Zoeken

Roofs 2018-03-18 Multifunctionele daken? Lever aantoonbare kwaliteit!

Aan tafel met… Jeanine van Noordenne

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

In juli 2016 begon Jeanine van Noordenne als directeur bij kwaliteitsorganisatie DAKMERK. Ze volgde daarmee David Kemena op. Van Noordenne is een nieuw gezicht in de dakenbranche, maar is zeker niet onbekend met de bouw. Als dochter van een aannemer had ze al vroeg affiniteit met de bouwwereld en ze heeft aan de wieg gestaan van de huidige brancheorganisatie Bouwend Nederland. Als spe­cialist arbeidsrecht ging ze namelijk na haar rechtenstudie in Utrecht aan de slag bij brancheorganisatie VIANED, een brancheorganisatie voor GWW-bedrijven. In 2004 ­fuseerde deze organisatie met verschillende andere ­brancheorganisaties voor de bouw: hieruit is het huidige Bouwend Nederland ontstaan. Van Noordenne begeleidde deze fusie op juridisch gebied en ging er daarna aan de slag als branchemanager. “Het lobbywerk vond ik heel inte­ressant en spannend,” herinnert ze zich. “Tweede Kamerleden kunnen niet alles weten van de onderwerpen waar ze mee bezig zijn en hebben dus voortdurend de aanvoer van informatie door experts nodig.”

Na haar periode bij Bouwend Nederland is ze enkele jaren actief geweest als algemeen secretaris/bureaudirecteur van de NVI, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen. “Deze branche is in die zin vergelijkbaar met de bouw, dat beide branches te maken hebben met een imagoprobleem. Beide branches hebben er werk van gemaakt om de kwaliteit die in de markt aanwezig is inzichtelijk te maken door middel van een kwaliteitskeurmerk. Ik heb meegeholpen het keurmerk voor incassobureaus op te zetten en daarom was de vacature van DAKMERK zo interessant voor mij. Mijn man zag hem in de Cobouw en zei: ‘Dat is jouw baan!’”

Kwaliteitskeurmerk

“Ik ken de bouw dan wel, van daken wist ik toen helemaal niets. Dat heb ik tijdens mijn sollicitatiegesprek natuurlijk aangegeven. ‘Dat geeft niet,’ was de reactie. ‘Wij hebben wel verstand van daken. Wat we nodig hebben is de kennis en know-how van het leiden van een kwaliteitsorganisatie.’ In de anderhalf jaar dat ik nu directeur ben, heb ik natuurlijk veel geleerd en inmiddels weet ik natuurlijk heel goed waar een kwalitatief dak aan moet voldoen. De organisatie van DAKMERK staat als een huis en daarin zijn we binnen de bouw uniek. Ik vind het een voorrecht om hier een bijdrage aan te mogen leveren.”

De organisatie van de kwaliteitsorganisatie is al wel eens eerder beschreven in Roofs, maar hierbij nog even een korte herhaling. DAKMERK is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. De participanten werken uitsluitend met KOMO-gecertificeerde producten. Deze worden volgens de BRL 4702 en de Vakrichtlijn Gesloten ­Dakbedekkingssystemen aangebracht. Elk project wordt voor aanvang getoetst door BDA en tijdens de uitvoering worden steekproefsgewijs ­controles uitgevoerd. Na oplevering wordt een 10-jarige DAKMERK-garantie op het project verleend, wat betekent dat binnen deze periode eventuele tekortkomingen aan de waterdichtheid van de dakbedekking zonder ­discussie door het betreffende dakdekkersbedrijf zullen worden opgelost. Deze garantie is ondergebracht in het ­DAKMERK Waarborgfonds. Als het betreffende dakdekkers­bedrijf wegens faillissement niet meer in staat is zijn garantieverplichtingen na te komen, zal een andere DAKMERK dakaannemer dit doen. Het Waarborgfonds staat hiervoor garant en draagt dus de kosten. Van Noordenne: “De kwaliteitseisen van DAKMERK worden bewaakt en begeleid door onze Technische Commissie (TC). Het Waarborgfonds wordt door de participanten zelf gefinancierd. Zij geven hiermee aan te geloven in de kwaliteit die zijzelf én de andere DAKMERK dakaannemers leveren. Daar staan zij voor.”

