Zoeken

Roofs 2017-10-13 Column Dakenman van het Jaar 2016

Stabiele prijzen

Binnen onze organisatie hebben wij voor elk belangrijk thema een commissie, waarbij onze eigen experts over tal van onderwerpen met elkaar van gedachten wisselen. Zij bepalen de strategie met behulp van de specifieke kennis over een onderwerp en werken er steeds aan om onze organisatie verder te kunnen verbeteren. Zij leggen dus de lat hoger, vanuit kennis, duurzaamheid en ervaring in bijvoorbeeld een technische commissie, financiële- en automatiseringscommissie, KAM Coördinatoren overleg, gebruikers­bijeenkomst Dakbehoud en formuleraad of binnen Coninko, onze inkoopcommissie.

Al deze commissieleden hebben al jaren op hun eigen ­onderwerpen en thema’s vruchtbaar werk verricht en met hun vaak vrijwillige bijdrage en kennisinput onze orga­nisatie jaar op jaar op een hoger plan weten te krijgen. ­Natuurlijk, er zijn wel eens kleine puntjes van discussie geweest over de snelheid van een project in de automatisering, een overschrijding van een budget door een plotselinge extra uitgave, of wat te doen als er geen veiligheid op de daken staat binnen het dakbehoud? Het waren over het algemeen kleine aandachtspuntjes die met een enkel commissieoverleg snel opgelost waren.

Alleen dit jaar is er één uitzondering! Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: de enige commissie die het dit jaar duidelijk heeft laten afweten, laat ik er geen doekjes om winden, is de inkoopcommissie. Zoals halverwege het jaar onze voorzitter al heeft gesignaleerd, en nog probeerde bij te sturen, blijkt dat het dit jaar, na jaren van stabiliteit met vaste prijzen, vaste contracten, snelle levertijden (met ook af en toe nog een mooie projectondersteuning, zoals een dakdekkersbedrijf maar al te graag ziet), volledig mis is gegaan.

Na de mooie jaren van stabiliteit, vaste prijzen en duidelijke levertijden, kenmerkt dit jaar zich door een volledige instabiliteit, hele lange levertijden, prijsverhogingen (ondanks alle jaarafspraken) en discussie over de financiële schade. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen? Het goede contact van de afgelopen jaren tussen dakdekker en producent is ver te zoeken. De inkoopcommissie heeft het in 2017 enorm druk gehad.

Zijn het nieuwe, onervaren leden van zo’n ­inkoopcommissie, dan kun je snel en adequaat reageren. Een ervaren deelnemer erop zetten en je kunt het tij nog keren. Alleen constateren we dat de meest ervaren inkopers bij ons in huis zitten: wat moet je dan? Zoals in crisistijd wel vaker gebeurt, is het uiteraard ook mogelijk om een deel of volledige ­commissie te vervangen. Vergelijkend met een plotseling ontslag van de voetbaltrainer als de resultaten slecht zijn, waarbij je enkel het effect creëert om met deze ernstige maatregel een ­directe ommekeer te bewerkstelligen: stabiliteit met goed spel en met de spelers weer in de winning mood.

Het slechte spel dit jaar tussen inkoop en verkoop, en prijs en levertijd, analyserend, zie ik ook uiteindelijk dat bovenstaande maatregelen niet zullen leiden tot enige stabiliteit. Het jaar 2017 gaat de boeken in als het jaar van het tekort van een enkel grondstofje, MDI, waardoor deze crisis op inkoop ontstond. Voor de PIR industrie een ernstige factor, waardoor levertijden en prijzen dramatisch verhoogd zijn en zelfs bouwwerken niet aanbesteed konden worden. Voor de overige producenten was het wellicht een methode om de eigen laboranten in hun dakproducten te laten zoeken naar dit stofje, waardoor alle prijzen van alle isolatie en een aandeel dakbedekking omhoog zijn gaan.

Hoe lang zullen de instabiele factoren ook in 2018 nog ons dakdekkersbestaan blijven beheersen? Met de start van de duurzaamste regering zal er nog meer geïsoleerd moeten worden voor een energieneutrale toekomst. Wij gaan verder met onze al jaren zeer ervaren inkoopcommissie en tegen degenen die het aangaat: isoleert en stabiliseert u volgend jaar weer met ons mee?

Erik Steegman

Directeur van Coninko B.V.
Inkooporganisatie voor dakdekkersbedrijven