Zoeken

Roofs 2017-10-26 BIM wordt steeds meer de standaard

Bouw Informatie Management (BIM) is een ‘must’ aan het worden. Dat is niet vreemd, want de informatie rond bouwen wordt steeds complexer en met de nieuwe wetten in het vooruitzicht is de uitwisseling van die informatie ook steeds meer noodzakelijk. De Hogeschool Utrecht biedt een post-bachelor cursus BIM voor wie in de bouw werkt en zich verder wil oriënteren en bekwamen.
Een gesprek met docent Charlotte Trip.

“Wij bemerkten dat er steeds meer vraag kwam naar kennis over BIM,” opent Trip het gesprek. “Onze studenten werden daar tijdens hun stages bijvoorbeeld steeds meer naar gevraagd. De grote aannemersbedrijven hebben in het algemeen de kennis wel in huis, maar de kleinere bedrijven (die in veel gevallen moeten samenwerken met die grote partijen) in veel gevallen nog niet. De cursus is met name voor deze partijen bedoeld. Op 14 november organiseren wij een open avond waarbij men zich hier verder over kan laten informeren.”

BIM staat voor Building Information Management en behelst een systematiek waarin alle informatie van een bepaald ­project wordt verzameld in één (digitale) omgeving, het Building Information Model. Feitelijk houdt BIM in dat het project eerst virtueel (in 3D) wordt uitgevoerd en pas daarna in het echt. Op deze manier worden alle knelpunten al zichtbaar en kan vooraf rekening gehouden met de specifieke technische en logistieke aspecten van het betreffende project. Daarmee gaat de bouwkwaliteit omhoog en het aantal bouwfouten omlaag. De productie en de uitvoering kunnen sneller en efficiënter plaatsvinden en als gevolg hiervan de faalkosten aanzienlijk lager uitvallen.

Trip: “Ook de overige ontwikkelingen in de bouwwereld zorgen ervoor dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van BIM. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsborging, energiebesparing, goedkoop onderhoud en de aanpasbaarheid van gebouwen aan toekomstige functies. Meer aandacht voor dit soort zaken tijdens de ontwerpfase en een integrale aanpak vanaf het begin zorgen ervoor dat de steeds verder gaande eisen haalbaar blijven, voor zowel de (grote en kleinere) producenten, als de (grote en kleinere) aannemersbedrijven. Denk voor de daken­branche bijvoorbeeld aan voordelen als:

• Betere inschatting van de risico’s van het werk, bijvoorbeeld door de integratie van installaties en (platte) daken, waardoor bijvoorbeeld de dakdoorvoeren al beter inzichtelijk zijn;

• De bevoorrading op de bouwplaats van bijvoorbeeld dakpannen bij hellende daken; hierdoor kan men ­preciezer per verschillend element bepalen welke hoe­veelheid naar de bouwplaats gebracht wordt: dit scheelt in transport en afval;

• De prefabricage van hellende daken in de fabrieken, ­waarbij het hele pakket van binnenplaat tot en met ­panlatten al gemaakt is (inclusief dakdoorvoeren en alleen dakpannen toegevoegd hoeven te worden).

BIM is vooral inzetbaar bij nieuwbouwprojecten (er worden bijvoorbeeld steeds meer projecten prefab ontworpen en uitgevoerd) maar is incidenteel ook inzetbaar bij renovatieprojecten. Er is kortom grote vraag naar professionals met kennis op dit gebied.”

Lesstof

Wat houdt de cursus in en aan welke voorwaarden dient men te voldoen om deel te kunnen nemen? “De cursus is bedoeld voor mensen met een HBO- of MBO-diploma
in een bouwkundige of civieltechnische richting,”aldus Trip. “Wij richten ons met deze cursus met name op het MKB. Leveranciers moeten steeds vaker hun producten aan laten sluiten op BIM en dit geldt in toenemende mate ook voor ­onderaannemers: zij dienen steeds vaker hun offerte te maken op basis van BIM. Het betreft een post-bachelor cursus die zich richt op de praktijk. Eventueel kunnen de lessen ook in company worden verzorgd.”

Besproken wordt o.a. de BIM Informatieleveringsspecifi­catie (ILS), waarin het uitwisselformaat is vastgelegd, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Ook wordt besproken hoe een BIM-bibliotheek kan worden opgebouwd, onderhouden en gebruikt. De cursus gaat verder uit van de verschillende rollen die binnen BIM worden onderscheiden, zoals benoemd door het BIM Loket:

BIM Manager

Deze persoon is de informatiemanager van alle BIM-projecten in de organisatie. De BIM-manager is verantwoordelijk voor het initiëren en opstellen van beleid en het creëren van randvoorwaarden om projecten onder BIM uit te kunnen voeren. Hij verdeelt de taken, verantwoordelijkheden en bevoegd­heden op gebied van BIM binnen de organisatie.

BIM Regisseur

Dit is de proces- en projectmanager van het BIM-project. De BIM-regisseur is verantwoordelijk voor het stellen van ­doelen, eisen en randvoorwaarden en het voorbereiden van de BIM-aspecten in de afspraken en contracten met de verschillende samenwerkende partijen in het bouwproces. Hij stuurt en bewaakt de voortgang van het BIM-proces.

BIM Coördinator

De BIM-coördinator is de technische spil op gebied van het koppelen van het gebouwmodel en de aspectmodellen en andere programma’s. De BIM-coördinator is verantwoordelijk voor het proces- en systeemtechnisch coördineren van het BIM-specifieke aspect van het bouwproces.

BIM Aspectadviseur

Deze persoon is de inhoudelijk specialist binnen een vakdiscipline. De BIM Aspectadviseur is verantwoordelijk voor het maken van analyses en berekeningen met behulp van het aspectmodel, uitgaande van de input van het gebouwmodel afgestemd met de BIM-Coördinator of BIM-Regisseur.

BIM Modelleur

Deze persoon is de engineer en/of tekenaar binnen het BIM-proces en een specialist in het bouwen en uitbreiden van het gebouwmodel. Hij levert de elementaire informatie voor de andere betrokken disciplines.
“Om vaardig te worden als BIM Aspectadviseur of als ­Modelleur kunnen aankomend cursisten of andere professionals kosteloos onze tutorials bekijken op onlinecursusbim.hu.nl om de programmatuur zich eigen te maken.”

De cursus wordt georganiseerd op de locatie Domstad in Utrecht en bestaat uit 10 bijeenkomsten die telkens van 16 tot 21 uur worden georganiseerd. Een maaltijd is inbegrepen. Een bijeenkomst bestaat normaal gesproken uit een gastcollege van een expert uit het veld en een deel waarin de reguliere lesstof wordt onderwezen door docenten ­Charlotte Trip en Joost Hoornweg. Tijdens dit gedeelte zullen de verschillende rollen worden besproken en in een praktijksituatie worden getoond. Na afronding van de cursus ontvangt men een certificaat.

Op 14 november vindt bij de Hogeschool Utrecht (vestiging Padualaan 101) een informatieavond over de BIM-cursus plaats. Via een speciale website van de Hogeschool Utrecht (www.cursusbim.hu.nl) kan men zich hiervoor aanmelden, als ook voor de cursus zelf.