Zoeken

Roofs 2018-04-52 De juiste verbindingen voor het dak

Special gereedschappen

Gebr. Bodegraven (GB) uit Nieuwkoop is specialist in het produceren van metalen en kunststof verbindingen voor de bouw. Voor het dak is er een compleet assortiment beschikbaar. Simon Bodegraven vertelt hoe de kwalitatieve verbinding wordt geborgd.

Bij een dakverbinding kunnen we bijvoorbeeld denken aan F-ankers, deze verbinden het dak aan de vloer door ­middel van een muurplaat. Ook levert GB opwaaiankers (voor de verbinding tussen de balklaag en het dak), ­pannenhaken (voor de verbinding tussen de dakpan en het dak), balkdragers, nok-gordingverbindingen en gordinglassen. Tevens biedt het bedrijf een randbeveiligingssysteem. Overigens gaat het assortiment veel verder dan alleen het dak. Het assortiment omvat o.a. ook spouwankers, isolatiebevestigingen, houtverbindingen, kozijnverbindingen en tuinbeslag.

Ervaring

GB is opgericht in 1881 en heeft ruim 70 jaar ervaring in de productie van dit type verbindingen. “Het zijn dan ook tra­ditionele producten,” vertelt Simon Bodegraven. “Je kunt ons assortiment moeilijk ‘innovatief’ noemen, maar vanzelf­sprekend staan wij voortdurend nauw in contact met de verwerkers om waar mogelijk de producten op vraag van de klant te kunnen verbeteren. Ons volledige assortiment wordt in Nederland geproduceerd zodat we de kwaliteit van onze producten kunnen bewaken.”

Soms leidt dit inderdaad tot de verbetering van een product. Een aantal jaar geleden is een aanpassing doorgevoerd in de gordinglassen. De gordinglas is ontwikkeld om gordingen in de lengterichting te koppelen en wordt toegepast in ­situaties waarin de overbrugging die de gording moet maken langer is dan de gording zelf. Voorkomen moet worden, dat het punt waar de gording verlengd wordt, het zwakke punt in de balk wordt. Dit gebeurt door een diagonale verbinding (vervanger van de traditionele liplas, gepositioneerd op het statisch nulpunt). De verbetering bestaat o.a. uit een andere geometrie waardoor er een uitgekiend gatenpatroon ontstaat om de gripankers te plaatsen.

Bodegraven vertelt dat het assortiment voldoet aan alle kwaliteitseisen die voor dit type verbindingen gelden. “Voor zover er geharmoniseerde normen voor de producten beschikbaar zijn, voldoet ons assortiment hieraan. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in CE-markeringen of DoP-verklaringen.

Samenwerking

Voor een zekere montage zoekt het bedrijf dan weer de verbinding met strategische partners. “Wij leveren onze producten via de ijzerwarenvakhandel en de bouwmaterialenhandel,” vertelt Bodegraven. “Doorgaans worden de producten toegepast door (middelgrote) aannemersbedrijven, die in veel gevallen weer werken met onderaannemers. Verwacht mag worden, dat de kennis en know how over de montage van onze producten in de markt aanwezig is, deze producten en varianten daarvan worden al jaren in de bouw gebruikt. Tevens onderhouden wij nauwe contacten met de leveranciers van bevestigingssystemen waarmee onze producten worden gemonteerd. Denk daarbij aan partijen als fischer Benelux, SPIT Paslode en Hilti: leveranciers van professioneel gereedschap die hun klanten actief begeleiden in het juiste gebruik van de gereedschappen en daarmee de juiste montage van de producten.”

Onlangs heeft men in samenwerking met fischer Benelux en tremco illbruck onder de naam ‘De Kracht Van De Combinatie’ een website opgezet (www.dkvdc.nl) om de vertaalslag te maken van theoretische bestekken naar praktijkoplossingen. De combinatie van bevestiging en afdichting levert veelal vergelijkbare vragen op en leidt tot soortgelijke verwerkingsadviezen. Doordat de drie partijen altijd op dezelfde tijd en op dezelfde plaats in het bouwproces met elkaar te maken hebben, worden de krachten gebundeld.

“Kortom: wij zorgen ervoor dat de verschillende onderdelen van een gebouw met elkaar worden verbonden,” besluit Bodegraven. “Daarvoor voeren we een uitgebreid en kwalitatief assortiment en zorgen we ervoor dat we beschikken over de kennis en know how die hiervoor nodig is. Door op een goede manier de samenwerking aan te gaan met andere partijen in de markt wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de verbindingen optimaal is.”