Zoeken

Roofs 2017-02-06 Het vieren en tonen van de kwaliteit van de dakenbranche

Op vrijdag 24 maart 2017 vindt in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee een feestavond voor de dakenbranche plaats. Tijdens de feestavond zal bekend worden gemaakt welk dak het Dak van het Jaar 2016 is. Ook zal de winnaar van de verkiezing Dakenman of –vrouw van het Jaar bekend worden ­gemaakt. Een interview met de organisatie.

Het evenement wordt georganiseerd door Lindeman ­Uitgevers. Palmyra Lindeman en Edwin Fagel leggen uit wat er in Egmond aan Zee gaat gebeuren en waarom.

Wat is de reden voor het organiseren van deze feestavond?

“De concrete aanleiding is de uitreiking van de DakAward voor het project Dak van het Jaar 2016,” steekt Palmyra Lindeman van wal. “Zoals de naam al zegt, is het een jaarlijkse prijs. Vorig jaar werd de prijs uitgereikt tijdens onze tweejaarlijkse vakbeurs, maar in de jaren dat er geen beurs wordt georganiseerd, is er een ander moment nodig om de genomineerde projecten tot hun recht te laten komen. Het leek ons een mooie gelegenheid om de kwaliteit in zowel de platte als de hellende dakenbranche te vieren, in aanwezigheid van de hele keten: opdracht­gevers, architecten, leveranciers en verwerkers.”

“Binnen diezelfde gedachte past ook de verkiezing van de Dakenman of –vrouw van het jaar. Het gaat hier niet om persoonsverheerlijking, maar om de erkenning van de betekenis die de bewuste persoon heeft, of heeft gehad, voor de ontwikkeling van het vak. Ook hier gaat het erom kwaliteit zichtbaar te maken. De Dakenman of –vrouw van het Jaar vervult een voorbeeldfunctie, en moet anderen inspireren tot verdere innovatie of kwaliteitsverbetering. Het gaat er tijdens de hele feestavond om de kwaliteit te vieren, en op deze manier te stimuleren. Er is momenteel op het gebied van daken ontzettend veel in beweging. Beide verkiezingen laten dat duidelijk zien, en onderstrepen tegelijk het belang van de kwaliteit. Omdat het een feest voor de gehele dakenbranche is, is de toegang tot het feest gratis. Ook zijn er voor de gasten geen kosten verbonden aan het buffet en de drankjes.”

Hoe is de longlist tot stand gekomen?

“De markt heeft projecten aangedragen,” vertelt Edwin Fagel. “Deze zijn vervolgens in Roofs beschreven. Zo is gekomen tot een longlist van 11 projecten. Dit zijn allemaal projecten die zich op minimaal één van de beoordelingscriteria hebben onderscheiden. De criteria zijn: esthetische kwaliteit, innovatie, functionele kwaliteit, onderlinge samenwerking, veilig werken en duurzaamheid. Aan de hand van documentatie, foto’s en eventueel mondeling verstrekte aanvullende informatie brengt een brede vakjury de lijst terug tot een shortlist van drie projecten. Welke projecten dat zijn, wordt tijdens de feestavond bekend gemaakt. De projecten van de shortlist zullen uitgebreid worden besproken. Diezelfde avond krijgt het winnende project de DakAward 2016 toegekend.”

“De jury bestaat uit een dakadviseur (Otto Kettlitz van ­Nieman-Kettlitz), een specialist op het gebied van groendaken (Dirk Roosendaal, voorzitter van de Vereniging Bouwwerk Begroeners), een specialist op het gebied van hellende daken (Karsten Konrad, bestuurslid van HHD) en een specialist van een certificatie-instituut (Marco de Kok van SGS INTRON).”

Een mooie lijst juryleden, maar is de prijs daarmee wel voldoende marktgedragen?

Lindeman: “Het is van groot belang dat de prijs door de hele markt wordt gedragen. We zijn daarom met de respectievelijke brancheorganisaties in gesprek om te komen tot een branchebreed gedragen prijs. Dat is van het begin af aan de insteek geweest, maar het is niet eenvoudig om partijen aan je te binden als de andere partijen nog niet hebben toegezegd. Het is een beetje het verhaal van de kip en het ei. Dat is ook wel begrijpelijk; het heeft voor de respectievelijke partijen alleen zin om in een dergelijke jury zitting te nemen als de jury zo breed mogelijk is samengesteld. Anders loop je het risico dat het jurylid en/of de winnaar in verlegenheid kan worden gebracht omdat een schijn van partijdigheid wordt gewekt. Kortom: de huidige jury functioneert goed, en wat ons betreft blijft deze jury in functie, maar vanaf de volgende editie zal de huidige jury worden aangevuld met juryleden van de respectievelijke brancheorganisaties voor het platte dak (VEBIDAK, Probasys Benelux, VESP en VEKUDAK).”

