Zoeken

Roofs 2018-04-42 Veilig werken met de bitumenketel

Special Gereedschappen

De bitumenketel is een traditionele methode om te dakdekken, die echter nog steeds wordt toegepast. In dit artikel worden de aandachtspunten op een rijtje gezet om veilig met de bitumenketel te werken.

De bitumenketel is een zekere manier van waterdichting, vandaar dat de methode, ondanks de vele innovaties, nog steeds wordt toegepast. Helaas gaat het werken met de bitumenketel niet altijd goed. Dit heeft dikwijls materiële schade door brand tot gevolg, maar soms ook persoonlijk letsel als gevolg van verbranding. Een ander risico is het vrijkomen van toxische stoffen. Om veilig te werken met de bitumenketel, moet een aantal veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Ongelukken worden doorgaans veroorzaakt door onwetendheid, onkunde of door onwil om zich aan de voorschriften te houden.

Veilige opstelling

Een veilige opstelling van de bitumenketel is van essentieel belang om op een goede manier met de ketel te kunnen werken. Dit houdt in: de bitumenketel wordt altijd op een ­onbrandbare ondergrond geplaatst, en op balken of dakspanten. De bitumenketel wordt bij voorkeur op het midden van het dak geplaatst, of in ieder geval minimaal 3 meter van de dakrand. Bij opgaand werk dient een afstand van minimaal 5 meter te worden aangehouden.

Daar komt bij dat de bitumenketel nooit onbeheerd achter mag worden gelaten en bij het verlaten van het dak moet de ketel altijd met een slot worden afgesloten. Overigens is het ook belangrijk dat de bitumenketel goed schoon wordt gehouden, van binnen én van buiten. Dit vermindert de kans op calamiteiten als gevolg van verbranding aanzienlijk.

Aanvullend kan men diverse maatregelen nemen die de kans op een ongeluk verder verkleinen, zoals het gebruik van een bitumenketel die is voorzien van een thermostaat of temperatuurbegrenzer. De ideale temperatuur van bitumen 110/130 is ca. 210° C. De ontbrandingstemperatuur is echter ca. 300° C. Vandaar dat de temperatuursbegrenzer zo belangrijk is. Bij het hakken van de bitumen dienen kleine stukken te worden gemaakt, die men rustig in de reeds ­gesmolten bitumen laat zakken. Dit voorkomt spatten.

Ook is de toepassing van een lekbak van voldoende inhoud vanzelfsprekend aan te raden. Verder is het belangrijk dat eventuele gasflessen niet in de buurt van de bitumenketel komen: houd ze op minimaal 3 meter afstand.

Gebruik PBM’s

Ook als de bitumenketel goed is opgesteld, blijft het van ­belang om voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval er iets gebeurt. Dus: houd brandblussers in de buurt. Volgens de Vakrichtlijn dienen dit minimaal twee ABC-­brandblussers van minimaal 12 kg te zijn, of een emmer ­blus­poeder BC. Ook dienen branddekens in de buurt te worden gehouden.

En draag de juiste PBM’s, zoals geschikte werkkleding/­handschoenen e.d., houd brandgel en een emmer schoon water bij de hand, zodat er direct eerste hulp kan worden geboden in geval iemand zich brandt. Een mobiele telefoon is ook handig om bij de hand te houden, zodat snel hulp kan worden geroepen als dat nodig is.

Bij het werken met een bitumenketel moet vervolgens een aantal regels in acht worden genomen. Werk altijd van de wind af en beperk blootstelling aan bitumenrook en -damp. Ga dus altijd uit de wind staan. De hoeveelheid rook en damp is sterk afhankelijk van de temperatuur. Stook daarom de ketel nooit warmer dan nodig is.

Hoe te handelen bij een calamiteit?

Mocht er ondanks al deze voorzorgsmaatregelen een ­calamiteit ontstaan, is het belangrijk om in gedachten te houden dat een ketelbrand niet met water geblust kan worden. Gebruik hiervoor de brandblussers en brand­dekens. Ook kan een ketelbrand geblust worden met zand. ­Gasflessen moeten worden gesloten, de brander moet worden dichtgemaakt en ont­koppeld. De bitumenketel moet, zodra dat kan, worden ­afgesloten met behulp van de deksels en de klep. Daarna moet de bitumenketel afkoelen.

Bij het werken met de bitumenketel is het raadzaam om ­minstens één BHV’er op het dak aanwezig te hebben. ­Sommige opdrachtgevers eisen de aanwezigheid van een speciale brandwacht op het werk.