Zoeken

Roofs 2017-08-18 ASBESTOS 2018 en Roofs gaan samenwerkingsverband aan

Asbest

De noodzaak tot het verwijderen van de in Nederland aanwezige asbest­daken zal in de komende jaren alleen maar groter worden. De tijd is dan
ook rijp voor vakbeurs ASBESTOS en vakblad Roofs om samen te werken.

De derde editie van ASBESTOS zal plaatsvinden op woensdag 11 en donderdag 12 april 2018 in Rotterdam Ahoy. De vakbeurs is gespecialiseerd in het onderwerp asbest in de breedste zin van het woord en brengt (internationale) bedrijven en organisaties samen die op de één of andere manier met dit onderwerp te maken hebben. Opnieuw zullen alle brancheorganisaties uit de asbestbranche op de beursvloer aanwezig zijn. Ook worden aanverwante branches bij de beurs betrokken. Denk daarbij aan de solarbranche, de branche voor groendaken, de isolatiebranche, etc.

Organisator Jan de Klerk vertelt dat een samenwerking met Roofs voor de hand lag. “Door het Asbestdakenverbod is het dak een ‘hot item’ in de asbestbranche. Vrijwel de gehele dakenbranche heeft met het verbod te maken, al was het alleen maar omdat er een nieuw dak moet ­worden aangebracht nadat het asbestdak is gesaneerd - en het liefst natuurlijk met gebruik van duurzame materialen. Roofs heeft in de loop der jaren veel over al deze onder­werpen bericht en dat is een belangrijke reden dat uitgeverij Lindeman Uitgevers is benaderd voor het ­mediapartnerschap.”

Beurscatalogus

Maar de samenwerking gaat verder. De uitgeverij zal de acquisitie, vormgeving en uitgave van de beurscatalogus voor haar rekening nemen. Directeur Palmyra Lindeman vertelt: “Eerder dit jaar maakten wij bekend in 2018 geen nieuwe editie van DakEvent te zullen organiseren. Dit maakte de weg vrij voor een intensievere samenwerking met de vakbeurs Asbestos. De beurs is immers zeer interessant voor de dakenbranche. Vele miljoenen vierkante meters dak moeten in Nederland worden gesaneerd. De deadline van 2024 komt snel dichterbij en er zullen dan ook op korte termijn grote stappen moeten worden gezet om de enorme klus te klaren. ASBESTOS 2018 stelt de verschillende branches in staat om aanknopingspunten te zoeken voor samenwerkingsverbanden, het biedt informatie over regelgeving, het laat zien ­
welke innovaties in de verschillende branches worden doorgevoerd en zodoende kan de beurs de diverse ont­wikkelingen stimuleren. Informatievoorziening is een belangrijke taak van vakblad Roofs en op deze manier willen wij eraan bijdragen dat de branches verder met elkaar in contact treden.”

“De beurs ASBESTOS wordt breed gedragen,” besluit Jan de Klerk. “Dat alle relevante brancheorganisaties op de beursvloer aanwezig zijn, spreekt in dat opzicht boekdelen. In het Comité van Aanbeveling hebben naast uitvoerende bedrijven ook onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en overheidsinstellingen zitting. Daarnaast zoeken wij actief de samenwerking met de verschillende branches. De samenwerking met Roofs zien wij als een heel positieve ontwikkeling die er zeker aan zal bijdragen dat Asbestos 2018 een succes zal worden!”

Elders in dit nummer zal middels een interview met Gert Abma, voorzitter van het Comité van Aanbeveling, ­nader worden ingegaan op de organisatie van Asbestos 2018.