Zoeken

Roofs 2017-01-42 Focus op nieuw- en verbouw commerciële en industriële gebouwen

17e Isolatiedag

Op donderdag 29 september 2016 werd in het Ingenieurshuis in Antwerpen de jaarlijkse Isolatiedag georganiseerd door ie-net ingenieursvereniging vzw, in samenwerking met CIR Isolatie Raad en het WTCB. Deze 17e editie stond in het teken van nieuw- en verbouw van commerciële en industriële gebouwen en wilde een antwoord bieden op de vraag hoe men de isolatie- en energieprestatie kan verbeteren.

Gunther Guinée

Georges Timmermans van CIR - Isolatie Raad opende de dag met de constatering dat we in een somber klimaat leven. Er heerst onzekerheid en crisis en ook op politiek vlak gebeuren er wereldwijd bijzondere zaken. De blijvend lagere energieprijs is volgens Timmermans niet per se negatief voor de isolatiesector, want zo wordt er extra financiële ruimte gecreëerd voor energie-efficiënte investeringen. Daarbij wees hij vooral naar de nieuw- en verbouw van alle types utiliteitsgebouwen, waar nog veel kansen liggen. Daar kan en moet na-isolatie optimaal geïntegreerd worden.

Vervolgens was het de beurt aan Gert Huybrechts, Economisch Adviseur bij de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), om het potentieel van commerciële en industriële bouw richting 2030-2050 in te schatten. Hij bekeek daarbij het aantal sloopvergunningen en het aantal bouwvergunningen, die behoorlijk constant bleken te zijn. Wanneer de huidige renovatietrend wordt aangehouden, zal tegen 2050 circa 70% uitgevoerd zijn. De vraag is natuurlijk: wat te doen met de resterende 30%. Huybrechts brak ook een lans voor BIM en nieuwe samenwerkingsvormen. BIM staat voor ­Building Information Model en behelst een digitaal 3D model van het volledige bouwwerk dat betere inzichten moet verschaffen in het ontwerp en lagere faalkosten als resultaat.

Kosten van geïnstalleerd vermogen

Paul Van den Bossche (WTCB - Labo Verwarming en Ventilatie) waarschuwde in zijn uiteenzetting over de bepaling van de benodigde vermogens dat de kosten van het geïnstalleerd vermogen niet over het hoofd mogen worden gezien. Vermogen is immers niet ongelimiteerd en vrij beschikbaar. Om te beginnen is er de investering in apparatuur (bijvoorbeeld warmtepompen), maar ook de ruimte die in beslag wordt genomen, netbeschikbaarheidsvergoedingen waarmee rekening moet worden gehouden, de capaciteit van de oppervlakteverwarming, kosten voor onderhoud en vervanging, etc. De effecten van ‘energiebesparende’ ingrepen kunnen verschillend zijn voor vermogen en energie. Vandaar dat de aspecten energie en vermogen parallel geëvalueerd moeten worden voor de diverse ingrepen in een gebouw. De resultaten van de studie Kostenoptimale energieprestatie eisen niet-residentie?le gebouwen en de rol van de gebouwschil werden gepresenteerd door dr. ir. Wout Parys (KULeuven – Bouwfysica).

In de middag lichtte An De Schryver (DUBIT Odisee Aalst) vraagstukken uit de aannemerspraktijk toe, op basis van de resultaten van het PWO-project ‘Energieprestatie van commercie?le en industrie?le gebouwen’. In haar zoektocht naar gebouwen in deze categorie werd onder meer nagegaan welke de bepalende factoren zijn voor de energiebehoefte inzake verwarming en koeling, welke maatregelen gepaard gaan met welke investering en welke de kostenoptimale oplossingen zijn. De luchtdichtheid kwam in alle gevallen als een belangrijke en bepalende factor naar voren. De Schryver benadrukte het belang van een kwalitatieve uitvoering, een gedegen opleiding en de impact van het verbeteren en meten van de luchtdichtheid.

Johan Caeyers, zaakvoerder van Raco bvba vertelde dat de berekende verliezen vaak enorm verschillen van de werkelijke verbruiken. Zijn advies was dan ook duidelijk: zoek altijd de aansluiting tussen de berekende waardes en de meetresultaten, bevraag de gebruikte rekenmethodiek en de gegevensinput en zoek naar externe invloeden die het verschil kunnen verklaren.

PV

Het onderwerp ‘PV-panelen op platte daken in de praktijk’ was een kolfje naar de hand van Marcus Peeters van hogeschool Odisee, die op een bijzonder geanimeerde manier tips gaf over de plaatsing van zonnepanelen op industriële platte daken. Er is veel vrije dakoppervlakte beschikbaar en de prijzen van de panelen tuimelen naar beneden, maar het blijft volgens de heer Peeters specialistenwerk. De vraag is enkel: wie is dan die specialist? De dakdekker? De installateur? De PV-systemen met de minste impact op het dak zijn intussen van de markt verdwenen en tegenwoordig wordt die beheerst door de silicium oplossingen (monokristallijn, polykristallijn, amorf) door de sterke en aanhoudende prijsdaling daarvan, door het dak bevestigd, op het dak gekleefd of los op het dak met ballast. Hij besprak verder de invloed van de wind en van beplanting in de buurt van de panelen (kleine planten worden ook groot) en gaf een aantal praktische tips en algemene aanbevelingen om tot een optimaal resultaat te komen.

Na enkele laatste vragen en antwoorden en een slotwoord door Georges Timmermans werd iedereen bedankt voor de komst en uitgenodigd op de afsluitende receptie om nog wat na te praten over deze zeer goed gevulde studiedag.

De volgende, 18de Isolatiedag wordt georganiseerd op 26 september 2017 in het Ingenieurshuis in Antwerpen en heeft als thema ‘isolatie- en energieprestatie van overheidsgebouwen’.