Zoeken

Roofs 2017-01-36 Platform voor groene verbindingen

Projectbeschrijving

Van 29 november t/m 1 december 2016 vond in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de tweede editie plaats van Future Green City, een driedaags vakevent rond innovatie, groen en duurzaamheid voor de leefbare, duurzame stad van de toekomst. De eerste beursdag stond in het teken van groen.

Diederik Samsom, toenmalig fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid, opende het event, samen met Jan Hoskam, wethouder Duurzaamheid van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Samsom zei onder de indruk te zijn van de vele geweldige initiatieven op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Initiatieven die mogelijk zijn door een combinatie van visie, lef en samenwerking tussen overheid en bedrijven. “In dit kleine landje ‘riegelt’ het van de uitvinders en de ondernemers die dit land en de wereld kunnen veranderen. En als wij als politiek de ruimte geven en durven investeren, dan gáán we dit land en de wereld veranderen. Dan kan Nederland in 2030 de innovatiedelta van Europa zijn, koploper op het gebied van maakindustrie, wereldspeler op het gebied van duurzame technologie.

De eerste stapjes daarvoor zijn inmiddels gezet.” Hiermee doelde Samsom op het Energieakkoord. Er is wel een vervolg nodig vond hij, met een Energieakkoord 2.0, een Klimaatwet en een nieuw op te richten Nationale Investeringsbank.

Innovatie-award

In de steden van de toekomst zijn innovaties van grote waarde. Tijdens Future Green City toonden diverse leveranciers hun oplossingen op het gebied van water, infra, beplanting en bouw. Aan één van hen werd de Future Green City Award toegekend, een aanmoedigingsprijs die speciaal voor dit event is ingesteld. VHG-directeur Egbert Roozen reikte de prijs uit aan Mobaco-A. Deze organisatie speelt in op de sociale duurzaamheid, educatie en zelfwerkzaamheid. Het ontwikkelde een dynamisch flexibel concept waarbij de gebruiker op een eenvoudige manier zelf, of met behulp van andere bewoners zijn eigen woonunit bouwt, met verantwoorde materialen, zonder afval en circulair. Daarmee biedt Mobaco-A een oplossing voor een brede groep mensen die woningen nodig heeft voor kortere of langere termijn, wereldwijd. “Deze startup getuigt van lef en sluit enorm aan op een actuele behoefte”, aldus Roozen.

Presentaties

Het middagprogramma bood een keur aan presentaties. Zo vertelde Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, hoe de inspanningen van zijn organisatie ervoor hebben gezorgd dat de nieuwe Omgevingswet bepalingen bevat op grond waarvan gemeenten meer dan voorheen gezondheidsrisico’s kunnen beperken. “Er moet sterker over gezondheid worden nagedacht bij het inrichten van de ruimte, de Omgevingswet biedt daarvoor kansen”, aldus Backx. De GGD is nu bezig om met diverse partijen een toolbox te maken voor gemeentebestuurders. Branchevereniging VHG heeft aangegeven graag mee te denken over de toevoeging van groen daarin.

Andere sprekers waren onder andere Jeanet Kullberg ­(Sociaal Cultureel Planbureau), Jolanda Maas ­ (VU Amsterdam), Bob Ursem (TU Delft) en Leendert Koudstaal (Gemeente Den Haag).

Floriade

In de middag boog een enthousiaste groep studenten, ondernemers en leveranciers zich over twee bijzondere projecten voor de Floriade waarin tot uiting komt wat de groenbranche toevoegt aan een leefbare en duurzame samenleving.

‘s Avonds organiseerde Branchevereniging VHG een vakavond voor haar leden waar NOS- weerman en poolklimaatdeskundige Peter Kuipers Munneke een heldere toelichting gaf op de klimaatveranderingen.

Deltaplan Groen

VHG-directeur Egbert Roozen kijkt tevreden terug. “De verschillende presentaties en workshops boden tal van ‘haakjes’ waarmee we groen nadrukkelijker kunnen profileren, agenderen en verbinden met maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kunnen we groen en gezondheid koppelen en op nationaal niveau verder onder de aandacht brengen. Juist op landelijk niveau is er beleid en sturing nodig om de meerwaarde van groen ten volle te benutten. Daarom hebben we een Deltaplan Groen opgesteld, als aanzet voor een groene paragraaf in het Regeerakkoord.”

Future Green City werd georganiseerd door ­Branchevereniging VHG, Vereniging Stadswerk en het netwerk van milieuprofessionals (VVM).