Zoeken

Roofs 2018-04-56 De energietransitie is in volle gang

Aan tafel met… Rolf Heynen

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Het onderzoeksbureau Good! is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse vakbeurs voor de ­solarbranche Solar Solutions. Daarnaast publiceert men jaarlijks vier trend­rapporten, waaronder het Solar Trendrapport en het ­Warmtepomp Trendrapport. Uit het Solar Trendrapport, dat eerder dit jaar werd gepresenteerd, blijkt dat de solar­branche explosief aan het groeien is. Rolf Heynen is het gezicht van de organisatie. Hij heeft het bedrijf opgericht met zijn partners Peter Groot en Henriette Vrisekoop, beiden spe­cialisten in pr en het organiseren van evenementen.

Zonne-energie neemt vlucht

“Na mijn studie politieke wetenschappen en een reis door het Midden-Oosten stond ik voor de keuze of ik correspondent in het Midden-Oosten wilde worden, of me bezig zou gaan houden met het energievraagstuk. De urgentie van het grondstoffenvraagstuk, en de geopolitieke consequenties daarvan, is me namelijk in het Midden-Oosten goed duidelijk geworden. Ik heb voor het laatste gekozen en ben aan de slag gegaan bij de Noordhollandse Energie Coörporatie. Ik geloofde toen al heel erg in de energietransitie. Maar in die tijd, een jaar of tien geleden, was dat nog geen gemeengoed. Zonne-energie was iets van de idealistische gekkies en weinigen zagen er economische kansen in.”

“Mijn partners, Peter Groot en Henriette Vrisekoop, hebben in het verleden diverse beurzen opgezet in de woonsector. Ze waren hier succesvol in omdat ze denken vanuit het belang van de eindklant en in Nederland een nieuw beursconcept hebben geïntroduceerd: de meubels werden niet zomaar op een stand geplaatst, maar er werd een volledige kamer ingericht. Zo hebben ze bijvoorbeeld de Woonbeurs Amsterdam opgericht en de Libelle Zomerweek. Toen ze op zoek waren naar een nieuwe uitdaging, namelijk duurzaamheid, zijn we met elkaar in contact gekomen. Het bleek al snel dat we dezelfde visie delen. Dit heeft geleid tot de oprichting van Good!. Toen we na een bezoek aan een beurs voor zonne-energie de vraag kregen waarom een dergelijke beurs nog niet in Nederland bestaat, was de beslissing snel genomen. Zes jaar geleden organiseerden we de eerste editie van de Solar Solutions en sindsdien is de beurs alleen maar gegroeid.”

Uitsterven

“Baat het niet, dan gaat het niet. De toepassing van ­duurzame energie heeft een vlucht genomen omdat de commerciële markt het onderwerp heeft overgenomen. De Nederlandse markt lag op dit gebied jaren op zijn gat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgische, maar momenteel profiteren we van de wet van de remmende voorsprong. De techniek en het prijsniveau zijn nu zo ver dat er een goed businessmodel mee te maken valt. Momenteel wordt 2,2% van de totale stroomvoorziening in Nederland al opgewekt door zonne-energie en is Nederland het achtste land ter wereld op het gebied van toepassing van zonne-energie. Naar verwachting zal dit percentage in 2023, dus over vijf jaar, zijn gestegen tot 18%. Wereldwijd is er in 2017 100 GW bijgeplaatst. De toepassing van warmtepompen neemt eveneens een vlucht, alsook de opslag van zonne-energie en het elektrisch vervoer. Dit heeft allemaal grote consequenties voor o.a. de uitstoot van CO2. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar: een eventuele toekomstige recessie zou natuurlijk wel een remmende werking hebben, maar er is geen weg terug.”

“Deze ontwikkeling is noodzakelijk. Ik heb recent het boek Het zesde uitsterven van Elizabeth Kolbert gelezen. Daarin wordt indringend beschreven dat we op dit moment in een nieuwe massa-uitsterfte zitten en rond het jaar 2100, dus over pakweg tachtig jaar, een groot deel van alle dier- en plantsoorten is uitgestorven. Dat is nu al aan de gang: vóór 2100 zullen heel veel diersoorten verdwijnen. Dat gaan wij nog meemaken en dat geldt in nog veel sterkere mate voor onze kinderen. Het zesde uitsterven houdt in dat de aarde al vijf perioden van massa-uitsterfte heeft gekend, het meest recent die van de dinosauriërs. Het huidige tempo van uitsterven van diersoorten duidt op de zesde.”

“Dat is nu al aan de gang. Er zijn geluiden dat we al te laat zijn: de gevolgen van de klimaatverandering zijn al merkbaar. Ik heb in Jordanië een excursie gemaakt naar een koraalrif en in de boot met glazen bodem voeren we kilometers lang over dood koraal. Dat is heel indrukwekkend, of beter gezegd: deprimerend. Daar staat tegenover dat het bewustzijn steeds verder groeit. Als je dit soort gesprekken voert, moet je eerst even door de grapjes prikken. Als je daar eenmaal voorbij bent, kom je vaak op mooie gesprekken. Het algemeen bewustzijn is er al wel, maar men mist het handelingsperspectief. Wat kun je als individu doen? Mijn antwoord is dat het individuele handelen juist enorm veel uitmaakt. Je kunt beginnen met een dag in de week geen vlees eten en je huis beter isoleren. Dat alleen al scheelt enorm. Het grappige is dat mijn idealistische vrienden, waar ik vroeger zelf lacherig over deed, me nu uitlachen vanwege deze houding en me gekscherend ‘hippie’ noemen.”

Nieuw evenwicht

“We zullen moeten komen tot een nieuw evenwicht. Er is geen alternatief. Ons economisch systeem is te ver door­geslagen in de kapitalistische gedachte. Naast welvaart moet er weer meer aandacht komen voor het welzijn van mensen. Je ziet bij verkiezingen dat steeds extremer gestemd gaat worden omdat men zich door de politiek in de steek gelaten voelt. Wij merken wel dat het onderwerp zonne-­energie steeds meer weerklank krijgt in de politiek. Als we een jaar of vijf geleden spraken met Kamerleden, werden we vooral lief gevonden. We kregen nog net geen aai over de bol en een lolly in de mond. Dat is nu wel anders. Tijdens bijeenkomsten vertel ik wel eens het verhaal hoe ik Ed Nijpels rondleidde over de Solar Solutions en zijn mond letterlijk openviel van verbazing over wat er allemaal is in deze branche.“

“En we staan nog maar aan het begin van de ontwikkelingen. Het gaat sneller dan we denken en ik vind het heel mooi om daar met onze trendrapporten bovenop te zitten. Het blijft belangrijk om niet vanuit de techniek te redeneren, maar vanuit het perspectief van de eindklant. Daar gaat het nog wel eens mis. En het blijft ook nodig om de politiek attent te maken op wat er allemaal in de solarbranche gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat het eind van de groei van de solarbranche nog lang niet in zicht is.”