Zoeken

Roofs 2018-01-18 Voorzichtig omgaan met conclusies onderzoek rookgasexplosies (premium)

Reactie Probasys Benelux op artikel ‘Onderzoek rookgasexplosies’

Onderstaand vindt u de reactie van Probasys Beneluxop het onderzoek naar rookgasexplosies, zoals datelders in dit nummer door Cindy Veerman is toegelicht.

Peter Ligthart, Probasys Benelux

Probasys Benelux heeft kennisgenomen van het artikel van Cindy Veerman en haar afstudeerverslag over het ­onderzoek naar de invloed van thermische ontleding van bitumen dakbedekking en dakisolatiemateriaal op het ­ontstaan van rookgasexplosies.

Hoewel het niet zo vaak voorkomt, is het optreden van ­rookgasexplosies een probleem in verband met de veiligheid van brandweerlieden bij de bestrijding van ­gebouwbranden. Als veiligheid van personen in het ­ geding is, moet dat serieus worden genomen. In dat ­verband spreekt Probasys Benelux waardering uit voor het door Cindy Veerman uitgevoerde onderzoek.

Er is echter reden om met de resultaten van het onderzoek zeer voorzichtig om te gaan en niet te snel conclusies te ­trekken. Bij de conclusies van het onderzoek zijn immers wel wat kanttekeningen te plaatsen.

In de eerste plaats is het van belang te benadrukken dat het onderzoek een beperkte scope heeft en daardoor hooguit als indicatief mag worden beschouwd. Zoals in het artikel ook is aangegeven, is het onderzoek beperkt tot drie soorten isolatiemateriaal in combinatie met één type bitumen dakbedekking. Of het probleem daarmee uitsluitend optreedt bij bitumen dakbedekking, al dan niet in combinatie met EPS, mag hieruit niet worden geconcludeerd.

Het onderzoek is niet gericht op het vinden van de oorzaak van de rookgasexplosies, maar slechts beperkt tot het onderzoeken of de genoemde materialen een rol zouden kunnen spelen. Eventuele andere invloeden op de incidenten met rookgasexplosies zijn niet onderzocht. Daarnaast is het de vraag of het onderzoek op deze schaal en met de gekozen geometrie representatief is voor de situatie in werkelijkheid.

Een belangrijk kenmerk van rookgasexplosies is dat ze ­optreden in een ander brandcompartiment dan die waar de brand woedt. In het afstudeerverslag wordt geconcludeerd dat rookdichte brandscheidingen het ontstaan van rookgasexplosies tegengaan.

Probasys Benelux onderschrijft de aanbeveling dat er meer onderzoek nodig is en is graag bereid hieraan medewerking te verlenen en deskundigheid ter beschikking te stellen.