Zoeken

Roofs 2018-05-28 Eerlijk duurt het langst

Wédéflex viert 40-jarig jubileum

Op 1 mei 2018 was het precies 40 jaar geleden dat Wédéflex Duurzame Daksystemen werd opgericht. Het bedrijf staat het hele jaar stil bij dit Robijnen jubileum. Roofs interviewde Algemeen Directeur en eigenaar Roland Sleutjes over deze mijlpaal.

Na vier decennia zijn de producten die door de Wédéflex Dealers werden aangebracht, nog steeds op de daken terug te vinden. “De constante, hoge kwaliteit is dan ook formeel ‘Established’ verklaard op basis van de BRL 1511. De Wédéflex D4 van 1978 is de Wédéflex D4 van 2018,” zegt Sleutjes. “Bewezen levensduur is voor Wédéflex dan ook geen loze kreet, maar staat samen met gecertificeerde verwerking en verzekerde garantie borg voor een duurzaam dak. “Eigenlijk vind ik niet dat wij de aangewezen partij zijn om de kwaliteit van ons assortiment onder de aandacht te brengen. Laat anderen dat maar doen, bijvoorbeeld een tevreden opdrachtgever, die keer op keer voor ons kiest. Of jongens op het dak die graag met onze producten werken. En uiteraard bestaat er voor alles wat wij beweren een door onafhankelijke, externe partijen opgesteld bewijs.”

Lange termijn

Zoals bekend bevindt het assortiment zich kwalitatief, maar ook prijstechnisch, in het topsegment van de markt. “Wij zijn niet van de korte, maar van de lange termijn,” zegt Sleutjes hierover. “Het begrip ‘duurzaamheid’ is inmiddels een containerbegrip geworden, maar wij verstaan er het volgende onder. Ons materiaal één keer, op een goede manier, aanbrengen en onderhouden zodat het lang mee gaat en overlaagd kan worden. Om vervolgens na die lange levensduur volledig te kunnen worden gerecycled. We participeren in de Stichting BRN. Wij leveren zoals bekend op projecten die door onze erkende verwerkers ­(Wédéflex Established Dealers) zijn aangebracht een unieke verzekerde garantie, die natuurlijk nog kan worden verlengd.”

“Wij geloven heilig in bitumen als dakbedekkingsmateriaal. Het is het enige dakbedekkingsmateriaal waar je de hierboven beschreven duurzaamheid mee kan bereiken.
En we geloven in een goede verwerking: ook de relatie met onze Wédéflex Established Dealers gaat uit van de lange termijn. Je wordt niet zomaar erkend verwerker van onze materialen. We stellen hoge eisen aan onze dealers, zowel technisch als organisatorisch. Daar staat tegenover dat wij onze erkende verwerkers niet zomaar zullen laten vallen. Het is echt een langdurige relatie, die net als elke langdurige relatie vast wel eens zijn ups en downs zal hebben, maar het doel blijft altijd dat we gezamenlijk een kwalitatief dak willen realiseren. Wij zullen alles doen om onze dealers daarin te ondersteunen.”

Deze ondersteuning behelst een projectbegeleiding van de voorbereiding tot en met de oplevering. Sleutjes: “Het is voor een goede uitvoering belangrijk om de bouwkundige situatie én de rest van het daksysteem vooraf goed in ­ogenschouw te nemen. Een verkeerde keuze kan het product teniet doen. Daarom moet onze dakbedekking in ieder geval worden toegepast in combinatie met andere ­gecertificeerde materialen. Onze adviseurs komen de projecten controleren om de kwaliteit te kunnen blijven borgen. Al onze erkende dealers zijn KOMO-proces gecertificeerd conform BRL 4702.”

“De behoefte aan een duurzaam product op het dak zal alleen maar groter worden,” aldus Sleutjes. “We voeren tegenwoordig energiegenererende woningen uit met daken die we vroeger alleen op zwembaden aanbrachten. De opdrachtgever krijgt daardoor enkel meer behoefte aan zekerheid. Wij hebben ons erop toegelegd de opdrachtgever te voorzien van een eerlijk advies, ook als dat betekent dat we voorlopig geen dakbedekking zullen verkopen op het betreffende project. Eerlijk duurt het langst: we willen ook met de opdrachtgever langer zaken doen dan alleen vandaag.”

Toekomstbestendig

Grondlegger van het bedrijf is Leo Benedict, hij richtte het bedrijf in 1978 op. “Zijn marktbenadering omtrent een dealerorganisatie en het verstrekken van een unieke Verzekerde Garantie hanteren wij vandaag de dag nog steeds. Met respect voor deze historie hebben wij de afgelopen 20 jaren met fris elan nieuwe ideeën en diensten aan onze huidige bedrijf toegevoegd,” vertelt Sleutjes. “Tezamen met mijn compagnon, Technisch Directeur Coen van der Kooij, die over een enorme dosis technische dakenkennis beschikt, hebben we diverse professionaliseringsslagen gemaakt, waarmee we het bedrijf meer toekomstbestendig hebben gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de digitalisering van het bedrijf en Wédéscan.”

Gedurende dit hele kalenderjaar zal Wédéflex stilstaan bij haar jubileum. Men is er trots op dat het bedrijf al 40 jaar lang het waterdicht bewijs levert van duurzaamheid en ­kwaliteit van de producten. Eén en ander is vertaald en gevisualiseerd in de huidige marketingcampagne ‘Wédéflex. The Proof is in the Experience’. Met speciale activiteiten laten zij zowel hun Wédéflex dealers als opdrachtgevers dit jaar meefeesten.

Tijdens een bijeenkomst met alle dealers in Amsterdam kreeg het bedrijf een groot schilderij aangeboden van haar dealers in samenwerking met de bekende kunstenares Ans Markus, waar alle kernbegrippen van de bedrijfsfilosofie in zijn verwerkt. “Dat vind ik waardevol,” besluit Sleutjes. “Ik vind het zoals gezegd niet interessant om zelf te zeggen hoe goed we zijn. Belangrijk is dat andere mensen onze kwaliteiten ervaren en daarmee waarderen. Het 5-luik schilderij hebben wij uiteraard een mooie, prominente plek in ons kantoorpand gegeven.”