Zoeken

Roofs 2018-01-60 SOPREMA introduceert KOMO-safety kwaliteitskeurmerk en nieuw valbeveiligingssysteem

Productnieuws

Tijdens een serie regionale bijeenkomsten introduceerde SOPREMA medio november 2017 haar nieuwe veiligheidssysteem: Soprasafe. Vlutters Tools & Safety, onderdeel van de SOPREMA group is als eerste bedrijf in Nederland KOMO gecertificeerd volgens de nieuwe BRL 9935.

Per 31 oktober 2017 is de BRL 9935 van kracht (zie ook Roofs oktober 2017). De BRL beschrijft het ontwerpen, aanbrengen, inspecteren en onderhouden van voorzieningen tegen valgevaar op daken. Het bestaat uit vier delen:

  • Basisdeel dat geldt voor iedere partij die zich laat certificeren;
  • Ontwerpen permanente voorzieningen tegen valgevaar;
  • Aanbrengen van voorzieningen tegen valgevaar;
  • Inspecteren en onderhouden van voorzieningen tegen valgevaar.

Vlutters Tools & Safety, het veiligheidsbedrijf van SOPREMA, was nauw betrokken bij het opstellen van de BRL, en is het eerste bedrijf dat volgens deze BRL is gecertificeerd. Daarnaast introduceert het bedrijf het Soprasafe valbeveiligingssysteem. Het betreft een permanent valbeveiligingssysteem op basis van ankerpunten en RVS-lijn, ontworpen om één of meerdere mensen middels een leeflijn te beschermen tegen valgevaar. De leeflijn kan gebruikt worden als valbeveiliging of als gebiedsbeperkend systeem.

Tijdens de bijeenkomsten werd herhaaldelijk gewezen op de Arbeidshygiënische strategie. Er mag namelijk pas in laatste instantie worden gekozen voor een individuele beveiliging. In eerste instantie dient immers valgevaar te worden voorkomen (dus in principe moet voorkomen worden dat op hoogte moet worden gewerkt). Indien toch op hoogte moet worden gewerkt, moet volgens ontwerp de juiste voorziening worden aangebracht.

Wanneer deze laatste keuze wordt gemaakt, is het van belang dat de voorziening voldoet en blijft voldoen. De BRL 9935 voorziet erin dat dit vanaf het dakinrichtingsplan tot en met het onderhoud is geborgd.

Valongeval

John van der Haak van Vlutters Tools & Safety fungeerde tijdens de bijeenkomsten in respectievelijk Rotterdam, ­Eindhoven en Zwolle als dagvoorzitter. Hij gaf een korte inleiding op het onderwerp, waarin hij de twee uitersten schetste: willen we een praktijk waar de veiligheid op het dak niet is geregeld, of willen we een stringent systeem zoals dat in de offshore gebruikelijk is? Geen van beide is wenselijk, er zal dan ook een middenweg moeten worden gevonden en die bereik je alleen als je je gezond verstand gebruikt en per situatie goed nadenkt over een veilige werkmethode.

De BRL 9935 is ontwikkeld vanuit een behoefte aan duide­lijkheid en moet nadrukkelijk fungeren als hulpmiddel. Met het KOMO-certificaat wordt gecommuniceerd dat de dakinrichting voldoet aan de eisen die aan het dakinrichtingsplan, de montage en het onderhoud van dergelijke ­systemen worden gesteld. Het betreft geen minimale eis, want de BRL stelt aanvullende (kwaliteits)eisen bovenop de eisen die wettelijk aan veiligheidssystemen worden gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld de keuringseisen die leveranciers stellen om te kunnen garanderen dat de systemen ook na langere tijd voldoen. Ten tijde van de bijeenkomsten was Vlutters Tools & Safety de enige partij die op dit gebied KOMO-gecertificeerd is, maar Van der Haak sprak de verwach­ting uit dat andere partijen snel zouden volgen, waarmee het draagvlak van het certificaat zal worden vergroot.

Martin Bos sprak de aanwezigen toe over de impact van het valongeval dat hij zelf heeft meegemaakt. Tijdens dakwerk­zaamheden is hij jaren geleden als gevolg van een ongelukkige beweging door een lichtkoepel gevallen en daarbij heeft hij een gedeeltelijke dwarslaesie opgelopen. Zijn loop­baan als uitvoerend dakdekker was hierdoor voorbij. Hij heeft zijn dakdekkersbedrijf voortgezet en stuurt nu vanaf kantoor het team aan. Zakelijk gezien is hij er kortom redelijk bovenop gekomen, maar hij vertelde dat het privé vaak moeilijk is om te leven met de gevolgen van het ongeluk, zeker nu de kinderen wat ouder worden. Op deze manier werd de noodzaak van het veilig werken op hoogte op een indringende manier onderstreept.

Totaalconcept

Tom Mulder, Soprasafe- en veiligheidsspecialist, ging vervolgens in op het nieuw geïntroduceerde veiligheidssysteem en het KOMO procescertificaat. Doel van het certificaat is het bieden van zekerheid voor de opdrachtgever. De gecertificeerde producten hebben immers aantoonbaar een kwaliteitscontrole gehad en Vlutters Tools & Safety en haar medewerkers worden periodiek geaudit op de kwaliteit die men levert. Door certificering van het dakinrichtingsplan tot en met de periodieke keuring van het systeem en de bevestiging aan de ondergrond voldoet het systeem gegarandeerd aan de eisen die op dit gebied gelden.

Soprasafe bestaat uit geheel corrosiebestendige materialen en een gepatenteerde schokabsorberende valdemper. Het wordt (aan minimaal vier bevestigingspunten per anker) permanent gemonteerd aan de ondergrond. Dit is mogelijk op de meest uiteenlopende dakconstructies (geprofileerde staalplaat, beton, hout, felsdaken, sandwichpanelen). De ankerpunten en lijnsystemen worden eenvoudig gemonteerd. Op felsdaken wordt gebruik gemaakt van een klem en hoeft de dakbedekking dus niet te worden doorboord. Vanzelfsprekend dient het systeem te voldoen aan de in EN795 (2012), type A2 en C beschreven eisen. Het RVS lijn­systeem is voorzien van een variabele kabelgeleider, waarmee een hoek tot 90º kan worden gemaakt. Het kan eveneens worden ingezet als gebiedsbegrenzer, waarmee dus wordt voorkomen dat men over de dakrand kan komen.

Het betreft volgens Mulder een totaalconcept. Het systeem wordt alleen geleverd met een volgens BRL 9935 uitgevoerde dakinrichting en het wordt enkel aangebracht door erkende monteurs. Vervolgens vindt door de leverancier een periodieke keuring, en aansluitend periodiek onderhoud, plaats, waardoor het systeem te allen tijde aantoonbaar voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld.