Zoeken

Roofs 2017-10-46 BRL9935 – de maatstaf voor goede veiligheid op platte daken

Special veilig en gezond werken

Sinds jaar en dag zijn er veelvuldig discussies omtrent veiligheid op platte daken. Deze discussies hebben vooral te maken met vragen zoals: “Wat is nu een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Hoe moet de uitkomst van een RI&E vertaald worden in een goed ontwerp? Hoe zorg ik ervoor dat de juiste beveiligingsmiddelen op de juiste wijze worden aangebracht?” Met het gereedkomen van BRL 9935 komt er een eind aan deze discussies en heeft de markt, en vooral de eigenaar en/of gebruiker van een pand, eenduidigheid bij het gebruik maken van KOMO® gecertificeerde bedrijven.

Marco de Kok

BRL 9935 is een beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-proces­certificaat voor het ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken. Deze beoordelingsrichtlijn is tot stand gekomen op initiatief van Stichting Nivoh. Alle leden van deze stichting (te vinden op www.nivoh.nl) zijn serieuze, gerenommeerde en vakkundige bedrijven. Zij worden dagelijks geconfronteerd met discussies zoals in dit artikel omschreven en de daaruit voortvloeiende slechte ontwerpen en aangebrachte systemen. Door het opstellen van een eenduidige richtlijn en eisen waaraan ieder KOMO® gecertificeerd bedrijf zich moet houden, mag een opdrachtgever ervan uitgaan dat de gecertificeerde bedrijven op eenduidige wijze naar een plat dak en de veiligheid ervan kijken. Hierdoor zullen de aanbiedingen gelijkwaardig zijn en zullen discussies uitblijven.

Modulaire opbouw van de beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 9935 is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat er verschillende delen zijn met elk hun specifieke scopegedeelte. Deel 1 is voor het ontwerpen van permanente veiligheidsvoorzieningen, deel 2 voor het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen en deel 3 voor het controleren en onderhouden van bestaande veiligheidsvoorzieningen. Er is bewust voor deze modulaire opbouw gekozen, omdat niet alle bedrijven alle scopeonderdelen uitvoeren. Er zijn adviesbureaus die zich uitsluitend bezig­houden met het ontwerp en geen uitvoerende tak hebben. Aan de andere kant hoeft een bedrijf dat veiligheidsvoor­zieningen aanbrengt zich niet per definitie ook toe te leggen op het ontwerp. Een KOMO®-gecertificeerd bedrijf zal dus voor minimaal één van de drie scopeonderdelen gecertificeerd zijn of voor een combinatie van twee of drie scopeonderdelen. Op het KOMO®-certificaat zal per certificaathouder duidelijk worden aangegeven voor welke scopeonderdelen de certificaathouder precies gecertificeerd is. Het is dus zaak dat een opdrachtgever goed in de gaten houdt of het bedrijf dat hij inschakelt daadwerkelijk gecertificeerd is voor het betreffende/juiste scopeonderdeel.

Voordelen van werken met KOMO® gecertificeerde bedrijven

De voordelen die opdrachtgevers hebben bij het werken met een KOMO®-gecertificeerd bedrijf zijn dat zij er verzekerd van kunnen zijn dat het ontwerp, het uiteindelijk aangebrachte veiligheidsysteem en/of het onderhoudsplan voldoet aan de meest recente regelgeving op dat gebied. Daarnaast wordt het bedrijf door een onafhankelijke certificatie-instelling gecontroleerd. Het is de bedoeling dat de verschillen in ontwerp en aangeboden veiligheidssystemen tussen de gecertificeerde bedrijven minimaal zullen zijn, omdat ze allemaal volgens dezelfde richtlijn werken.

Voordelen voor KOMO®-gecertificeerde bedrijven

Het voordeel voor gecertificeerde bedrijven is dat zij zich kunnen onderscheiden in de markt en niet meer hoeven te concurreren met bedrijven die regelgeving en kwaliteit minder hoog in het vaandel hebben staan. Door een project aan te besteden aan uitsluitend gecertificeerde bedrijven komt een eind aan oneerlijke concurrentie.

Voor wie is certificering aan de orde?

De typische doelgroep voor deze beoordelingsrichtlijn zijn adviesbureaus die RI&E’s en ontwerpen maken, bedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van de veiligheidsvoorzieningen, dakdekkersbedrijven die eveneens veiligheidssystemen aanbrengen en bedrijven die controle- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren of een combinatie daarvan. Geïnteresseerde bedrijven kunnen terecht voor informatie bij Stichting Nivoh of bij SGS INTRON Certificatie bv.