Zoeken

Roofs 2018-03-61 Een speciale veiligheidsdag in de bouw

Veilig en gezond werken

Vitale, fitte, gezonde en gemoti­veerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het ­Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is een speciale veiligheidsdag in de bouw.

Afgelopen jaar hebben de brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) een landelijke veiligheidsdag in het leven geroepen: Bewust Veilig. Directe aanleiding hiervoor was het stijgend aantal ongevallen in de bouwsector. De bedoeling is dat het evenement komende jaren verder groeit. De dag zal elk jaar op de derde vrijdag van maart ­worden gehouden. De Inspectie SZW heeft zich inmiddels ook ­aangesloten bij Bewust Veilig. Inspecteurs zullen het land intrekken om bouwers te wijzen op gevaarlijke situaties.

Mede naar aanleiding van deze veiligheidsdag zijn medio vorig jaar enkele lezers, waaronder ikzelf, benaderd door een vakblad in de installatiebranche om antwoord te geven op een stelling. De stelling was: ‘Een speciale dag waarop aandacht is voor veilig werken in de bouw is overbodig’.

Ik heb op deze stelling het volgende antwoord gegeven: “Onzin. Aandacht voor veilig werken is dagelijks nodig, maar het is goed dat we daar een keer per jaar extra aandacht voor vragen. Zeker omdat er een groot verschil is tussen de ene en de andere aannemer waarvoor je werkt, is het goed om zelf elke dag de veiligheid van je mede­werkers centraal te zetten.”

De andere lezers hadden ook goede punten in hun antwoord op de stelling en wel de volgende: “Routine of ­onderschatting kan gemakkelijk leiden tot ongelukken”, “Veiligheid moet inslijten in iemands gedrag” en “Het besef van veilig werken zakt vaak weg”. Ook deze lezers geven aan dat speciale aandacht voor veilig werken nuttig is.

Nu is het zo dat speciale aandacht niet hoeft te worden beperkt tot één dag per jaar. Wij zijn bijvoorbeeld medio 2018 gestart met een scholingsprogramma hoogwerkers. Alle operationele medewerkers hebben in één dag het ­certificaat hoogwerker behaald, waardoor ze de komende vijf jaar kunnen werken met een hoogwerker. Op deze dag hebben we zo twee werelden gedeeld: een officieel certificaat en aandacht voor veiligheid. Dit was voor velen één van de vele dagen dit jaar waarbij veiligheid bovenaan stond. Aandacht voor veiligheid kan niet genoeg zijn!