Zoeken

Roofs 2018-03-24 De toekomst staat sneller voor de deur dan je denkt

Special zonne-energie en zonnewarmte

BDA Dak- en Gevelopleidingen breidt het opleidingenprogramma Zonne-­energie uit met een cursus gericht op de opslag van zonne-energie in ­thuisbatterijen. De opleidingsinstelling speelt daarmee in op de actuele marktontwikkelingen. Een gesprek met directeur Paul Verkaik.

De markt voor zonne-energie en zonnewarmte groeit stormachtig. De ontwikkelingen gaan al net zo snel. Om hierop in te spelen, houdt opleidingsinstelling BDA Dak- en Gevelopleidingen voortdurend de vraag van de markt in de gaten. In reactie hierop is besloten een speciale workshop voor de opslag van zonne-energie op te zetten. Hiertoe heeft men op de locatie in Gorinchem diverse systemen voor de opslag van zonne-energie geïnstalleerd.

Ontwikkelingen

Woningcorporaties en overheden hebben zich geconformeerd aan de Europese doelstellingen omtrent duurzame energieopwekking, CO2-uitstoot en het reduceren van energieverspilling. Deze doelstellingen dienen in het jaar 2020 te zijn bereikt, maar vanwege de Kredietcrisis heeft de realisatie ervan jarenlang stilgelegen. Nu zie je dat er versneld maatregelen worden genomen. Ook in de utiliteitsbouw zie je dat stappen worden gezet: in 2023 moeten utiliteitsgebouwen minimaal voldoen aan Energielabel C en zo’n 53% van deze gebouwen voldoet hier nog niet aan. En tenslotte zien we een duidelijke toename van de grondgebonden toepassingen van zonne-energie. Hier ligt een nieuw verdienmodel voor agrariërs. Tel daarbij op dat het aantal nieuw gebouwde woningen per jaar snel groeit. De komende jaren moeten er zo’n 75.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd.

“Bij al deze ontwikkelingen wordt het gebrek aan deskundige installateurs steeds meer voelbaar,” aldus Verkaik. “De instroom blijft zoals bekend achter en dat heeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve oorzaken. Jonge mensen worden niet meer gestimuleerd om met hun handen te werken. Daarnaast hebben we niet alleen te maken met vergrijzing (de bevolking wordt ouder) maar ook met ontgroening (er zijn in de afgelopen decennia minder kinderen geboren, waardoor er dus minder jonge mensen op de arbeidsmarkt actief zijn en worden). Als gevolg hiervan verandert de werkmethodiek: er wordt meer prefab gemaakt. Een andere ontwikkeling die van belang is, is de grotere rol van verzekeraars. Daarmee groeit het belang van een kwalitatieve montage. De recente storm heeft het belang van een deskundige montage van zonnesystemen nog eens ten overvloede aangetoond. Als je dan ziet dat de toepassing van zonne-energie in alle segmenten groeit, ligt het voor de hand dat het belang van deskundige montage alleen maar zwaarder gaat wegen.”

Opslag van zonne-energie

“Na 2020 zal het salderingssysteem worden afgebouwd,” geeft Verkaik aan. “Dat betekent dat de zelf opgewekte zonne-energie dan voor een lagere vergoeding wordt teruggeleverd aan het net. Het wordt dan interessant om de zonne-energie die op het dak wordt opgewekt op te slaan in een thuisbatterij. Technisch is dit al mogelijk, de batterijen zijn beschikbaar en ze worden snel goedkoper en beter. De ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen laten zien dat het heel snel kan gaan. En vergelijk het eens met de ontwikkeling van elektrische auto’s. In een paar jaar tijd is het bereik van deze auto’s door betere accu’s aanzienlijk verbeterd.”

Verkaik verwacht dat er in de nabije toekomst op een heel andere manier met energie zal worden omgegaan: er zullen zogeheten ‘smart houses’ worden gerealiseerd. “ik rijd in een elektrische auto,” vertelt hij. “Als ik nu op kantoor aankom, gaat de auto in de oplader en staat hij, gevoed door de zonnepanelen op ons bedrijfspand, de hele dag te laden voor de relatief korte afstand die ik vanavond weer naar huis rijd. Ik heb dan eigenlijk energie over. Binnen afzienbare tijd kan ik deze energie via de stekker uit mijn auto halen om ‘s avonds te gebruiken voor mijn huishoudelijk gebruik en om mijn thuisbatterij te voeden.”

“Met de opkomst van het internet of things zullen binnenkort zeer veel elektrische apparaten via wifi met elkaar in contact staan. De wasmachines van Miele bijvoorbeeld anticiperen daar nu al op, die hebben al een wifi-aansluiting. Daarmee worden de zonnepanelen, laadpunten en batterijen aan elkaar gekoppeld – en aan de diverse elektrische apparaten. Zo kunnen alle apparaten gebruik maken van de opgewekte zonne-energie. De opslag van deze energie in batterijen is hier een essentieel onderdeel in, want de energie is vanzelfsprekend niet altijd nodig op het moment dat het wordt opgewekt, maar op een later moment. Wij zien het als onze taak om op de ontwikkelingen vooruit te lopen. Wij beginnen daarom per 31 mei met een workshop Ontwerp en installatie van energieopslagsystemen voor ondernemers en adviseurs.”

“Ik ben ervan overtuigd dat visie zorgt voor een gevulde orderportefeuille,” besluit Verkaik. “Wie inspeelt op de laatste ontwikkelingen, investeert in de toekomst. De toekomst staat sneller voor de deur dan je denkt. Het is zaak voorbereid te zijn op de ontwikkelingen, wij willen hier met deze cursus een bijdrage aan leveren.”