Zoeken

Roofs 2018-07-40 Kedge voorzien van CE-markering

Special valbeveiliging

Kedge Safety Systems heeft haar vernieuwde ankerpunt voor valbeveiliging geïntroduceerd. Opmerkelijk is dat het nieuwe ankerpunt is voorzien van ­CE-markering. De leverancier is daarmee de eerste fabrikant die op haar ankerpunt CE-markering mag voeren onder de Europese Verordening voor Bouwproducten.

Zoals bekend kan het ankerpunt door de dakdekker zelf ­worden aangebracht op de (reeds aanwezige) bitumen dakbedekking middels een brander of föhn. Het anker wordt dus niet mechanisch bevestigd in of door de onderconstructie van het dak: de krachten die bij een eventuele val vrijkomen, worden opgevangen door de dakbedekking.
De waterdichte laag wordt dus niet geperforeerd, waardoor er geen kans is op lekkages die veroorzaakt kunnen worden door de vele extra detailleringen die zouden ontstaan bij mechanische bevestiging.

Begin 2000 introduceerde Kedge het eerste verkleefde ­ankerpunt. Tot dat moment werd de kracht van dakbedekking nog onderschat. Het ankerpunt werd bedacht dóór een dakdekker vóór een dakdekker en is een vinding van Nederlandse bodem. Met de introductie kwam er voor de gevestigde orde onverwachts een nieuwe speler op de markt. Dit bracht de nodige onrust met zich mee, met enige jaren van getouwtrek tot gevolg. Inmiddels is de werking en toepassing van het ankerpunt duidelijk en ook dat het voldoet aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De octrooi-inbreuken die daarop volgden, bevestigden vervolgens de voordelen van het verkleefde ankerpunt. Al vóór de markintroductie investeerde het bedrijf in de ontwikkeling van een volwaardige testinstallatie. Door de jaren heen hebben veel installateurs en gebouweigenaren de beproeving van ankerpunten mogen ervaren.

CE-markering

CE-markering was tot op heden niet mogelijk, omdat er geen geharmoniseerde norm was voor ankerpunten, die permanent bevestigd zitten aan een gebouw(zowel mechanisch bevestigde als verkleefde ankerpunten). De geldende norm EN795:2012 heeft namelijk alleen betrekking op ankerpunten die niet permanent worden bevestigd aan een ­bouwwerk, ofwel die meeneembaar zijn. Een belangrijk punt van ­aandacht is dat in deze EN795 de bevestiging aan de onderconstructie niet wordt meegenomen. Alléén het anker­punt zélf wordt beproefd. Op zich begrijpelijk, want een meeneembaar ankerpunt wordt ook niet duurzaam bevestigd aan de onderconstructie.

Omdat de Europese normontwikkeling op zich liet wachten, heeft Kedge het voortouw genomen in de uitwerking van essentiële kenmerken en beoordelings­methoden voor ­verkleefde ankerpunten, conform de Europese Verordening voor Bouwproducten. Hierin is het belangrijk dat het ankerpunt, inclusief haar verbinding, kan worden toegepast onder Europese gebruiksomstandigheden. Omdat dit voor de gehele valbeveiligingsbranche een onbekende route was, kostte de ontwikkeling hiervan enkele jaren.

Om dit te kunnen bereiken, moesten natuurlijk alle facetten uit de praktijk getest worden. Om de geschiktheid te beoordelen, zijn dan ook proeven uitgevoerd bij extreem hoge en lage temperaturen. Om de hoge temperaturen te creëren, werd de zon nagebootst middels een enorme lampenconstructie. De lage temperaturen werden gesimuleerd in een vriescel. Om de geschiktheid na veroudering te onderzoeken, zijn testmonsters in een speciaal hiervoor ontwikkelde mega-oven kunstmatig verouderd.

Het ‘bouwproduct’ Kedge Ankerpunt voldoet aan de Fundamentele Eisen uit de Europese Verordening Bouwproducten en mag daarom CE-markering voeren. De Europese Techni­sche Beoordeling is opgesteld door UBAtc, een door de Europese Unie aangewezen Technisch Beoordelings Instituut (TBI) dat beoordelingen voor bouwproducten opstelt. Basis voor de beoordeling door UBAtc is een speciaal opgesteld Europees Beoordelingsdocument. Dit beoordelingsdocument is goedgekeurd door de Europese Commissie en door de ­Europese Lidstaten en is daarmee overeenkomstig de ­Europese Verordening Bouwproducten. De begeleiding van de vele beproevingen was in handen van Kiwa BDA Testing.

In Nederland werkt Kedge met een groot netwerk aan ­installateurs. Dit zijn voornamelijk dakdekkersbedrijven, maar ook bedrijven die zich uitsluitend bezighouden met het plaatsen van valbeveiliging. Al deze installateurs zijn ­opgeleid om het Kedge ankerpunt te mogen installeren. De leverancier biedt deze bedrijven de benodigde ­technische ondersteuning. Door het kunnen voeren van CE-markering ligt de Europese markt nu ook open. Hierdoor is een enorme groei te verwachten.

Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting over deze wijze van CE markeren het artikel ‘Alternatieve route naar ­CE-markering’, elders in dit nummer.