie zal erop gaan neerkomen dat we nog dichter bij onze klanten willen staan om maximale ondersteuning te kunnen bieden. Op deze manier kunnen we de rol die we nu al op de markt spelen verder ontwikkelen. Over de precieze locaties, en de termijn waarop e.e.a. zal gaan plaatsvinden, kunnen wij nog geen mededelingen doen maar het ligt voor de hand dat we onze aanwezigheid zullen versterken in de regio’s waar we nog niet zo sterk zijn vertegenwoordigd. Ook een samenwerking met andere partijen sluiten wij niet uit.”

“We werken met A-producten, maar de producten op zichzelf zijn natuurlijk op meerdere plaatsen verkrijgbaar. Onze meerwaarde voor de Nederlandse markt zit hem juist in onze expertise en onze servicegerichte en loyale opstelling naar onze klanten, die eveneens een focus op kwaliteit hebben. Natuurlijk zullen we scherp blijven op de kwaliteit van onze producten en waar nodig ons assortiment aanvullen. Onze marketingconcepten hebben zich op de Nederlandse markt inmiddels bewezen. Nu is het zaak om ons, samen met onze klanten, verder te ontwikkelen.”

Vanzelfsprekend zal Roofs u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.