“Vanaf volgend jaar zal de DakAward worden uitgereikt in twee categorieën. In Roofs zullen de genomineerde projecten voor het Dak van het Jaar 2017 voor de platte daken­branche worden beschreven. In ons andere vakblad voor de dakenbranche, steilDAK, zullen de projecten voor het Dak van het Jaar 2017 voor de hellende dakenbranche worden beschreven. Beide awards krijgen een zelfstandig opererende vakjury.”

Hoe gaat de verkiezing van de Dakenman of –vrouw in zijn werk?

“In de loop van januari heeft de markt nominaties aangedragen,” vertelt Lindeman. Dit gebeurde enerzijds spontaan: men kon op de website kandidaten aandragen, compleet met een korte motivatie. Dat is een persoon die zich op de één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling van het vak. Bijvoorbeeld doordat hij of zij op de één of andere manier een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een gezonde en veilige werkpraktijk van de dakdekker. Of doordat hij of zij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakmanschap, bijvoorbeeld via ­opleidingen of ­branchespecifieke regelingen, of via de introductie van belangrijke innovaties of andere initiatieven. Leidend is de vraag in hoeverre de persoon in kwestie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het vak, op alle denkbare gebieden.”

“Aan de hand hiervan, op basis van het aantal keer dat een bepaalde persoon is genoemd, en op basis van de motivaties, is de lijst teruggebracht tot 14 nominaties. Deze nominaties zijn elders in dit nummer te vinden. Via www.dakaward.nl kan vanaf nu tot 17 maart 2017 worden gestemd. De persoon die de meeste stemmen krijgt, zal op 24 maart 2017 worden uitgeroepen tot Dakenman of –vrouw van het jaar 2016. Deze persoon ontvangt een award en zijn of haar portret zal op de cover van het aprilnummer van Roofs prijken.”

“Een kwalitatief dak of een innovatief product is bij uitstek een teamprestatie,’ aldus Fagel. “Maar een goed team kan alleen presteren met een bevlogen coach, of een uitzonderlijk talent. En een goed team presteert alleen met een duidelijke visie op de kwaliteit, en hoe die te bereiken. Precies dat willen we met deze verkiezing benoemen en tonen: ook deze verkiezing gaat erom de kwaliteit die in de daken­branche aanwezig is te vieren. Daarmee willen we de kwaliteit in de branche verder stimuleren.”

Wat gaat er die avond verder gebeuren?

“De presentatie van de avond is in handen van Pepijn Nicolas van Spinner,” aldus Fagel. “Vorig jaar was hij de dagvoorzitter van het Nationale Daken Congres, en eind 2014 trad hij op als dagvoorzitter van het congres Veilig werken op hoogte, dat wij organiseerden in het FiGi theater in Zeist. Hij is dus heel aardig ingevoerd in de markt. Daarnaast heeft hij het talent om zijn toehoorders te prikkelen en aan te zetten tot nadenken. Juist het gegeven dat hij van buitenaf tegen de markt aankijkt is dan heel verfrissend.”

“Tijdens de avond krijgt iedereen ruimschoots de gelegenheid om bij te praten met kennissen en relaties tijdens een uitgebreid buffet, en aansluitend met hapjes en drankjes. Er zal een muzikaal programma worden verzorgd, dat ervoor zorgt dat de gesprekken in een ontspannen sfeer kunnen plaatsvinden.”

Voor de meesten is Egmond aan Zee nogal uit de richting…

“Daarom biedt Hotel Zuiderduin dat weekend haar kamers tegen een gereduceerde prijs aan,” aldus Lindeman. “Iedereen is welkom om zijn of haar partner mee te nemen naar de feestavond en het feest te combineren met een weekendje aan zee. Het hotel bevindt zich op loopafstand van het strand van Egmond aan Zee, en ook ligt het vlakbij het winkelgebied van de badplaats. Het hotel heeft zelf ook tal van faciliteiten, zoals een sauna, een zwembad, een squashbaan, etc. Met wat geluk staan tegen die tijd de bollenvelden in de omgeving ook al in bloei. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een onvergetelijke feestavond van de dakenbranche, waarmee de kwaliteit en de innovatieve kracht van onze branche wordt gevierd en getoond.” ?

Aanmelden

De feestavond vindt plaats op 24 maart 2017, vanaf 18.00 uur in Hotel Zuiderduin: Zeeweg 52, 1931 VL te Egmond aan Zee. U kunt zich voor gratis toegang aanmelden via www.dakaward.nl of www.dakvanhetjaar.nl. Collega’s en partners zijn van harte welkom.