Zoeken

Roofs 2017-02-33 Doorstart Platform Preventie Valgevaar krijgt vorm

Met behulp van de Roadshow heeft SBD de afgelopen jaren actief het belang van het gebruik van veiligheidsvoorzieningen in de ­dakenbranche onder de aandacht gebracht.

De opheffing was het gevolg van de afschaffing van de verplichte heffing productschappen, een afspraak uit het regeerakkoord. In de plaats hiervan is per die datum het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) gekomen. Het CvAE houdt zich voor het kleinschalig ambacht bezig met:

  • het vergroten van kennis over de ambachtseconomie
  • het versterken van het imago
  • het veilig stellen van de kwaliteit van het vakmanschap en  ondernemerschap
  • de bouw van een krachtig netwerk.

Eén van de activiteiten die met het HBA dreigde ten onder te gaan, was het Platform Preventie Valgevaar. Maar de betrokken partijen hebben besloten het platform zelf in de lucht te houden. Trekkers zijn Volandis (voorheen Arbouw), de glazenwasserssector (OSB) en VSB. Deelnemers in het Platform zijn verder onder meer verenigingen als: VEBIDAK/SBD, VFR, HHD, VVT, Kenniscentrum Glas, ASPB, UNETO/VNI, Romazo, Holland Solar en Bouwend Nederland.

De deelnemende partijen stelden een nieuwe startnotitie op. “Ons doel is het valgevaar te reduceren door de intrinsieke veiligheid van werkplekken te vergroten. Dat vertaalt zich ­bijvoorbeeld in voorzieningen aan gebouwen, die het mogelijk maken om zonder additionele middelen en/of zonder persoonlijke valbescherming veilig te werken. Het uitgangspunt van een eigenaar, beheerder en ondernemer zou moeten zijn: zo veilig mogelijk werken.”

Gevaar wegnemen

Het wegnemen van gevaar moet hierbij leidend zijn, zegt het platform. “Als dat niet kan, is het zaak het gevaar ­beheersbaar te maken tot een acceptabel niveau. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk zijn, dan is – met ­onderbouwing van de noodzaak – het gebruik van persoonlijke beveiliging met een daarop aangepast BHV-regime ­geaccepteerd.” Kortom: het platform is een samenwerkings­verband van partijen die te maken hebben met veilig ­werken op hoogte, dat zich tot doel stelt het veilig werken op hoogte te stimuleren en te verbeteren.

Het Platform is bedoeld voor afstemming, stelt de notitie. “Daarnaast willen we elkaar stimuleren in het veilig werken op hoogte en elkaar herinneren aan toezeggingen en afspraken. Belangrijke te beïnvloeden groepen zijn onder andere projectontwikkelaars, producenten, opdrachtgevers, gebouwbeheerders en de ministeries SZW en BZK.”

Het platform is bedoeld als ontmoetingsplaats waar ervaringen worden uitgewisseld en activiteiten projectmatig kunnen worden opgepakt. Onderwerpen zijn onder meer: - opvolging en naleving van het Toetsingskader veilig onderhoud op en aan gebouwen (Bouwbesluit) - opleidingen waar ‘veiligheids-geïntegreerd bouwen en ontwerpen’ onder de aandacht wordt gebracht - voorlichting gericht op alle doelgroepen en in ieder geval additioneel aan de opleidingen.

Het voorzitterschap rouleert tussen Volandis, OSB en VSB, het secretariaat tussen de partijen SBD/VEBIDAK, Volandis, VSB en OSB. Op deze manier willen de partijen onnodige externe kosten voorkomen. ?

Na het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), per 1 januari 2015, was ook het Platform Preventie Valgevaar opgeheven. Onlangs werd bekend dat dit platform een doorstart heeft gemaakt.