Zoeken

Roofs 2018-01-11 Uw allereerste Dakenman

Column Dakenman van het Jaar 2016

En dan is het memorabele jaar 2017 alweer voorbij. Het jaar waarin ondergetekende tot Dakenman van het Jaar werd gekozen. Velen van u vragen mij geregeld : “Wat heeft die titel opgeleverd, wat bracht het jou specifiek?” Allereerst bracht het mij persoonlijk een pracht van een job om als frontman van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) nieuwe koersen uit te zetten, nieuwe wegen te bewandelen en samen met een enthousiaste groep van dakdekkers concepten te ontwikkelen, zoals o.a. het Duurzaam Dak Concept.

Tevens heeft het veel publiciteit opgeleverd in de vakbladen waar ik mijn ei in kwijt kon om de dakenmarkt anders tegen een dak aan te laten kijken. In Roofs, maar ook Dakenraad, Bouw en Uitvoering, Duurzaam Gebouwd en zelfs Cobouw kon ik enthousiast prediken -als zoon van een dominee is mij dat wel toevertrouwd- om anders te gaan denken en ieder dak in te zetten voor multifunctioneel gebruik. Over biodiversiteit, groene en/of blauwe daktoepassingen voor een verdienmodel en over het belonen van goed gedrag middels belastingdifferentiatie. Over het veranderen van de mindset binnen de traditionele dakenmarkt vanuit de Green Deal Groene Daken. En om aandacht te vragen voor klimaatadaptie, circulaire economie op ieders dakniveau.

Ook predikte ik voor het stimuleren van het gebruik van moderne technieken op daken, zoals warmte- en zonne-energie middels PV- en energiedaken en vroeg ik aandacht voor zogenaamde retentiedaken in de vorm van (zoals ze in Amsterdam worden genoemd) polderdaken. Slimme daken die met een app bestuurbaar worden om het bufferend vermogen van daken automatisch regelbaar te maken. Te hoge of te lage temperatuur? De sluizen worden geopend en de tijdelijke belasting verdwijnt regulier via de afvoer naar ons riool, of wordt voor hergebruik ingezet.

Er moet uiteraard nog veel gedaan worden op dit nieuwe gebied, om ook binnen de uitwerking en aanvullingen van onze Vakrichtlijn deze moderne systemen te integreren en te combineren met de belangrijkste functie, de waterdichting: het tegelijk op een duurzame wijze koppelen van een nieuw product met een duurzame verwerking. Laten we daar de komende jaren in onze sector onder het hoofdstuk ‘multifunctioneel’ aan gaan werken. Voor mij als ex-Dakenman een mooie, nieuwe uitdaging.

En ja, wie zal het stokje van ‘Dakenman’, of wellicht een keer een ‘Dakenvrouw van het jaar 2017’, overnemen op 23 maart?

Zal het iemand worden die vanuit de kennis van specifieke producten wordt gekozen, of kan het ook een visionair met helikopterview worden? Een vrouw die aan het hoofd staat van een overkoepelende organisatie en veel betekent voor de kwaliteit van het dak mag van mij zeer zeker in het zonnetje gezet worden. Of wordt het degene die aan de ontwikkeling werkt van het elektronisch besturen van waterbuffering of ­waterberging op ­daken? Mooie pro­jecten binnen de ­DakAward 2017 zullen wellicht gekoppeld kunnen worden aan die nieuwe Dakenman of –vrouw, die zich bijvoorbeeld ook op bepaalde wijze inzet voor de versnelling van het prefabriceren van daken in de woningbouw, waardoor de duurzame kwaliteit in de productie, zonder klimaatinvloeden, vanuit de fabriek wordt verbeterd.

Mijn stem mag ook gaan naar de techneut die alles weet over dakbedekking en recycling of hergebruik hiervan, als ook naar degene die vanuit het ingenieursbureau ons telkens aangeeft wat goed is en wat nog moet worden verbeterd. Alsook de veelal traditionele man of vrouw met zijn of haar kennis en ervaring op het gebied van wat kan en niet kan. Of denk aan de inzet van degene die binnen het thema duurzaamheid actief is en die angst inboezemt op het mantra: ‘goedkoop blijft duurkoop!’

Of wordt het toch de voorloper, de ontwikkelaar voor het moderne beheer van daken? De man of vrouw die methodieken als RGS en MJOP verder op het dak doorontwikkelt? Dit zijn inmiddels veel besproken (mode)woorden die in deze moderne tijd in een verder geautomatiseerd jasje vernieuwend binnen de dakenmarkt zijn - en die de tradi­tionele binding bewerkstelligt met die opdrachtgever die kennis overlaat aan ons.

Wordt de Dakenman of Dakenvrouw van het Jaar 2017 een traditionele denker, een revolutionair of toch iemand van de oude stempel en het oude kennisniveau, die vanuit ervaring redeneert? Of wordt het een jeugdig, studentikoos type, wars van techniek uit bijvoorbeeld de vergroeningsscene in Amsterdam of Rotterdam, die met nieuwe ideeën de revolutie aangaat in het werkelijk toepassen van meer gebruik van daken? Het zal een pittige opgave worden voor de jury om de lijst van nominaties op te maken voor een prachtige titel Dakenman of -vrouw nummer twee en ook straks voor ons om te kiezen: nomineert u weer mee?

U kunt uw nominaties doorgeven via het mailadres edwin@lumail.nl

Erik Steegman
uw allereerste dakenman, directeur NDA