Zoeken

Roofs 2018-07-72 Nieuwslijn

PERSONALIA

SealEco

Paul van Onzenoort is na een afwezigheid van zes jaar weer teruggekeerd bij SealEco. Na 10 jaar als accountmanager voor regio Zuid-Nederland (destijds onder de naam EPDM Systems), heeft Paul begin 2012 de stap gemaakt als zelfstandig ondernemer in de dakenbranche. Per 1 juni is Paul weer volledig in dienst van SealEco als Senior Accountmanager ook weer voor regio Zuid-Nederland.

Eerste door KOMO goedgekeurde dakkapel voor Van Hattem

Van Hattem Dakkapellen uit Genemuiden is het eerste bedrijf dat het KOMO Attest mag dragen. Op woensdag 30 mei ontving directeur Robert van Hattem in het Trainingscentrum van Dakvenstermeesters Montage Keurmerk het certificaat dat aantoont dat alle dakkapellen die uit zijn productiehal rollen voldoen aan de eisen die door certificeringsinstelling SKH en KOMO zijn gesteld. Bas van Etten, projectleider bij SKH reikte het eerste KOMO Attest voor dakkapellen officieel uit.

VELUX Groep wint rechtszaak tegen FAKRO

Na uitgebreid onderzoek heeft de ­Europese Commissie een aanklacht van oneigenlijke concurrentie tegen de VELUX Groep ­afgewezen. Het Poolse FAKRO diende de klacht in 2012 in bij de commissie. Commissiewoordvoerder Ricardo Cardoso bevestigt dat de Commissie geen inbreuk op de con­currentieregels door VELUX heeft ­geconstateerd.

Norm voor brandveiligheid voor gebouwen wordt herzien

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)  gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’.

NEN 6093 geeft de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen. Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van ‘werkgroep NEN 6093’ die een goede afspiegeling moet zijn van de belanghebbenden bij de norm. Het streven is de oprichtingsvergadering van de werkgroep in september 2018 te laten plaatsvinden.

Omzet bouw terug op niveau voor crisis

Nederlandse bouwondernemers ­behaalden in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst een hogere omzet dan voor de financiële crisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de opbrengsten in de bouwnijverheid 4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2008, het jaar waarin de financiële crisis mondiaal toesloeg.

Tweede Dakcursus Platte daken 2018

Aan de tweede Dakcursus van 2018 werd door 25 personen deelgenomen. Van hen behaalden 20 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage van 80%. De hoogste examencijfers werden gescoord door Bram Desmet van Mohawk ­International uit België, hij ontving een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor Pieter-Paul Geurts van Canam Sales, Richard den Toorn van Icopal en Pierre Brands van ZND Dakbedekking.

De eerstvolgende 7-daagse Dakcursus Platte Daken start op 18 september. Voor deze cursus kunnen nog deelnemers geplaatst worden. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over alle facetten van het platte dak. Meer informatie over deze en andere cursussen kunt u terugvinden op onze site www.bdaopleidingen.eu. Het totale cursusoverzicht voor 2018 van BDA Dak- en Gevelopleidingen kunt u telefonisch aanvragen op nummer 085-4871910 of via info@bdaopleidingen.nl.

Nieuwe bestuurssamenstellingen VSB

Tijdens de voorjaarsvergadering van de VSB heeft Jan Remmits de voorzittershamer van de sectie Betonbekistingbedrijven overgenomen van René van Zutven. Het sectiebestuur bestaat daarmee naast Jan Remmits (Safe/Safe Montage) uit Peter Kraaijeveld (Hendriks Groep), Jan Thomassen (NOE-Bekistingtechniek) en René van Zutven (PERI).

Bij de sectie Steigerbedrijven werd Gijs Buijs door de leden verzocht de functie van voorzitter tijdelijk op zich te nemen. Rob Engelaar, directie Bilfinger Industrial Services werd door de vergadering gekozen als nieuw bestuurslid. Hiermee bestaat het sectiebestuur uit Gijs Buijs, Peter van den Bergh (Nivo Steigerwerken), Rob Engelaar (Bilfinger Industrial ­Services), Chris Hunter (Kaefer), Dick Koster (Steigerbouw Van der Panne) en Hub Moonen (Altrad Hertel Industrial Services).

Als nieuwe voorzitters van de secties treden Jan en Gijs ook toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB. Het Algemeen Bestuur bestaat daarmee nu uit: Frank Klessens (sectie Hoogwerkbedrijven), voorzitter, Jan Remmits (sectie Betonbekistingbedrijven), penningmeester en Gijs Buijs (sectie Steigerbedrijven)

Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen

Focus bij energieneutraal bouwen niet alleen op CO2-reductie. Veiligheid, ­comfort en gezondheid zijn minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen. Op een 18 juni gehouden seminar in de Deense ambassade werd in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, ­rijksambtenaren en marktpartijen gepleit voor een bredere benadering van de BENG-eisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw).

Alle nieuwbouw in Nederland moet vanaf 1 januari 2021 bijna ­energieneutraal zijn. Dit betekent dat woningen en bedrijfsgebouwen gelijktijdig aan drie ­BENG-eisen moeten voldoen: maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar) van het gebouw, het primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbare energie. Naar verwachting ronden ministers en Tweede Kamer de BENG-regelgeving dit najaar af.

De sprekers op het seminar Van BENG naar Beter pleiten ervoor om de doelstelling van BENG breder te trekken. Niet alleen focussen op energie-efficiency, maar ook kijken naar het welzijn van mensen, leefbaarheid, betaalbaarheid en milieueffecten. Harm Valk, senior adviseur Energie en Duurzaamheid van Nieman Raadgevende Ingenieurs was moderator van dit seminar.