Zoeken

Roofs 2017-06-12 53 Volgt u mij?

Column Dakenman van het Jaar 2016

­En dan word je wakker op 25 maart in Egmond aan Zee als Dakenman van het Jaar 2016. Dan sta je toch anders op. En nu, ruim twee maanden later, voelt het nog steeds anders. Uiteraard ligt de prijsuitreiking voor 2016 alweer ver achter ons, maar telkens denk je wel even terug aan die avond en de meerwaarde van alle werkzaamheden waar je, uiteraard volledig terecht, deze prijs voor in ontvangst mocht nemen.

Ik heb het natuurlijk over de activiteiten die ervoor ­moe­ten zorgen dat we het platte dak in de toekomst altijd ­mogen inzetten voor multifunctioneel gebruik. En het verder ­vergroenen van het dak, met als wens het dak in te zetten voor klimaatbestendigheid, zorgdragend voor verbetering van de stedelijk biodiversiteit. Ooit gestart als club van ­producenten met de leus: ‘Kwaliteit op hoog niveau!’, samen met verwerkers binnen ‘Leven op Daken’ en nu het ‘Duurzaam Dak Concept’ - en al jaren met een heel brede inzet van veel partijen binnen de fase 2 ‘Green Deal Groene Daken’.

Ook in de toekomst zullen we daar binnen onze daken­branche naar blijven streven, door partijen met elk hun ­eigen specifieke kennis bijeen te brengen. Dit alles leidt tot een succesvolle samenwerking in het lange traject van technisch ontwerp, met architect opdrachtgever, producent, uitvoerend specialist, bouwkundig aannemer tot en met zelfs het beheer voor de gebruiker van het project.

Als bestuurder, nu van de Nederlandse Dakdekkers ­Associatie (NDA), ben ik trots wanneer ik steeds weer dat ­samenspel zie ontstaan tussen ‘onze’ bedrijven met pro­ducten en diensten die concurrerend kunnen zijn, maar waarbij iedere partner zijn rol in het grote geheel aanvaardt. Het behoort bij de visie van ons allemaal om gezamenlijk aan tafel te gaan zitten en te bespreken hoe wij de werkzaamheden samen willen gaan aanpakken. Dan gunnen we elkaar ook dat we geld verdienen.

In het verlengde van onze visie zien wij steeds meer de maatschappelijke taak weggelegd om ook andere partijen bij elkaar te brengen en te zorgen voor een eenduidig ­stimuleringsbeleid voor meervoudig gebruik van daken. Wij gaan daarom ook graag met nieuwe partijen aan tafel om belemmeringen van meervoudig ruimtegebruik weg te nemen en daar gezamenlijk nieuwe uitdagingen mee aan te gaan.

En dan is het mooi dat dit resulteert in een prijs zoals ­allereerst de Dak Award voor het Dak van het Jaar 2016, indirect het resultaat van samenwerkende partijen met een ­toekomstvisie die ook geld willen verdienen aan mooie daken – en de prijs voor de Dakenman van het Jaar, een titel als voorbeeldfunctie voor de man of vrouw die de beweging start waarna de anderen kunnen volgen. Een titel waar ik nog dagelijks trots op ben. En in het kader van de verdere uitbouw van samen stimuleren van multifunctioneel dakgebruik, klimaatadaptatie en verdere vergroening in stedelijke omgeving: “Volgt u mij daarin? Dan verdienen wij in 2017 samen de prijs der prijzen!”

Erik Steegman
Directeur NDA Duurzaam Dak Concept