Zoeken

Roofs 2017-11-30 In 2020 wordt op 10% van de daken van woningbouwcorporaties energie opgewekt

De Huurdakrevolutie is uitgeroepen

Op 2 november 2017 werd in de CIRCL te Amsterdam tijdens een bijeenkomst voor woningcorporaties de zogeheten Huurdakrevolutie uitgeroepen. ­Verschillende corporaties legden zich vast aan de afspraak om per 2020 ­minimaal 10% van de huurdaken in het bezit te voorzien van zonnepanelen.

De ondertekening vond plaats tijdens een inspiratie-event, dat werd georganiseerd door gebouwverduurzamer INNAX, zonnepanelenleverancier Sungevity en stichting Urgenda. De overige partners zijn Weijkerseikhout, Bos Installaties (gezamenlijk het Solar Team) en Feenstra. Directeur Rob Haans van woningbouwcorporatie de Alliantie en Jeroen ­Hengeveld van Domesta ondertekenden de zogeheten ‘zonne-belofte’. Daarmee committeerden zij zich aan de doelstelling van de Huurdakrevolutie: 10% van alle daken van huurwoningen is in 2020 voorzien van zonnepanelen.

Vizier richten op 2030

Verschillende voortrekkers kwamen te spreken over de ma­nier om de noodzakelijke stappen te zetten. Woningcorporaties staan immers voor een enorme opgave. De 2,4 miljoen woningen in hun bezit dienen over vier jaar (in 2021) gemiddeld energielabel B te hebben: nu is dat nog label D. ­Zonnestroom kan een essentiële bijdrage leveren in het realiseren van dit doel. Van deze woningen zijn er 1,7 miljoen geschikt voor de toepassing van zonnepanelen. Momenteel liggen op slechts 3%, oftewel 50.000 van deze woningen, ­zonnepanelen. Als het aan de Huurdakrevolutie ligt, is dit, in 2020 minimaal 10%: ruim 160.000 daken.

De noodzaak daartoe werd in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven door Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda. De gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk merkbaar en het proces voltrekt zich sneller dan de wetenschappers tot nu toe aannamen. “Waarom staat het vizier gericht op 2050? Als je de ambitie hoger stelt, zul je zien dat ook die ambitie haalbaar is. We moeten dan ook met elkaar inzetten op volledig duurzame energie in 2030. Dat betekent dus: volledig van het gas af en overstappen op 100% elektrisch. En dat kan, om te beginnen door alle daken vol te leggen met zonnepanelen.”

Of dit haalbaar is, hangt af van de bevlogenheid en het ent­housiasme van de voortrekkers uit de markt. Maar bevlogen­heid alléén is niet voldoende. Hoe krijg je de huurders mee? Hoe krijg je de eigen organisatie mee? Hoe krijg je de ketenpartijen mee? Hoe krijg je de financiering rond? Dit zijn slechts enkele onderwerpen die in het relatief korte tijdsbestek van de bijeenkomst werden besproken. De diverse sprekers gingen letterlijk op een zeepkist staan om hun visie voor het voetlicht te brengen. Een sneltekenaar tekende de betogen, en de discussies die eruit voortkwamen, live uit, waardoor de levendige discussie direct visueel werd gemaakt. De tekeningen fungeerden nadrukkelijk ter inspiratie en als geheugensteuntje. Het is één ding als men geïnspireerd het pand weer verlaat, maar er daadwerkelijk iets mee doen vergt vaak méér. De visualisatie van hetgeen besproken is helpt in dit opzicht.

Helder doel

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat bij corporaties nog de nodige hobbels zitten om het gewenste doel te bereiken. Stap 1 voor de directie van een woningcorporatie is het formuleren van een helder doel. Als het doel helder is, kan ge-werkt worden aan de realisatie ervan.

De voordelen van de toepassing van zonne-energie zijn voor huurders eenvoudig uit te rekenen. Huurders kunnen tot ­honderden euro’s per jaar besparen op de stroomrekening. Ook huurders zonder geschikt dak kunnen indirect profiteren van de voordelen van zonnepanelen door deel te nemen aan Postcoderoos-projecten, waarbij zonnepanelen ­worden geplaatst op een groot dak in de buurt. Al liggen de panelen niet op het dak van de woning zelf, deze pro­jecten kunnen toch bijdragen aan een verbetering van de energie-index. Zonnepanelen wekken niet alleen schone stroom op, maar maken huurders ook warm voor andere, moeilijkere ingrepen die uiteindelijk leiden tot gasloze, ­energieneutrale woningen.

De uitdaging ligt hem dan ook in het meekrijgen van de partijen die de doelstelling moeten realiseren. Nu hangt dat vaak af van de bevlogenheid van één persoon, terwijl in feite een cultuuromslag moet worden bewerkstelligd, waarmee de gedachte is ingebed in de bedrijfscultuur. Dit was voor alle aanwezigen een belangrijk ­aandachtspunt om mee te nemen naar de eigen werkplek.

Philip Blaauw van gebouwenverduurzamer INNAX en Roebyem Anders van zonnepanelenleverancier Sungevity, ­initiatiefnemers van de Huurdakrevolutie, lanceerden aan het slot van de bijeenkomst de website www.huurdakrevolutie.nl. De komende vier jaar wordt hierop nauwkeurig bijgehouden hoeveel huurwoningen van alle woningbouwcorporaties overstappen op schone zonnestroom. Men hoopt dat woningcorporaties helpen het plaatje compleet te maken door informatie te geven over de bestaande woonvoorraad met zonnepanelen en de plannen voor 2020. Zo hoopt men ook met deze wapenfeiten naar Den Haag te gaan om het Kabinet ervan te overtuigen niet aan de saldeerregeling te toornen.

Vervolgens werd overgegaan tot de ondertekening van de ‘zonne-belofte’. Op de kaart van Nederland werden ­houten huisjes geplaatst, waarmee aangegeven werd waar de ­zonnepanelen gelegd zullen worden, en hoeveel. Het is natuurlijk de bedoeling dat de kaart vol komt. Het begin daarvan is gemaakt.