Zoeken

Roofs 2018-06-53 VELUX Groep lanceert bewustzijnscampagne gezonde gebouwen

Special daglicht

Daglichtvoorzieningen zijn niet alleen nuttig voor daglichttoetreding in het gebouw, maar ook meer algemeen voor het binnenklimaat. De VELUX Groep lanceert naar aanleiding van onderzoeksresultaten een bewustzijns­campagne voor gezonde gebouwen.

Het grootste deel van de Nederlanders is zich niet bewust dat binnenlucht tot wel vijf keer meer vervuild kan zijn dan buitenlucht. Dat is de belangrijkste conclusie uit een inter­nationaal onderzoek onder 16.000 bewoners, waaronder meer dan 1.000 Nederlanders, van onderzoeksbureau YouGov in opdracht van de VELUX Groep. Veel Nederlanders ­onderschatten de impact van het binnenleven op hun gezondheid. Des te zorgwekkender is het dat Nederlanders gemiddeld 90% van hun tijd binnen doorbrengen: ruim 21 uur per dag.

Het onderzoek spitst zich toe op de ‘Indoor Generation’, een typering van de huidige generatie die ten opzichte van voorgaande generaties veel meer tijd binnen spendeert. De VELUX Groep lanceert een internationale campagne om meer bewustzijn te creëren over het belang van gezonde gebouwen. Met de campagne spoort de leverancier van daglichtproducten architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers aan om gezondheid en comfort vanaf het eerste moment in ontwerpen van gebouwen te verwerken.

Goed voor milieu, maar niet altijd voor gezondheid

Om te voldoen aan de energieprestatie-eisen die vanaf 2020 voor de nieuwbouw gelden, worden bestaande en nieuwe gebouwen steeds intensiever geïsoleerd en luchtdicht ­gemaakt. Wanneer hierbij niet voldoende geventileerd en gelucht wordt, resulteert dat in vochtige, schimmelige ruimtes. En dat kan een negatief effect hebben op de ­gezondheid van de bewoners. “Gebouwen uit alle macht isoleren ­bespaart weliswaar energie, maar schaadt ook de kwaliteit van de binnenlucht,” zegt Marcel Vreeken, manager public affairs bij VELUX Nederland. Een blinde focus op isolatie­normen in de bouwsector is dan ook ongewenst. “Ventilatie hoort een integraal onderdeel te zijn van elk renovatie- of bouwproject,” aldus Vreeken.

Meer dan driekwart (77%) van de Nederlanders weet niet dat binnenlucht veel meer vervuild kan zijn dan ­buitenlucht. “Bij ongezonde lucht denken mensen vaak aan vervuilende fabrieken of drukke snelwegen,” zegt Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment bij de Technische Universiteit Delft. “Wat de meeste mensen niet beseffen, is dat ook bepaalde vervuilende, ziekmakende stoffen in alledaagse huishoudelijke voorwerpen de luchtkwaliteit binnenshuis kunnen verslechteren. Ook veel alledaagse activiteiten – koken, schoonmaken, douchen, de was drogen, kaarsen branden en zelfs printen – beïnvloeden de lucht­kwaliteit in huis.

Opgroeien in ongezonde gebouwen

“Ongemerkt zijn we de laatste decennia veel meer binnen gaan leven,” vertelt Vreeken. “Passende maatregelen zijn hard nodig. Maar daarvoor moeten we ons eerst ­bewuster zijn van het feit dat de luchtkwaliteit in gebouwen een belangrijke oorzaak is van gezondheidsklachten, zoals droge branderige ogen, niezen en hoofdpijn.” Alleen maatregelen voor een betere binnenlucht acht Vreeken sowieso niet voldoende. “Alleen door meer tijd buiten door te brengen én onze gebouwen gezonder te maken, kunnen we de trend van ongezond binnenleven doorbreken.”