Zoeken

Roofs 2017-02-34 Verkiezing Dakenman of –vrouw van het Jaar is nu al spannend

Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016

In januari 2017 kon de hele markt kandidaten aandragen die in ­aanmerking zouden kunnen komen voor de titel Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016. Vanaf nu kan op een lijst van 14 personen worden gestemd. De winnaar wordt tijdens de feestavond voor de ­dakenbranche, op 24 maart 2017, bekendgemaakt.

In het artikel ‘Het vieren en tonen van de kwaliteit van de dakenbranche’, elders in dit nummer, worden de uit­gangspunten van de prijs uiteengezet. Via de websites www.dakvanhetjaar.nl en www.dakaward.nl kon iedereen in januari personen aandragen. De organisatie heeft besloten alle genoemde personen voor te dragen voor de verkiezing. Dit zijn er in totaal 14. Via dezelfde websites kan men vanaf nu met een simpele muisklik een stem uitbrengen op één van deze kandidaten. Tijdens de feestavond voor de dakenbranche zal bekend worden gemaakt wie de meeste stemmen heeft gekregen. Naast een speciale award zal de winnaar in Roofs april 2017 uitgebreid in het zonnetje worden gezet.

Na de aanmeldingen bleek dat in ieder geval sprake zal zijn van een Dakenman van het Jaar. Hieronder volgt in willekeurige volgorde de lijst genomineerden en een samenvatting van de door de markt aangedragen motivaties:

Paul Verkaik

Paul Verkaik van BDA Dak- en Gevelopleidingen heeft geijverd voor de kwaliteit van zonnesystemen op het dak. In 2016 zijn daar onder zijn leiding een aantal belangrijke stappen in genomen, ondermeer de cursus zonnewarmtemonteur en de opening van twee opleidingslocaties.

Jurgen van Keulen

JVK Daken is specialist op het gebied van leien, lood en zink, die vele aansprekende projecten heeft uitgevoerd waarin de materialen op een innovatieve manier zijn toegepast. Het bedrijf heeft (sociale) duurzaamheid hoog in het vaandel.

Jos van der Borgt

Jos van der Borgt heeft in 2016 afscheid genomen na een carrière waarin hij met veel energie heeft gewerkt aan een veilige en gezonde werkpraktijk. De aanmelder is ervan overtuigd dat hij daarmee levens heeft gered.

Piet Jacobs

Vanwege zijn inzet voor het ­opnieuw opzetten van een vakopleiding in de hellende dakenbranche. Ook nam hij in 2016 afscheid als (vice-)president van de internationale dakdekkersvereniging IFD, met de IFD Pin of Honour.

Harry Nieman

Als één van de kwartiermakers private kwaliteitsborging heeft Harry Nieman zijn stempel gedrukt op de dakenbranche van de toekomst.

Erik Steegman

Erik Steegman heeft zich als ­directeur van Leven op Daken op inspirerende wijze ingezet voor de totstandkoming en voortzetting van de Green Deal Groene Daken en zo een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van deze daken.

Edwin van Kemenade

Edwin van Kemenade staat aan de basis van diverse innovatieve toepassingen met aluminium. Roval heeft onder zijn leiding een ontwikkeling doorgemaakt van productleverancier tot totaalleverancier.

Cees Woortman

Sinds jaar en dag speelt ­VEBIDAK een sturende rol in de daken­branche en staat het aan de ­basis van vele sociaal-­economische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. De inzet en visie van Cees Woortman is hier steeds een belangrijke factor in.

Adrie van Hengel

Als technisch adviseur van Oranjedak heeft Adrie van Hengel zich ontwikkeld tot een bijzondere vakspecialist die zeer professioneel en vertrouwelijk met zijn opdrachtgevers en adviseurs om gaat.

Karel-Jan Batenburg

Met maar liefst 173 diploma’s in 2016 heeft Tectum een ­belangrijke rol gespeeld in het behoud van de kwaliteit van de branche en de instroom van jong, gekwalificeerd personeel. Het opleidingsinstituut heeft tevens de uitvoering van het Sectorplan BIKUDAK 2 op zich genomen. Karel-Jan Batenburg is een
belangrijke spil in de organisatie.

Rob Versluis

Als directeur van BDA Dakadvies levert Rob Versluis dagelijks een belangrijke bijdrage aan de kwalitatieve uitvoering van de Nederlandse daken.

Henk Vlijm

Optigroen Nederland heeft onder leiding van Henk Vlijm verschillende innovaties op het gebied van begroeide daken doorgevoerd (o.a. waterretentie).

Bert Ramakers

Bert Ramakers staat aan de basis van de database voor hellende daken in het softwareprogramma van Gilde Software, waarmee de bedrijfsvoering van veel hellende dakenbranches kwalitatief wordt verbeterd.

David Kemena

Als hoeder van de kwaliteit van de dakenbranche is ­DAKMERK al vele jaren een begrip. David Kemena, die in 2016 met pensioen ging, heeft het merk in zijn jaren als directeur weten te bestendigen en uit te bouwen.

Via www.dakvanhetjaar.nl kunt u vanaf nu stemmen op uw favoriet.