Zoeken

Roofs 2017-10-70 Nieuw renovatieconcept voor bestaande gemineraliseerde daken

Productnieuws

Eind 2016 heeft Wecal Isolatietechniek bv in samenwerking met producent IIGO SrL het Rapid- concept ontwikkeld voor het verlengen van de levensduur van bestaande gemineraliseerde bitumendaken, met als doelstelling de bestaande dakbedekking te integreren in de dakopbouw. In dit artikel worden de (rand)voorwaarden voor dit concept toegelicht.

Erik de Waard, DWAT

Het concept is gebaseerd op het volledig verkleefd overlagen van bestaande bitumineuze dakbedekkingsystemen die zijn voorzien van een minerale afwerklaag. De primaire doelstelling is het verlengen van de levensduur van het bestaande pakket, waarbij de bestaande dakbedekking geïntegreerd wordt in het nieuwe systeem. Het nieuwe systeem zal daarmee niet alleen de levensduur verlengen, maar ook andere verbeterde prestaties leveren. Hieronder wordt een aantal belangrijke verbeteringen verwoord, die grotendeels zijn terug te voeren op de bijzondere opbouw van het product Rapid R G200 Mineraal. Het concept is een doorontwikkeling van de zogenaamde thermbanen, die deels verkleefd worden aangebracht op de gemineraliseerde bedekking, in combinatie met een bitumen hechtprimer, maar die door de deelverkleving dienen te worden beschouwd als een apart 1-laags dakbedekkingssysteem.

Opbouw

Als het product in detail van boven naar onder wordt ­bekeken, is de opbouw als volgt:

  • Minerale afwerking, standaard zwart mineraal, naar keuze leverbaar in diverse kleuruitvoeringen;
  • Plastomeer gemodificeerd bitumen;
  • Glasweefsel drager, verdicht;
  • TAC “R”-compound;
  • Wegsmeltfolie, low-melt.

Minerale afwerking

Het product wordt standaard afgewerkt met een zwarte leislag. Voor toepassingen waarin warmtereflecterende eigenschappen gevraagd worden, is ook een uitvoering met witte leislag leverbaar. De producent geeft SRI-waarden (Solar Reflectance Index volgens ASTM) van 46 – 49 % op. De minerale afwerking biedt naast een verbetering van het uiterlijk van het dak ook een extra weerstand tegen inwerking van o.a. UV-veroudering.

Plastomeer gemodificeerd bitumen

De glasweefsel drager in de dakbaan wordt aan twee zijden voorzien van een laag plastomeer gemodificeerd bitumen met verhoogde vloeiweerstand (>= 140°C) en een koude buigweerstand van <= -15°C.

Glasweefsel drager, verdicht

In de dakbaan is een zwaar verdicht glasweefsel opgenomen, dat naast dimensionele stabiliteit ook hoge mechanische eigenschappen oplevert. De treksterkten bedragen 1200N en de ponsweerstand van de dakbaan laat toe dat deze op zichzelf al toe te passen is in begaanbare daken.

TAC “R”-compound

De TAC “R-compound die aan de onderzijde van de dakbaan is voorzien, betreft een zogenaamde thermisch activeerbare compound. Deze compound is voorzien van easy-weld technologie, waardoor deze niet alleen snel verweekt (zo’n 40-50% sneller dan bij standaard plastomeer gemodificeerd (APP) dakbanen), maar ook heel vloeibaar wordt en bij aanbrengen de ruimten tussen de minerale afwerking van de bestaande bitumineuze dakbedekking opvult, zonder dat daarbij gebruik gemaakt moet worden van een bitumen hechtprimer. Het aanbrengen van de dakbanen vindt plaats met de brander, de vlamintensiteit is lager dan bij de standaard verweking.

