Zoeken

Roofs 2017-05-60 Dakliteratuur

Albert van den Hout: EPDM-Dakboek. [z.u.], 2017.

Daken van EPDM bewijzen duurzame meerwaarde.
Verschijnt mei 2017.

Nationaal Solar Trendrapport 2017.
Heerhugowaard: Solar Solutions Int.
i.s.m. Solar Magazine, 2017.

Onderbouwde cijfers over werkgelegenheid, omzet
en trends in de solarbranche. Het rapport is gratis
te downloaden via de respectievelijke websites van
Solar Solutions Int. en Solar Magazine.

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving - Editie 2017.
Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2017.

In dit boek zijn de regels opgenomen, die betrekking hebben op het bouwcontractenrecht, met o.a. DNR 2011, UAV 2012, Aanbestedingswet, Gids Proportionaliteit, AVA 2013.

Marcel Wilders: Het Compleet Arbo-Regelgevingboek 2017.
Zeist: Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch, 2017

Alle wet- en regelgeving op het gebied van arbo, met onder andere de Arbowet, Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving, het Besluit en de Regeling risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO en RRZO), Asbestbesluiten en de Wet op de onder­nemingsraden. Inclusief een jaar toegang tot de online versie via Arbowetweter.nl.

Esther Wienes e.a.: Het Rotterdamse Dakenboek Je ken ‘t dak op!
Rotterdam: [z.u.], 2017.

Een informatief en inspirerend koffietafelboek over platte daken in Rotterdam. In het boek komen visionairs aan het woord over het benutten van platte daken in Rotterdam op het gebied van wonen, werken en recreatie (rood), regenopvang (blauw), vergroening (groen) en energie (geel). Verschijnt november 2017.

Op weg naar een lerende organisatie. 24 pioniersdie hun organisatie transformeren met de Learn methode.
Veldhoven: Washi Books, 2017

Nieuw organiseren, wendbaar zijn, werkgeluk. Binnen organisaties is er een beweging op gang die niet meer te stuiten is. Hoe haak je hierop aan? Hoe transformeer je naar een organisatie waarin iedereen elkaar versterkt? 24 Learn pioniers delen hun ervaringen.

Handboek Duurzaam Energiezuinig Bouwen.
Oegstgeest: Archidat Bouwformatie, 2017.

Dit boek bevat meer dan 80 hoogwaardige ­­ bouw- en referentiedetails die stuk voor stuk voldoen aan de actuele eisen op het gebied van duurzaamheid en energieprestatie.

Dakhandboek. Techniek op het hellende dak.
Montfoort: Monier, 2017

2,5 kilogram kennis en ervaring omtrent de techniek op het hellende dak. De omvangrijke uitgave (ca. 600 pagina’s) bevat technische gegevens over dakpannen, daksysteemcomponenten, dakelementen en zonne-energiesystemen. Tevens bevat het de laatste informatie betreffende verwerkingsvoorschriften, detailleringen en verwijzingen naar normen en regelgeving.

De kwaliteit van riet. Ontwikkeling van een testmethode voor de beoordeling van de kwaliteit van riet.
Nijkerk: Riet ABC, 2016.

Na jaren van fundamenteel onderzoek is het de rietbranche gelukt om de kwaliteit van riet meetbaar te maken. Het boek beschrijft de fundamentele eigenschappen en voorwaarden waar kwalitatief goed dakdekkersriet aan moet voldoen. Het beschrijft tevens een methode waarop de kwaliteit van riet bepaald (gemeten) kan worden.