Zoeken

Roofs 2018-06-68 Durf meer op het dak

Stichting Roof Update

Sinds januari 2018 is Sander Scheper voorzitter van de Stichting Roof Update. In dit artikel stelt de stichting hem voor en wordt zijn visie op het dak voor het voetlicht gebracht.

Ronald Bochove, Stichting Roof Update

De stichting is een kennisplatform van deskundigen dat door actieve kennisdeling, objectieve, hoogwaardige en duurzame oplossingen biedt voor daken en gevels in Nederland. Sander Scheper is projectadviseur bij Sempergreen en kwam vorig jaar ter vervanging van zijn collega Joris Balvers als deskundige bij de Stichting Roof Update. Hij wil vooral de organisatie als advies, kennis en innovatieplatform inzetten om meer mogelijk te maken op het dak. “Met onze huidige kennis en ervaring kunnen we veel meer met de gebouwschil dan we nu laten zien.”

Om de twee jaar kiezen de leden een nieuw bestuur. Eind vorig jaar droeg voorzitter Marc Rotmans de voorzitters­functie over aan Scheper. “Ik ben relatief nieuw bij de stichting en heb me de afgelopen maanden flink ingelezen en me geïnformeerd bij de leden,” zegt hij. “In 2016 heeft de stichting een paar strategische sessies gehouden en hebben we lijnen uitgezet waarop we ons willen focussen. Nadruk lag hierbij op het delen van kennis tussen leden onderling, ten behoeve van innovaties en het inzetten van de stichting als kennisplatform voor advies over brede mogelijkheden op daken. Daarop zal ik voortbouwen. Maar de leden verwachten natuurlijk dat ik met mijn kennis en ervaring ook een eigen inbreng toevoeg. En die zie ik in het bij elkaar brengen van kennis op het gebied van durf op het dak en tegen de gevels. Verbinden van innovaties en partijen.”

“Heb je onze kassen gezien waarin we planten verticaal ­opkweken ten behoeve van de groene gevels? Hier komt veel kennis en ervaring in samen. Binnen de stichting kunnen deze gegevens en alle andere onderzoeken weer van nut zijn voor de dak- en geveloplossingen die we samen met de leden kunnen realiseren. Zo hebben we ­toegang tot de laboratoria van BvB substrates, Joosten kunststoffen of die van Polygum en nemen we deel aan de Green Deal Groene Daken. Daarmee hebben we met de stichting enorm veel kennis beschikbaar om dingen aan elkaar te knopen.”

Solide basis voor innovaties

Het weekend voor ons gesprek barstte de lucht open boven Oost-Nederland en stonden de straten blank. Wat er normaal in een maand viel, kwam in één regenbui naar beneden. Scheper: “Er zijn veel groendak-oplossingen die daarop zijn ontworpen: een conventioneel extensief groendak neemt al zo’n 50% van het regenwater op en een waterretentie dak zal al het water opslaan en later afvoeren.”

“Onze huidige kennis en mogelijkheden leggen een solide basis voor meer durf op het dak. Groen, beleving, energie. We kunnen al veel meer. In onze adviezen zullen we daarom gemeenten, projectontwikkelaars en andere opdrachtgevers wijzen op de haalbaarheid van meerwaarde van de ruimte op het dak. Dat heeft niet alleen financiële voordelen, maar ook, en vooral wat mij betreft, een maatschappelijk belang. Ik denk dat het leveren van een maatschappelijke bijdrage een sterke motivatie is om net iets meer durf te tonen op het dak. Van extensieve groendaken met sedum tot intensieve daktuinen met heesters, bomen en wandelpaden, in combinatie met energieopwekking.”

“Steeds meer vinden we met de stichting ruimte voor anders denken en ontwikkelingen waarmee we architecten met wilde plannen ondersteunen of conservatieve opdrachtgevers helpen een stap verder te zetten. Het gebruik van regenwater voor de beplanting tegen, op en in het gebouw bijvoorbeeld. Het verhogen van de waarde van een gebouw in de renovatiemarkt door toevoeging van extra functionali­teit en uitstraling aan de gebouwschil. We kunnen onze kennis inzetten om van gebouwen in de renovatiemarkt weer aantrekkelijk vastgoed te maken.”

Alle groendak-oplossingen van Sempergreen en de ­ Stichting Roof Update voor BIM ontwerpen zijn gratis te beschikbaar en gratis te downloaden. Evenals uitgebreide ­informatie over vier daksystemen die de stichting al ­ontwikkelde. Scheper is voor meer durf, maar wel onder voorbehoud: “Het is funest voor de gevel- en dakenmarkt als er ondoordachte oplossingen worden toegepast!”

Kracht van klein

“Het werk van de stichting krijgt weer een enorme boost de komende jaren. Nu de steden met steeds dringender ­vragen kampen (over regenwaterbuffering, luchtkwaliteit, ruimtegebruik en kwaliteit van leven in de stad), moeten wij als stichting de oplossing onderbouwen die naast functio­neel en financieel goed doordacht, ook veilig en maatschappelijk verantwoord is.”

Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare tijd van onze deskundigen voor de stichting, combineren we de vergaderingen met een bedrijfsbezoek of het uit­no­digen van een externe deskundige als spreker. Vaak organiseren we een bijeenkomst rond een innovatie waar meerdere van onze leden betrokken zijn, om met hun input het concept te versterken.”

“De stichting is een sterk merk. Het verhaal klopt. Maar door de drukke agenda van de leden, en de beperkte middelen, is er geen grote aandacht voor marketing of promotie. En misschien is dat ook wel de charme van de stichting. Er zit geen commerciële drang achter, dus kunnen we ook een gesprek aangaan met vragende partijen in vertrouwen over de volle breedte van het spectrum, waarbij de focus ligt op de beste oplossing voor de gesprekspartner en de maatschappelijke bijdrage die we met het benutten van het dak kunnen leveren. ”

“Veel kennis is al aanwezig in ons netwerk, maar we zouden ons graag nog versterken met een deskundige uit de installatiebranche en uit de hoek van ingenieursbureaus voor de bouw. Integratie van kennis is van groot belang om de durf op daken ook verantwoord om te zetten in daden.”