Wegsmeltfolie, low-melt

De dakbaan wordt aan de onderzijde afgewerkt met een low-melt wegsmeltfolie, die bij vlamaanraking direct verdwijnt. De wegsmeltfolie laat toe de overlappen tussen de onderlinge banen en de randaansluitingen met hete lucht te lassen.

Certificatie

De Rapid R G200 Mineraal dakbaan en het Rapid concept zijn ter beoordeling voorgelegd aan SGS INTRON. Omdat sprake is van een volledige verkleving en daarmee een levensduurverlengend dakbedekkingsysteem, is ook de inhoud van het KOMO-attest 705/2 op deze toepassing afgestemd.

De dakbaan kan toegepast worden op bestaande gemineraliseerde, bitumineuze dakbedekkingsystemen met systeemcode N, P of F. Normaal gesproken worden gemineraliseerde systemen niet in geballaste L-code daken voorzien, alhoewel er een trend is om in het kader van grijswatertoepassingen ook onder ballast uit te gaan van een gemineraliseerde afwerking (geeft minder oppervlakte-erosie en minder zuuruitloging).

Aangetoond is verder dat de dakbaan de vliegvuurbestendigheid van het bestaande gemineraliseerde dakbedekkingsysteem kan verbeteren en de hoge ponsweerstand levert automatisch een verbetering van de begaanbaarheid van het bestaande dakbedekkingssysteem op. Omdat de dakbaan door toepassing van de glasweefsel drager dimensioneel stabiel is, zal met de volledige verkleving ook het bestaande dakbedekkingssysteem stabieler worden.

In het KOMO-attest zijn de Rapid Verwerkingsrichtlijnen opgenomen die als een nadere invulling van de Vakrichtlijn te zien zijn, speciaal bedoeld voor het verduidelijken van aanbrengtechnieken en details. Omdat in de basis de prestaties van het bestaande gemineraliseerde dakbedekkingsystemen gehandhaafd blijven, wordt dit ook zo verwoord in het KOMO-attest, tevens wordt aangegeven dat wanneer deze prestaties niet meer aan de huidige normen voldoen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen zijn ook opgenomen in de verwerkingsrichtlijnen.

Het samenspel tussen KOMO-attest, de verwerkingsrichtlijnen en Vakrichtlijn is voor verzekeraar Allianz aanleiding geweest het product onder te brengen in de polis voor Verzekerde Garantie, waardoor de mogelijkheid bestaat een 10-jarige Verzekerde Garantie voor het betrokken project af te sluiten.

Conditiemeting (NEN 2767)

Omdat sprake is van levensduur verlengend onderhoud, moet bij de advisering van deze dakbaan op een project vooraf eerst de conditie van de bestaande gemineraliseerde dakbedekking worden vastgesteld. Omdat bij het concept gebruik gemaakt wordt van de eigenschappen van de bestaande bedekking, geldt dat het concept bij uitstek geschikt is voor toepassing op daken met conditiestaat 4 conform NEN 2767: bestaande daken met een matige conditie en matige staat van onderhoud en een verwachte resterende levensduur ca. 1 tot 4 jaar.

Esthetica en milieu

Het aanbrengen van de dakbaan op een bestaande gemineraliseerde dakbaan met kaalslag geeft het dak een nieuwe esthetische uitstraling, waarbij gekozen kan worden uit diverse kleuren minerale afwerking. Omdat de dakbedekking volledig wordt verkleefd aan de bestaande gemineraliseerde bedekking, volgt hij deze als een nieuwe huid. Bij het positioneren van de 5 meter lange dakbanen (tilnorm < 25kg) dient hiermee rekening gehouden te worden met de overlappen in de laag Rapid R G200 Mineraal (dubbele overlappen dienen te worden voorkomen).

Bij het samenstellen van de dakbaan wordt gebruik gemaakt van geregenereerde grondstoffen en de dakbaan is volledig recyclebaar (ECO 100 principe). De dakbaan wordt eveneens geproduceerd conform ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (veiligheid en gezondheid) systeemcertificatie.