Zoeken

Roofs 2017-07-18 Groen binnen handbereik

Begroeide daken, Stichting Roof Update

Om groen in de stad te stimuleren, worden diverse initiatieven ontplooid. Het dak speelt een belangrijke rol in de plannen.

Op de eerste dinsdag van september neemt het kabinet de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst, dit jaar met bijna 500 duurzame ideeën. Diverse ideeën kunnen in de prijzen vallen. De VHG Groenprijs zal worden uitgereikt aan een idee of initiatief dat groen naar de buurt brengt. De politiek in Den Haag wordt straks overspoeld met ideeën die variëren van het ‘guerrilla’ beplanten van verweesde stukken stad (en rond bouwplaatsen) tot het realiseren van sociale tuinen en het lokaal produceren van voedsel voor de stad.

Op het gebied van het verduurzamen van daken zijn ook tal van initiatieven ontplooid. Veel steden zoeken de oplossing in het aanleggen van energiedaken en wateropvang op daken.

Eerste Groene Tornado projecten

De Groene Tornado is een initiatief van Stichting Roof Update, dat buurtbewoners helpt hun schuurdaken en daken van aanbouwen te vernieuwen. Door al deze relatief kleine daken samen tegelijk te vergroenen, zijn er diverse voordelen te behalen. Met meer groen is het mogelijk meer diversiteit in de begroening aan te brengen, is er een groter oppervlak dat bijdraagt aan het verminderen van hittestress in de buurt en ontstaat er de mogelijkheid het groen onderdeel te laten zijn van de bestaande groenstructuren in de wijk. Daarnaast levert het bufferend vermogen van het hemelwater van de groene daken, of het afkoppelen van de hemelwaterafvoer ten behoeve van meer groen in de tuin, aantrekkelijke voordelen op voor het waterbeheer in de wijk. En niet in de laatste plaats kan de stichting met meer vierkante meters tegelijk goede prijsafspraken maken met leveranciers van topmerken om een hoge kwaliteit daksysteem en groen beschikbaar te maken voor de bewoners. “Bijzonder in de aanpak is de samenwerking tussen buurtbewoners en lokale partijen om het groen te realiseren en onderhouden. Het is de bedoeling dat het moment van aanleggen van de daktuin en het onderhouden ervan de buurtbewoners nader tot elkaar brengt,” zegt Ronald van Bochove, directeur van de stichting.

Voorzitter Marc Rotmans realiseerde meer dan 250 m² schuurdaken in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Met als katalysator een deel van het dak van de OBS de Waterlelie, dat in de Tornado meegenomen is. Wethouder Floor van de Velde van Ruimte, Wonen, Kunst en Facilitair geeft de OBS een sterke plus voor het aanleggen van een groen dak op een deel van het schooldak. “Kinderen kunnen langslopen en de positieve invloed van een groen dak zien en ervaren.”

De gemeente, het schoolbestuur en diverse bewoners in de omgeving zijn de pioniers van de Groene Tornado in de ­gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Een team van vrij­willigers van de gemeente en de Stichting Roof Update hielp de particulieren hun dak te voorzien van een eenvoudig,­ ­lichtgewicht sedumdak van het type Urban Scape. Maar in veel gevallen hadden de bewoners de kneepjes van de aanleg al te pakken.

Die eenvoud in de aanleg zal ook aan de leerlingen van het Wellant College in Rijswijk worden overgebracht. De stichting gebruikte een deel van de door Rijswijk uitgekeerde subsidie uit het Duurzaamheidsfonds aan het leveren van enkele vierkante meters groendak voor de studenten om kennis te maken met het systeem. De leerlingen van het Wellant College helpen de bewoners van de nieuwe wijk Nieuw Rijswijk aan een duurzaam tuinontwerp en nemen nu ook het schuurdak mee in de groene mogelijkheden.

Tornado naar Almere

Zaterdag 17 juni stond Stichting Roof Update op een informatiemiddag op het Floriadeterrein Floriade 2022 in Almere. Ook hier, net als in alle steden waar de Groene Tornado werd gepresenteerd, waren veel burgers aanwezig, die een groen dak op de aanbouw of schuur wel zagen zitten. De Floriade zal over vijf jaar het groen-bewustzijn een boost geven. De centrale vraag van het evenement is: “Wat kan groen voor jou en de wereld doen?” “Die vraag wordt beantwoord door de Floriade Almere 2022,” stelt de organisatie. “Tijdens de, een half jaar durende, Wereldexpo wandel je een gebied binnen waar je gezonder weer uitkomt. Je ervaart, leert en bouwt zelf mee aan de groenste en meest inno­vatieve stadswijk van Nederland in wording. Dit spreekt internationaal tot de verbeelding, omdat de hele wereld wil weten hoe wij met elkaar zo groen en gezond mogelijk kunnen leven op deze planeet. Centraal staat de impact van bloemen en planten, gezonde voeding, groene innovaties en vernieuwende architectuur op het leven in de stad.”

De gemeente Almere organiseert de Floriade Almere 2022 in samenwerking met de Floriade bv, de provincie Flevoland, de Nederlandse tuinbouw en andere partners. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities en gaat over de urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’: een proef­tuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie. De Floriade, in het hart van Almere, combineert het beste van twee werelden. ­Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, ­duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds het streven van Almere om een ‘groene’ stad te zijn: aangenaam, gezond en zelfvoorzienend.

Eduard Beekhuizen, dakdeskundige van Stichting Roof Update, helpt die dag de bezoekers aan informatie over het duurzaam maken van daken. “Dat hoeft niet alleen in de vorm van een sedumdak. Met de witte Carrara dakbedekking weerkaatst het zonlicht en blijft het koeler onder het platte dak. De steenslag is bewerkt en vangt fijnstof af. Met een speciaal bewerkte onderlaag kan het ook over oude bitumen dakbedekking worden gelegd. Deze oplossing is zeer geschikt voor daken die niet in het zicht liggen.” Beekhuizen hoopt dat de gemeente ook de bestaande wijken helpt een groene impuls te geven: “Wat zou er mooier zijn dan dat de bezoekers door een groene stad naar het Floriadeterrein lopen. Met de Groene Tornado brengen we het groen heel dicht bij mensen in de buurt. We hopen dat de gemeente ruimte ziet in haar begroting onze aanpak te ondersteunen. Aan het enthou­siasme van de bewoners zal het niet liggen.”