Zoeken

Roofs 2017-07-44 Voorkom valgevaar

Special veilig werken op hoogte

Specialist op het gebied van ­veiligheidssystemen Eyecatcher bv uit ­Nieuwkoop komt met twee nieuw ontwikkelde dakankers, waarin de ­kennis en ervaring van de diverse ­andere producten die het bedrijf voert zijn verwerkt. Een gesprek met Marco Schuurman en Hessel Struik.

Het assortiment van Eyecatcher bestaat voor het grootste deel uit persoonlijke beschermingsmiddelen voor het platte dak: men heeft zich met name ontwikkeld op het gebied van ankerpunten en lijnsystemen. Alle productontwikkeling wordt in eigen huis uitgevoerd. “De eindresultaten worden vervolgens altijd getest op de desbetreffende ondergronden door een notified body,” vertelt Struik. “Zodoende hoeft over de werking en veiligheid van het systeem geen discussie te ontstaan. Dit is tevens van belang omdat we onze producten internationaal op de markt brengen: zowel in Europa als in de Verenigde Staten. We zorgen ervoor dat onze systemen ‘compatible’ zijn, wat betekent dat alles bij elkaar hoort: ankers, lijnen, harnassen. Zo wordt de kans op vergissingen en onjuist gebruik tot een minimum beperkt.”

Beschermingsniveau

Dit vanuit de filosofie dat valgevaar te allen tijde moet worden voorkomen. Vanzelfsprekend dient dit in eerste instantie te gebeuren op basis van een collectieve valbeveiliging. In geval er gemotiveerd wordt gekozen voor een persoonlijk beschermmiddel (waarbij esthetische en economische argumenten vanuit de wetgeving niet worden geaccepteerd), dient het persoonlijk beschermmiddel dezelfde mate van veiligheid te bieden als een collectief beschermmiddel.

Dat betekent wat betreft Schuurman en Struik in ieder geval dat een ankerpunt altijd mechanisch en op de juiste werkpositie moet worden bevestigd aan de ondergrond. “Wij hebben enkel vertrouwen in ankers, die hun krachten afdragen aan een geschikte draag- of gebouwconstructie. Geschiktheid van de ondergrond is altijd de vraag: met name bij toepassing in (dunne) staaldaken dient een zekere bevestiging te worden gewaarborgd, ook na vele jaren.”

Struik: “We hebben ook hiertoe een speciale bevestiger ­ontwikkeld, die niet in de ondergrond klemt, maar eronder. Zodra de bevestiger door de ondergrond wordt gestoken, klapt het uit en zorgt het voor een betrouwbare bevestiging. De krachten die bij een eventuele val vrijkomen, worden vrijwel geheel opgenomen door het anker zelf. Tevens hebben wij een S-vormige valdemper ontwikkeld, die bij een valongeval wordt uitgetrokken en op deze manier het merendeel van de krachten absorbeert. Deze gepatenteerde valdemper is inmiddels in alle lijnsystemen die het bedrijf voert toegepast. We hebben voor verschillende werksituaties en vakgebieden verschillende oplossingen in het assortiment, die allemaal op een vergelijkbare, eenduidige manier zijn te gebruiken.”

Ankerpunt

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de markt nopen de leverancier tot productinnovatie. Dit heeft onlangs geresulteerd in de introductie van de Loopfix Evo en de Rooffix, veiligheidsankers die specifiek zijn ontwikkeld voor toepassing op het hellende dak. Steeds meer marktpartijen begeven zich op het hellende dak en die vragen om een veilige werksituatie.

De Loopfix Evo is een RVS ankerpunt, voorzien van een geïntegreerde valdemper op basis van het S-profiel. Het betreft een ovaal oog dat geschikt is voor een steigerhaak van een vallijn of bijvoorbeeld de karabiner van een positioneringslijn. Het wordt bevestigd aan de dragende houten balken met behulp van speciale en gecertificeerde houtschroeven. Tevens is er een montageplaat voor bevestiging aan twee dragende balken. Esthetisch wordt het anker fraai in het ­pannendak ingewerkt: de valdemper bevindt zich onder de dakpannen. Het anker kan door twee personen worden ­belast. In geval van een valongeluk rekt het anker uit. Zodoende worden de krachten van een dergelijk ongeval grotendeels door het anker zelf geabsorbeerd en beschermt daarmee de gebruiker en de ondergrond tegen de vrijkomende valkrachten. Bovendien kan op deze manier visueel worden gecontroleerd of het ankerpunt nog in orde is, of dat er een val heeft opgetreden. Het systeem is getest en gecerti­ficeerd door de Duitse notified body DEKRA Exam GmbH volgens EN-795:2012 type A en TS-16415:2013, ook hier op de houten ondergrond en in alle mogelijke valrichtingen.

Dakhaak

De andere innovatie wordt onder de naam Rooffix op de markt gebracht. Deze RVS dakhaak is primair ontwikkeld als fixatiepunt voor ladders, maar kan ook worden gebruikt als (permanente) valbeveiliging. Hiervoor is de ovale opening geschikt: er kan een karabiner of steigerhaak van een positioneringslijn aan bevestigd worden. De opening is uitgevoerd met een geïntegreerde en gepatenteerde valindicator, ­waarmee de haak visueel is te controleren. De haak kan in alle richtingen worden belast, ook in opwaartse richting (in het geval iemand aan de andere kant van de nok valt).

Ook dit anker wordt met behulp van speciale houtschroeven in de houten draagbalken bevestigd. Het is ook mogelijk het anker met behulp van een montageplaat in twee balken te bevestigen, zodanig dat de krachten die niet door het anker zelf worden opgevangen over beide balken worden verdeeld. Dit is met name van belang bij toepassing op oudere en/of monumentale daken. DEKRA Exam GmbH heeft de dakhaak getest en gecertificeerd volgens EN-517:2006 type B.

Valbeveiliging is een onderwerp waarbij met veel aspecten rekening dient te worden gehouden. Niet alleen het dak­anker moet voldoen, maar ook de bevestiging aan de onder­grond. Juist hierover loopt momenteel een discussie in het kader van de nieuwe URL valbeveiliging voor hellende daken. Vervolgens dient het anker op de juiste manier te worden geplaatst en gebruikt. Beide heren stellen dat het van belang is dat het onderwerp zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden. “In het product zelf zit de ervaring en know how van vele jaren ontwikkelen en testen,” besluit Schuurman. “Wij kunnen aantonen dat het product, inclusief bevestiging aan de ondergrond, voldoet aan de hiervoor geldende eisen. Ook alle vrijkomende krachten naar de ondergrond zijn geregistreerd en vastgelegd tijdens de certificering.”