Zoeken

Roofs 2017-10-62 Keuzes maken op basis van kennis

Asbest is een vak

Bij het vervangen van oude daken van bouwwerken die voor 1994 zijn gebouwd is, in veel gevallen, een asbesthoudende dakbedekking aanwezig. Het hebben van de juiste kennis van materialen en hoe daarmee om te gaan is hierbij van cruciaal belang.

Jasper Kosters, Admanstars

Wanneer het gaat om asbesthoudende materialen, worden er te vaak beslissingen genomen op basis van ­emotie. Hierbij komt het voor dat een uiterst beperkt risico zwaar wordt overtrokken, maar ook dat grote risico’s worden gebagatelliseerd.

Dit heeft ook te maken met de werkhistorie van een mede­werker. In vroeger tijden werd er immers nog dagelijks met asbest gewerkt. De risico’s hiervan waren toen nog niet bekend. Helaas is het echter zo dat er alleen al in Nederland jaarlijks ca. 1400 mensen overlijden aan de gevolgen van blootstelling aan asbestvezels (bron: Instituut Asbestslachtoffers). Wanneer een medewerker dit van dichtbij heeft meegemaakt, ontstaan er mogelijk ook schrikreacties. ­Hierdoor kan iemand bij elke aanwezigheid van een asbesthoudende toepassing al volledig in de stress raken, zonder enige kennis te hebben opgedaan over het type materiaal en de eventuele risico’s van het materiaal.

Een zeer actueel voorbeeld hiervan is straalgrit waar asbest in is aangetroffen. Dit materiaal is bij een zeer grote groep bedrijven, in met name de industrie en maritieme sector, gebruikt. Hierbij lopen de emoties bij medewerkers, maar ook bij bijvoorbeeld omwonenden, zeer uiteen. Direct of indirect betrokkenen kunnen uiterst angstig reageren omdat zij van dichtbij hebben meegemaakt dat personen aan de gevolgen van asbestblootstelling zijn overleden. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die het risico volledig bagatelliseren met opmerkingen zoals: ‘Het is maar wit asbest. Dat is toch niet gevaarlijk.’ Feit is echter dat er absoluut geen ongevaarlijk asbest bestaat. Er bestaat enkel een verschil in situatieafhankelijke risico’s. Dit verschilt van geval tot geval.

Opleiding

Het is dus van belang dat zowel de medewerkers in het veld als de aansturende en leidinggevende personen niet alleen goed op de hoogte zijn van de aanwezige asbesthoudende toepassingen, maar zich ook goed laten informeren over de risico’s daarvan. Vragen als: ‘In welke staat verkeert de asbesthoudende toepassing?’ en ‘Wat kan ik wel of niet veilig uitvoeren in de buurt van een asbesthoudende toepassing?’ dienen op voorhand te worden beantwoord.

Het zou dan ook een goede zaak zijn als medewerkers al in hun opleiding (extern en/of intern) deze kennis kunnen opdoen. Zeker de nieuwe generatie medewerkers, die geen werkhistorie hebben in een periode waarbij asbest nog nieuw werd toegepast, loopt de grootste risico’s. Zij zullen al in hun primaire opleiding kennis bijgebracht moeten worden over het herkennen van asbestverdachte materialen, hoe en waar deze werden toegepast en hoe te handelen wanneer zij een asbestverdacht materiaal tegenkomen. In vervolgopleidingen kan vervolgens verder ingegaan worden op specifieke werkvelden met de daarbij behorende specifieke risico’s en procedures.

Aandachtspunten voor de primaire opleiding dienen zich te rich­ten op het herkennen van asbestverdachte materialen, wat de algemene risico’s zijn en hoe er gehandeld dient te worden wanneer er asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen. In de vervolgopleidingen kan, afhankelijk van de opleidingsrichting, verder ingegaan worden op specifieke toepassingen in het werkveld, wet- en regelgeving en projectmanagement, waarbij asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn.

In Engeland bestaat er al een nationale verplichting om ­personen die in contact zouden kunnen komen met asbestverdachte materialen deugdelijk op te leiden. Deze verplichting gaat daarmee verder dan alleen de asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven. Om mensen bewust te maken van de werkelijke risico’s en door ze handvatten te geven ten aanzien van hoe veilig in de buurt van asbest­verdachte materialen te kunnen werken, zal de emotie aan-zienlijk worden weggenomen. ?

Admanstars verzorgt opleidingen en trainingen als beschreven in dit artikel, specifiek op maat voor de organisatie of branche. Door het volgen van een dergelijke op maat gesneden training komen de cursisten in het bezit van de juiste kennis, om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen werken in gebieden waar zich mogelijk asbesthoudende toepassingen bevinden. Afhankelijk van het niveau en functie van de cursisten zal verdere verdieping worden aangeboden en zal de training verspreid worden over meerdere dagen of in modules worden aangeboden.