Zoeken

Roofs 2017-05-36 Gespuitgiete kunststof accessoires voor EPDM dakbedekkingen

Productnieuws

Leverancier van dakaccessoires Provatherm.nl uit Emmen introduceert een nieuwe kunststof doorvoer waarmee een zeer sterke verbinding met EPDM dakbedekking tot stand wordt gebracht.

Provatherm.nl (voorheen Pronk Handelsonderneming) is ­leverancier van kunststof spuitgiet onderdelen voor diverse typen dakbedekkingen, zoals PVC, ECB en TPO. Daar komt
nu EPDM bij. Sinds de pensionering van Tiddo Mendelts, per 1 januari 2014, staat het bedrijf onder leiding van zijn schoonzoon Marco Sanders. Vanaf dat moment opereert men ook onder de nieuwe naam. Aan het beleid is verder niets veranderd, het bedrijf is importeur van Italprofili SRL uit het Italiaanse Torre di Mosto, dat kunststof accessoires produceert voor kunststof en bitumineuze daken. Men voert een zo breed mogelijk assortiment. Mendelts is nog wel als adviseur bij het bedrijf betrokken.

Verbinding met EPDM dakbedekking

Wat is precies de betekenis van deze nieuwe ontwikkeling? “Normaal gesproken komt de verbinding tussen de dakbedekking en de spuitgiet accessoires als hemelwaterafvoeren, dakdoorvoeren en andere accessoires tot stand door middel van thermisch lassen,” vertelt Sanders. “Ook de lasnaden in de dakbanen worden thermisch gelast. Maar EPDM is niet thermisch te lassen. Daarom is de verbindingstechniek van EPDM met kunststof anders dan die van andere dakmaterialen. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een smeltbare tussenlaag als SBS gemodificeerde bitumen, om toch thermisch te kunnen lassen. Maar ook wordt bij het inwerken van details veelal verkleefd met een MS polymeer kit. Daarom hebben wij met name gezocht naar een grondstof die goed hecht met een MS polymeer kit.”

In Italië heeft EPDM nog niet zo’n groot marktaandeel als in Nederland. Het kostte daarom nog wat overredingskracht om het proces voor deze ontwikkeling in gang te zetten. Toen men echter op de Dakmeter het aandeel EPDM op de Nederlandse markt zag, was men overtuigd. De zoektocht naar de juiste grondstof om EPDM met het kunststof te verbinden was een langdurige, eenvoudigweg omdat de testen veel tijd in beslag namen. Als een bepaalde oplossing niet voldeed, kon weer van voren af aan worden begonnen.

“Naast MS polymeer kit wordt ook wel gebruik gemaakt van cyano acrylaat lijm (10 seconden lijm) en in een enkel geval van gemodificeerde PU kit,” vertelt Sanders. “Met alle drie typen kleefstof is een test uitgevoerd door de verbinding een week lang in water van 60° C te bewaren. De cyano acry­laat lijm blijkt dan niet watervast te zijn. Met dit type kleef­stof kan dus geen watervaste verbinding worden gemaakt. Je kunt het wel gebruiken als hulpmiddel bij het tijdelijk fixeren van een verbinding, mits de waterdichtheid met een ander type kleefstof wordt gewaarborgd. De eigen sterkte van de gemodificeerde PU kit was een factor 2 à 3 lager dan die van MS polymeer kit. Het verdere onderzoek heeft zich uitsluitend toegespitst op het gebruik van MS polymeer kit.”

Uiteindelijk bleek de oplossing te liggen in een combinatie van een nieuwe grondstof en het toepassen van een oppervlaktebehandeling. De oppervlaktebehandeling laat geen zichtbare sporen op het product achter en wordt daarom in eigen beheer door Provatherm.nl uitgevoerd. Eén van de basisgrondstoffen van de Italiaanse producent bleek geschikt voor deze oppervlaktebehandeling. Hierdoor kan direct uit een groot assortiment worden geput.

Proeven

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een tweetal in de markt gangbare MS polymeer kitten. Daarnaast is ook een eigen kit in de tests meegenomen. Er werd geen ­significant verschil in sterkte tussen de verschillende ­kitsoorten waargenomen.

De proeven werden in eigen huis uitgevoerd en bestonden eruit dat een strook van 50 mm breed EPDM op een plakstuk werd gekit. De kit hardde vervolgens gedurende vier weken uit. Vervolgens werd de sterkte bepaald door middel van het belasten van de verbinding met een gewicht van 10 tot 20 kg onder een hoek van 90°. Zodra er separatie over de volle strookbreedte van 50 mm tussen de EPDM strook en het plakstuk optrad, werd de hechtkracht gemeten. Dit gebeurde door het wegen van de belasting. Tevens werd het bezwijkbeeld vastgelegd.

Vervolgens werden de proefstukken vier weken bij 80° C in droge omstandigheden bewaard en opnieuw getest. Van ­terugval van de sterkte na vier weken bij 80° C was geen ­sprake. De gevonden waarden bleven vrijwel gelijk aan de initie?le sterkte. In vrijwel alle gevallen was de hechtkracht van de kit groter dan de eigen sterkte van de kit. De ­kwaliteit van de kit is dus maatgevend voor de sterkte van de verbinding. Bij een goede kwaliteit kit ligt deze sterkte rond de 130 Nm per 50 mm strookbreedte. Deze waarden zijn vergelijkbaar met de initie?le sterkte van APP gemodificeerde bitumen dakbanen. Van dit type dakbedekking loopt deze sterkte na veroudering nog wel wat terug. Er is niet getest op schuifsterkte. Omdat de sterkte van de kit maatgevend is, zal de gebruikelijke overlap van 100 à 150 mm, mede gelet op de gevonden waarden van de pelsterkte, voldoen.

PVC

Zoals gezegd is de ontwikkeling toepasbaar op het ­volledige assortiment. Het bedrijf levert de meest uiteenlopende acces­soires voor het platte dak en deze zijn nu dus allemaal op een verantwoorde manier met behulp van EPDM in te ­werken. Desgewenst levert het bedrijf ook maatwerk. Overigens heeft de fabrikant geen patent op de ontwikkeling aangevraagd, men koestert liever de voorsprong.

Het ontwikkeltraject had overigens ook een interessante bijvangst. Tijdens het onderzoek kwam men er namelijk achter dat PVC dakbanen en hard PVC net als EPDM uitstekend hechten aan MS polymeer kit. Al is een thermische verbinding altijd sterker dan een gekitte verbinding. Bijzondere gevormde delen, zoals bijvoorbeeld noodoverlopen, kunnen dus van hard PVC, zoals ook in PVC daken gebruikelijk is, worden gemaakt. Andere dakbanen, zoals TPO en ECB, zijn ongeschikt voor deze toepassing.

Met de introductie van deze nieuwe ontwikkeling is volgens Sanders een antwoord geformuleerd op een belangrijke vraag uit de markt. Er worden immers steeds meer daken uitgevoerd met behulp van EPDM en het is van belang dat de verbinding met de diverse spuitgiet accessoires op een zekere manier tot stand komt. De diverse fabrikanten zijn al met de innovatie aan de slag gegaan en de verwachting is dat op deze daken de toepassing van dit nieuwe product gemeengoed wordt.