Zoeken

Roofs 2018-02-14 Wie wordt de nieuwe Dakenman of -vrouw van het Jaar?

Feestavond voor de dakenbranche 2018

Op 23 maart 2018 zal tijdens de feestavond voor de dakenbranche in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee de nieuwe Dakenman of –vrouw van het Jaar bekend worden gemaakt. De verkiezing beoogt de persoon in het zonnetje te zetten, die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het vak.

De verkiezing wordt dit jaar iets anders georganiseerd dan de voorgaande editie. Kon men vorig jaar via de website kandidaten aandragen en werd de winnaar bepaald via het aantal stemmen, dit jaar wordt de procedure van nomineren van de kandidaten verzorgd door de redactie­raden van de beide vakbladen voor de dakenbranche die Lindeman Uitgevers uitbrengt: Roofs en steilDAK. De personen die in de respectievelijke redactieraden zitting heb­ben, zijn immers een getrouwe en deskundige afspiegeling van de dakenmarkt. Ook de huidige Dakenman van het Jaar, Erik Steegman van NDA, heeft namen aangedragen. De beide redactieraden treden tevens op als jury.

Hieronder vindt u (in alfabetische volgorde) de namen van de genomineerde personen, met een korte motivatie.

Ferdy Bogaerts
(Bogaerts Leidekkers)

Ferdy Bogaerts is betrokken bij de Richtlijnen ERM en speelt door verspreiding van zijn kennis via opleiding en begeleiding, een belangrijke rol in het behoud van het vakmanschap op het gebied van leidekken.

Rob Bootsman
(BOKO Dakdekkers)

Als bestuurder heeft Rob Bootsman de afgelopen tijd een belangrijke rol gespeeld in het behoud van de ­werkgelegenheid in de dakenbranche.

Johanna Gruijthuijsen – de Wijs
(Lei Import)

Johanna Gruijthuijsen speelt als adviseur, NEN-commissielid en leverancier van leien een belangrijke rol in de realisatie van kwalitatieve leidaken.

Friso Klapwijk
(Dakdokters)

Friso Klapwijk is een enthousiast pleitbezorger van begroeide daken en heeft door deelname aan diverse initiatieven een belangrijke rol in de inburgering ervan in de maatschappij.

John Kouwenberg
(A&T Dakadvies)

Door zijn deelname aan een zeer groot aantal commissies, en zijn grote kennis van ­theorie en praktijk, is John Kouwenberg van grote waarde voor de ont­wikkeling van de hellende dakenbranche. Helaas is John op 27 januari 2017 getroffen door verschillende hersenbloedingen, ­waardoor hij (momenteel) niet in staat is zijn werkzaam­heden te continueren.

Bram Kranenburg
(Dakadvies Kranenburg)

Door zijn rijke ervaring geldt Bram Kranenburg als een ­‘bitumenprofessor’. Hij is bovendien expert op het gebied van bitumenrecycling, een onderwerp dat in de afgelopen jaren steeds meer aan belang heeft gewonnen.

Jeanine van Noordenne
(Dakmerk)

Als voorzitter van een kwaliteitsorganisatie is Jeanine van Noordenne een belangrijke factor in de realisatie van kwalitatieve platte daken.

Paul van Roosmalen
(gemeente Rotterdam)

Paul van Roosmalen is ont­wikkelaar en enthousiast ­propagandist van multifunctionele daken, in die hoedanigheid was hij afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming van het Rotterdams Dakenboek.

Paul Verkaik
(BDA Dak- en Gevelopleidingen)

Onder leiding van Paul Verkaik ontwikkelt het opleidingsinstituut voor duurzame dakinrichtingen zich steeds breder, waarmee een solide basis wordt gelegd voor toekomstige ontwikkelingen.

Koert van Zee
(KIWA BDA testing)

Als hoofd laboratorium speelt Koert van Zee achter de schermen een belangrijke rol in de kwaliteit van de ­dakenbranche op product- en systeemniveau. Ook met zijn rol binnen een aantal technische (norm)commissies heeft hij bijgedragen aan het kwaliteitsniveau van dakbedekking en de bijbehorende dakbedekkingssystemen.