Zoeken

Roofs 2017-11-26 BIKUDAK-branche is sterk uit de crisis gekomen

Daksymposium 2017

Tijdens een goed bezocht Daksymposium 2017, op 8 november in NBC te Nieuwegein, werden de eerste DakSkillCards uitgereikt. Tevens werden de ­resultaten van de twee Sectorplannen van BIKUDAK uitgebreid besproken met sprekers van binnen en buiten de branche.

Vlnr: Rob Bootsman (VEBIDAK), Mariëtte Patijn (FNV), Paul van Maanen (ROC Midden Nederland), Jan van Zijl (voormalig voorzitter MBO raad), George Raessens (Bouwend Nederland), Taco van Hoek (EIB) en presen­tatrice Anita Witzier

‘Trots’ is het woord dat het meest werd gebruikt tijdens de bijeenkomst. Alle sprekers waren het erover eens dat het ­Sectorplan BIKUDAK, en het nog lopende vervolg erop, zeer succesvol zijn. De instroom van jong vakpersoneel is gedurende de crisis op peil gehouden en de uitval is beperkt gebleven. De resultaten werden in gevarieerd programma voor het voetlicht gebracht. Middels een paneldiscussie, filmpresentaties en de uitreiking van de DakSkillCards werd de belangrijkste boodschap overgebracht: de BIKUDAK-branche is opvallend sterk uit de crisis gekomen en werkt voortvarend aan de voortzetting van het beleid dat hiervoor heeft gezorgd.

In dat opzicht was de beeldspraak die Cees Woortman, ­voorzitter van het Sociaal Fonds BIKUDAK, in zijn openingswoord formuleerde, raak gekozen. Hij memoreerde hoe hij als jochie van dertien als lid van de drumband voor de fanfare uit mocht lopen. De bijeenkomst, kundig gepresenteerd door Anita Witzier, had inderdaad een hoog feestelijk gehalte. Ook de sprekers van buiten de branche, waaronder George Raessens (Bouwend Nederland), Taco van Hoek (EIB) en Mariëlle Patijn (FNV Bouwen & Wonen) waren het erover eens dat de dakenbranche als voorbeeld kan dienen voor de gehele bouwbranche.

Van veel discussie was dan ook geen sprake. De stellingen waar de aanwezigen hun mening over mochten geven, onderstreepten dat: men was behoorlijk eensgezind. Enige discussie ontstond bijvoorbeeld over de vraag of er in de CAO afspraken over duurzame inzetbaarheid dienen te worden gemaakt. Dat zou niet nodig moeten zijn, vond Raessens van Bouwend Nederland, omdat werkgevers doordrongen zijn van de noodzaak van beleid op dit gebied. Mariëlle Patijn van FNV Bouw en Wonen pleitte wel voor mini­male afspraken. De ambitie van individuele bedrijven kan vanzelfsprekend verder reiken.

Doelstellingen gehaald

De voornaamste reden van de vrolijkheid was zoals gezegd het gegeven dat alle doelstellingen van het eerste ­Sectorplan zijn gehaald. Het tweede Sectorplan is hard op weg de doelstelling te halen. Concreet betekent dit dat op alle vijf de maatregelen uit het eerste Sectorplan goede resultaten zijn behaald:

• Maatregel 1: De invoering van de DakSkillCard zorgt voor een aantoonbare professionalisering in de branche. Het betreft een digitaal systeem waar alle vakmensen die onder de CAO BIKUDAK werkzaam zijn hun opleidings­niveau en vaardigheden mee kunnen aantonen en onderhouden. De eerste DakSkillCards werden uitgereikt door Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. Zij onderstreepte daarbij het belang van een diploma.

• Maatregel 2: Het aantal mensen met een BBL-opleiding is op peil gebleven. Vorig jaar behaalden 48 personen het diploma voor niveau 1, 165 personen voor niveau 2 en 106 personen voor niveau 3. Met de BBL heeft de dakenbranche, in de woorden van Paul van den Boom (Stichting van de Arbeid), ‘goud in handen’. Ruud Baarda van ­Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaf aan dat het aantal opleidingen dat binnen de daken­branche wordt gevolgd een duidelijke stijging vertoont, maar dat het niveau van 2009 nog niet is bereikt.

• Maatregel 3: Inmiddels zijn 750 scholingstrajecten in gang gezet op basis van een individueel ontwikkelplan, waarmee uitval wordt voorkomen.

• Maatregel 4: De duurzame inzetbaarheid van personen die in de dakenbranche werkzaam zijn, is d.m.v. in totaal 40 Roadshows gestimuleerd. Ook zijn 97 vakscans uit­gevoerd, waarmee op individuele basis de maatregelen worden bepaald die nodig zijn om op een gezonde manier het pensioen te halen.

• Maatregel 5: De sociale innovatie wordt gestimuleerd door de publicatie van de ‘best practices’ van 11 bedrijven (met in totaal 250 werknemers) in de publicatie Op Grote Hoogte. De belangrijkste conclusie is dat niet kan worden geconcurreerd op de veiligheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Het tweede Sectorplan richt zich met name op vervulling van vacatures, deels via scholing en deels via ‘van werk naar werk trajecten’. Voor dit laatste is de stichting B² transities ­op­gericht, waarin vertegenwoordigers uit zowel de daken- als de betonreparateursbranche zijn vertegenwoordigd. B² transities richt zich op werknemers die dreigen uit te vallen en richt zich primair op omscholing naar andere beroepen.

Plan – People - Passie

Ter afsluiting besprak Robin van Galen de basisprincipes van het zodanig managen van een team dat de beste prestaties kunnen worden gehaald. Van Galen was in 2008 de coach van het dames waterpoloteam dat goud haalde op de Olympische Spelen in Peking (China). Omdat waterpolo een ‘kleine’ sport is en de dakenbranche een ‘kleine’ branche, is hij gevraagd om te spreken over de factoren die van een team een winnend team maken. Hij deed dit aan de hand van het Tuckman Model. De stadia van groepsdynamica die daarin worden onderscheiden zijn ­Forming – Storming – Norming – Performing. Deze houden kort gezegd een voortdurend proces in van werken, evalueren en aanpassen. Plan, People en Passie zijn de belangrijkste ingrediënten in dit proces: dit is een combinatie van een helder plan vooraf, een team dat bestaat uit verschillende typen persoonlijkheden die elkaar aanvullen en de aanwezigheid van de benodigde passie. Deze combinatie is een belangrijke sleutel tot het behalen van een optimaal resultaat.

Zie voor meer informatie over de Sector­plannen BIKUDAK de artikelen ‘Joep Jansen is nieuwe projectleider Sectorplan BIKUDAK’ (Roofs juni 2016), Tweede Sectorplan BIKUDAK is van start gegaan (Roofs november 2016) en ‘Symposium BIKUDAK werkt aan de toekomst’ (Roofs oktober 2017).