Zoeken

Roofs 2018-02-66 Dampremmende folie op basis van aluminium

Productnieuws

Dikwijls wordt als dampremmende laag een PE-folie toegepast. Naar de mening van Jos van Bommel, technisch adviseur van CARLISLE® CM Europe, doen opdrachtgevers zichzelf met een PE-folie onder de isolatie ernstig tekort. In dit artikel licht hij de stelling toe.

Jos van Bommel,
Technisch adviseur CARLISLE® CM Europe

Opdrachtgevers en architecten zouden naar mijn mening niet klakkeloos moeten kiezen voor een PE-folie, maar moeten kiezen voor zekerheid. CCM Europe heeft de ALUTRIX® in het assortiment, een gelamineerde aluminiumfolie met een zelfklevende onderlaag. Dankzij de aluminiumfolie is dit product volledig dampdicht en daardoor geschikt voor alle typen gebouwen, waaronder zwembaden. Het product is gewapend en daardoor beloopbaar en mandragend op geprofileerde staalplaten. De verkleving op de onder­grond gebeurt met de hechtprimer FG35 en overlappen ­worden eenvoudig aan elkaar bevestigd dankzij de ­zelfklevende onderlaag.

Bestek

We zien dat partijen nog wel eens een ander product kiezen dan in de bestekken wordt voorgeschreven, onder het mom dat een ‘gelijkwaardig’ product is toegestaan. Maar een PE-folie is niet gelijkwaardig aan een product op basis van aluminium. Daarom doet men er verstandig aan om, wanneer dit product wordt voorgeschreven, daar ook aan vast te houden.

De ‘tolerantiefolie’ is een PE-folie die de minimale dikte van 200 mu of 0,2 mm vaak niet haalt. De dampremmende laag moet bovendien bij opstanden, dakranden, doorvoeren etc. tot 50 mm boven de dakisolatie door uitsteken, om de dakisolatie overal goed in te sluiten. De overlappen van de dampremmende laag, een folie, moeten over de volle lengte getaped zijn om goed dampdicht af te sluiten. Bij doorvoeren wordt meestal een (te groot) gat in de PE-folie gesneden en ontstaat vaak een ‘lek’ in de dampremming. Op deze plaatsen waar de dampremming ontbreekt, zoals bij ontluchtingen en doorvoeren, stroomt verhoudingsgewijs meer lucht weg, het zogenaamde fluitketeleffect. Dat resulteert plaatselijk in overmatige condensatie.

Condensatie

Een goede werking van de dampremmende laag verbetert de warmteweerstand van de dakconstructie. Nu wordt te veel uitsluitend gekeken naar de positieve uitkomst van een bouwfysische berekening. Door middel van die berekening wordt bepaald of er wel of geen sprake is van cumulatieve opbouw van condensatie, met andere woorden, of de dakconstructie als gevolg van inwendige condensatie jaar in jaar uit steeds vochtiger wordt en of kritische vochtge­halten van de samengestelde materialen worden overschreden. Praktisch drogen de meeste dakconstructies in de zomer meer uit dan dat ze als gevolg van inwendige condensatie in de winter vochtiger worden. Terecht dat daar op gecontroleerd wordt, alleen zou ook gekeken moeten worden naar de prestatie van de toegepaste dakisolatie onder verschillende vochtgehaltes.

Onze medewerker Richard Mol heeft berekend dat op ca. 10 april van elk jaar een bepaalde condensatiegraad is bereikt. Denk hierbij aan 10 – 50 gram condensatie, elk jaar opnieuw en onder elke m². Dit is meestal te zien en te voelen aan de bovenste 15 mm van de isolatielaag. Bij 5% volume­procenten vocht kan de warmteweerstand wel tot 50% ver­minderen, m.a.w.: een isolatielaag van bijvoorbeeld 140 mm presteert dan slechts als 90 mm. Bovendien zal jaarlijks terugkerende condensatie invloed hebben op de samenhang van de isolatie. Bij renovaties waar men een tweede toplaag toevoegt wordt de condensatie meestal nog hoger. Zolang de dakconstructie bestaat (bijvoorbeeld 50 jaar), blijft men met een niet goed functionerende damprem­mende laag dus 50 jaar last houden van niet optimaal ­presterende isolatie. Dit betekent 50 keer een te hoge energie­rekening voor de opdrachtgever.

ALUTRIX® is water- en luchtdicht. Bij juiste applicatie en afschot is het product tot 5 weken waterdicht. Dat zorgt ervoor dat de dakvloer waterdicht is en dat werkzaamheden binnen sneller kunnen aanvangen. Bij toepassing van dit product wordt de dakvloer ook luchtdicht. Een luchtdichte laag onder isolatie laat deze optimaal presteren. Er vindt hierdoor geen enkele condensatie plaats in de isolatie, tot het einde van de levensduur van het gebouw. Daardoor profiteert men elk jaar aantoonbaar van maximaal rendement op de isolatie.