Zoeken

Roofs 2017-10-49 ‘Spreekuur fysiotherapie’ voor een duurzame en vitale toekomst

Special veilig en gezond werken

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum, Gebr. Janssen bv, Beugen

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het ­Brabantse Beugen is aan de slag gegaan en heeft al kleine successen kunnen boeken middels het nemen van veel kleine stapjes. Eén van deze stapjes is de aandacht voor de fysieke conditie.

Onze mensen werken dagelijks met hun lichaam. Om opti­maal te kunnen presteren, is het zaak dat dit in conditie is. Echter: er wordt niet altijd keurig omgegaan met dit lichaam. Mogelijke oorzaken hiervan zijn dat niet altijd de juiste houding aangenomen kan worden, arbeidsmiddelen niet optimaal ergonomisch zijn of dat toch te zwaar getild moet worden. Het kan immers soms nu eenmaal niet anders, dat weten we allemaal. Dit resulteert dan ook in de nodige fysieke klachten.

Onderzoeken wijzen uit (Arbouw, 2006) dat van de werknemers in de bouw 30 tot 45% regelmatig last heeft van rugklachten. Deze percentages zijn de afgelopen tien jaar niet significant veranderd. Op de Bedrijfstakatlas 2015 scoren namelijk pijn of stijfheid in de nek, rug en ledematen nog steeds erg hoog. Dit zijn dan ook cijfers waar je niet omheen kunt. Dat betekent dus maar één ding en dat is: aandacht geven!!!

Het bedrijf Gebr. Janssen is derhalve gestart met een ­Spreekuur Fysiotherapie op locatie bij het bedrijf. De gedachte is dat een Spreekuur Fysiotherapie drempelverlagend werkt, waardoor onze mensen eerder gezien worden door de specialist op het gebied van de fysieke conditie. Deze fysiotherapeut werkt verder nauw samen met de bedrijfsarts, zodat de bedrijfskundige zorg goed geborgd is.

In één van de eerste sessies is de fysiotherapeut aan de slag gegaan met monteur Gijs. Gijs had al wat langer klachten en geeft aan een nuttig consult te hebben gehad met een goed advies op het gebied van tillen en houding. Hij is blij dat hij deze mogelijkheid heeft gehad en kan het ‘binnenlopen’ bij de fysiotherapeut iedereen aanraden. “Je lichaam moet langer mee dan vandaag,” zegt Gijs. “Je moet tijdig aan de bel trekken.”

Het Spreekuur Fysiotherapie is één van de vele stapjes.
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie, duurzame en vitale toekomst.