Zoeken

Roofs 2017-05-64 Nieuwslijn

agenda

18 mei 2017, The Solar Future NL´17
Bomencentrum Nederland te Baarn, Info: www.thesolarfuture.nl

18 mei 2017, Landelijke Asbest Praktijkdag 2017
Van der Valk Utrecht, Info: www.asbestpraktijkdag.nl

31 mei-2 juni 2017, INTERSOLAR Europe 2017
Messe München (D), Info: www.intersolar.de

9-11 juni 2017, Rotterdamse Dakendagen
Diverse locaties, Info: www.rotterdamsedakendagen.nl

Rookgasafvoer moet en kan veiliger

Als gevolg van een aantal incidenten kool­monoxidevergiftiging en de wens om de ­rookgasafvoerinstallaties veiliger te maken, ­stappen installateurs dit jaar in groten getale over van een parallelle naar concentrische ­rookgasafvoer voor gasinstallaties. Om installateurs te helpen met deze overstap, organiseert groothandel Rensa op 11 mei 2017, samen
met rookgasafvoerfabrikant Ubbink, een gratis webinar over de concentrische rookgasafvoer. Hierin komen alle praktische componenten rondom de techniek ter sprake.

PERSONALIA

Per 1 april 2017 is Remco van de Vossenberg bij Hodak Dakmaterialen uit Eindhoven in dienst getreden als Commercieel Technisch adviseur voor de regio Zuid-Nederland. Hij zal zich gaan bezighouden met het verkopen van Firestone Rubbergard EPDM en de verschillende Icopal daksystemen.

Eerste Dakcursus Platte daken 2017

Aan de eerste Dakcursus van 2017 van BDA Dak- en Gevelopleidingen werd door 25 personen deelgenomen. Na het examen ontvingen 19 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage van bijna 80%. De hoogste examencijfers werden gescoord door Guido van Erp van de Zinkunie. Hij ontving een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor Jurgen Darras en Wannes Neeckx van ATAB België en Mohammed Farhad van de BDA Dakadvies.

Momenteel draait de tweede Dakcursus van 2017. De eerstvolgende 7-daagse Dakcursus Platte Daken start op 19 september. Voor deze cursus kunnen nog deelnemers geplaatst worden. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over alle facetten van het platte dak.

Sievert wint Red Dot Award

De nieuwe designaanpak van het hetelucht gereedschap van Sievert, met een optimale combinatie van design en ergonomie, is bekroond met de internationale Red Dot Award. De DW 3000 van Sievert is samen met de Handyjet en Powerjet bekroond.

Samen sterk voor gezonde en veilige woningen

Tijdens Building Holland 2017 presenteerden Rockwool en VELUX Nederland op hun gezamenlijke stand een nieuwe oplossing voor hellende daken op de woningmarkt; een oplossing die niet alleen energetisch hoog scoort, maar ook op het punt van gezondheid en veiligheid voor de bewoner. Bij gezondheid gaat het om de prestaties van de binnenluchtkwaliteit van een gebouw, thermische en akoestische eigenschappen, visueel comfort en ruimtelijke kenmerken. Bij veiligheid gaat het om je beschermd voelen tegen externe invloeden en om je persoonlijke en sociale veiligheid, zoals maatregelen tegen klimaatextremen, criminaliteit, explosies en brand. Al die aspecten hebben een duidelijke invloed op de leefbaarheid in woningen.

De twee bedrijven zetten dan ook gezamenlijk het belang van gezonde en veilige gebouwen voor de gebruikers centraal met een oplossing voor dit probleem: een model van een hellend dak met daarin verwerkt RockZero® Daksystemen van Rockwool en een daglichtoplossing van VELUX. Het product is niet gezamenlijk ­ontwikkeld, maar presenteert wel een gezamenlijk oplossing.

Landelijke Asbest Praktijkdag

Op donderdag 18 mei 2017 organiseert Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch i.s.m. met OOM-advies en AT Osborne voor de 8ste keer de Landelijke Asbest Praktijkdag. Tijdens deze praktijkdag krijgt men inzicht in de laatste wijzigingen en actualiteiten in de aanpak van asbest. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Programma versnelling in de aanpak van asbestdaken;
 • Versnelling in de praktijk: brede regionale samenwerking Drenthe;
 • Protocol SZW/Omgevingsdiensten/CBI´s: informatie delen en gericht controleren;
 • Een andere kijk op (veiligheids)cultuur en communicatie: wat kunnen we leren van het gedrag van apen?
 • Ontwikkelingen onderbouwing asbestblootstelling en adembescherming;
 • Inventariseren vanaf 1 maart 2017: wijzigingen, valkuilen, tips & tricks;
 • Businesscase Asbestverwijderaars: daken verwijderen en direct vervangen door nieuwe daken;
 • Inventarisatie nieuwe asbestregels: de juridische consequenties;
 • Asbest en calamiteiten: de Handreiking Aanpak Asbestincidenten;
 • SMA-rt 2.2: interactieve praktijksessie voor het delen van gebruikerservaringen;
 • Privaatrechtelijk Toezicht & Handhaving op asbest in combinatie met asbest-P-bladen;
 • Veranderende eisen: hoe houden we asbestonderzoek in de bodem werkbaar?

Eerste SDE+ ronde 2017: 96% van de aanvragen voor zonne-energie

De Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) is ‘één van de belangrijkste instrumenten om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen’, aldus minister Kamp. De SDE+ kent in 2017 twee rondes waarin een beroep kan worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard euro beschikbaar. Zo was in 2014 en 2015 nog maar 3,5 miljard beschikbaar en groeide dit budget naar 8 miljard in 2016 en 12 miljard in 2017. In de eerste SDE+ ronde in 2017 werd voor zonne-energie aangevraagd: 96% van de totale aanvragen (4.484 van de 4.673), 69% van het opgesteld vermogen (2,6 GW) en 45% van het totaal aangevraagde budget (3,2 miljard). De tweede ronde wordt in september of oktober opengesteld.