Multifunctionele daken

Van Noordenne wordt zichtbaar enthousiast als ze vertelt over de ontwikkeling die het bouwdeel dak momenteel doormaakt. “Je ziet nu dat het dak steeds meer wordt ontdekt als plek die de meest uiteenlopende oplossingen biedt voor de meest uiteenlopende vraagstukken. Een groendak kan water bufferen, de luchtkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit bevor­deren, etc. En dan zijn er ook nog de diverse soorten gebruiksdaken, maar ook bijvoorbeeld allerlei soorten water- en energiedaken. Ik vind dat een superontwikkeling! Het houdt alleen wel in dat het belang van een kwalitatief goede waterdichte laag alleen maar groter wordt. Want als er een lekkage ontstaat op een dak waar een peperdure opbouw bovenop zit, is dat niets minder dan een drama. Dan kan alles er weer af. Gelukkig merken wij dat de opdrachtgever zich hiervan steeds meer bewust wordt.”

DAKMERK biedt een speciale garantie voor ­multifunctionele daken, de Multi Garantie. Van Noordenne: “Die geven wij voor daken met een multifunctionele opbouw. Bij een onver­hoopte lekkage is het verwijderen en weer aanbrengen van de multifunctionele laag verzekerd. Voorwaarde is dat de dakdekker op het betreffende project leidend is. Hij is ­degene die verstand heeft van de waterdichte laag. Als hij zijn werk gedaan heeft, voert BDA een eindinspectie uit. Pas daarna mag de opbouw worden aangebracht. ­Natuurlijk is de bouw nog steeds een prijsmarkt, maar wij merken dat opdrachtgevers zich ook steeds meer bewust worden van het belang van de zekerheid van een water­dichte dakbedekking. Juist bij dit type daken, waar aanzienlijk wordt geïnvesteerd in de opbouw, is er een groter kwaliteitsbesef.”

Onder ‘kwaliteit’ wordt niet alleen een goede waterdichte laag verstaan, maar nadrukkelijk ook een veilige en ­ gezonde werkpraktijk. “Dat vind ik ontzettend belangrijk,” ­vertelt Van Noordenne. “Ik heb van dichtbij de impact van een bouwongeval meegemaakt, toen mijn broertje, 20 jaar oud, verongelukte op een project van mijn vader. Ik heb gezien hoe mijn ouders daarna veranderden. De effecten van een valongeval zijn echt heel afschuwelijk. Dat kan iedereen bedenken, maar kennelijk is dat niet altijd ook de aanleiding om voorzieningen te treffen. Juist ervaring en routine zijn in dit geval de valkuilen. Een dakdekkersbedrijf dat volgens het kwaliteitskeurmerk werkt, werkt vanzelfsprekend ook veilig.”

Trots

Recent is het een aantal keer voorgekomen dat dakdekkers­bedrijven ten onrechte het DAKMERK-logo voerden. “Dan komt mijn achtergrond als jurist goed van pas. Deze bedrijven ­worden direct aangeschreven en gesommeerd het gebruik van ons logo te staken. Terecht natuurlijk, want ze ondergraven daarmee de betrouwbaarheid van het keurmerk. Bij de ons bekende gevallen maken de betreffende bedrijven inderdaad geen gebruik meer van het logo. Ons advies aan opdrachtgevers blijft wel om altijd even via onze website te checken of het betreffende bedrijf inderdaad bij ons is aangesloten. Intern heb ik aangegeven dat deze kwestie ook is te zien als een compliment: kennelijk wil men bij ons horen en dat uitdragen. Maar lang niet elk dakdekkersbedrijf kan voldoen aan onze strenge criteria. Dat betekent dat onze participanten daadwerkelijk aantoonbare kwaliteit leveren en dat is iets om trots op te zijn.”